Створення i модернiзацiя нових електронних ЗМI, роль новітніх ЗМІ у політичному процесі

Шановні колеги
Культурологiчний журнал «Ї»
Запрошує на

семiнар
з відомою громадською діячкою, медіа-експертом, журналісткою, виконавчим директором Інституту масової інформації
Вікторією Сюмар (Київ)

на тему

«Створення i модернiзацiя нових електронних ЗМI, роль новітніх ЗМІ у політичному процесі»

5 червня, вівторок, 2012 року

Львів, Львівська обласна універсальна наукова бібліотека,

пр. Тараса Шевченка, 13

16:00 – 19:00

Цiльова аудиторiя – Журналiсти, журналiсти електронних ЗМi, тележурналiсти, громадськi та полiтичнi активiсти, iдеологи та керiвники пiдроздiлiв полiтичних партiй аспiранти профiльних кафедр українських вузiв, викладачi, преса.

I частина

установча доповiдь до 40 хвилин
Доповiдачi установчих доповiдей:

1. Вікторія Сюмар

Тривалiсть 1 година.

Перерва на каву (15 хвилин)

II частина

Обговорення у складi динамiчної мережi наступних питань створення та модернiзацiї електронних ЗМI:

1. Особливостi процесу творення електронних ЗМi в умовах iнформацiйного суспiльства, що бурхливо розвивається. Змiна форм комунiкацiї у суспiльствi – вiд газет до телебачення, вiд загальнонацiонального телебачення до локального телебачення, вiд телебачення до iнтернет-ресурсу, вiд iнтернет-ресурсу до аудiовiзуального ресурсу в iнтернетi

2. Перспектива трансформацiї iнтернет-ресурсiв у локальнi телебачення. Творення точкових локальних ЗМI як один з множини мотиваторiв суспiльно-полiтичної активностi громадян в iнформацiйному суспiльствi, спiввiдношення рiзних мотиваторiв та їх взаємовплив.

3. Електроннi ЗМI як механiзми формування нових змiстiв i смислiв.Забезпечення цiлiсностi iдеологiй та її захист вiд «розмивання» в умовах iнформацiйного суспiльства з нерiвномiрним розподiлом освiченостi громадян. Механiзми та технологiї.

4. Особливостi механiзмiв захоплення та утримання уваги громадян соцiальними сiтками – новi можливостi чи девiацiя.

Тривалiсть 1 годинa.
Модератор Тарас Плахтiй

III частина

Дискусiя
Тривалiсть 1 годинa

Загальна тривалiсть 3 години

Über Ярослав Сватко 331 Artikel
Журналіст. Керував газетою «Шлях перемоги», яку ще у 1954 році заснував Степан Бандера. У 1995 році створив видавництво «Галицька видавнича спілка», яким керує донині. Написав кілька науково-популярних книжок на історичну тематику.