Odezwa Komitetu Politycznego tatarów Krymskich na obczyźnie w sprawie 70 rocznicy deportacji Tatarów Krymskich

 16 maja 2014 r.

Oświadczenie

 W tym roku 18 maja mija kolejna, tym razem okrągła, 70 rocznica deportacji narodu Tatarów krymskich przez sowiecki, zbrodniczy reżim. 18 maja na skutek rozkazu wydanego przez politbiuro komunistycznej partii Związku Sowieckiego, rozkazu wydanego przez Stalina i Berię, nastąpiło wysiedlenie z Krymu tatarskiego narodu. Ta deportacja, ta etniczna czystka miała wszelkie cechy ludobójstwa i takim w istocie była. Tę operację wykonywaną przez jednostki NKWD, nadzorował bezpośrednio generał Iwan Sierow, późniejszy kat Polski.

W obecnej sytuacji okupacji Krymu przez armię rosyjską, Tatarzy krymscy nie mają możliwości uczczenia tej rocznicy. Okupanci zaczynają na Krymie zachowywać się podobnie, jak w 1944 roku. Wszyscy ludzie dobrej woli, politycy, duchowni, społeczni i polityczni działacze, ludzie kultury i sztuki – powinni wspierać naród Tatarski w dążeniu do wolności, niepodległości i wyzwolenia spod rosyjskiej okupacji ich ojczyzny.

Komitet Polityczny Tatarów Krymskich na Obczyźnie

Selim Chazbijewicz

Jadwiga Chmielowska

Swietłana Czerwonnaja

Piotr Hlebowicz

Jerzy Szahuniewicz

Über Nataliya Zubar 2357 Artikel
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair