Charków. Kroniki najazdu na miasto, dzień 150 (23.07.2022)

W ciągu dnia ostrzeliwane były północne przedmieścia Charkowa, ale ranek rozpoczął się od kilku ataków moskowickiej artylerii dalekiego zasięgu w różne miejsca w centrum: zniszczono jeden dom, uszkodzono szereg innych budynków, w szczególności jeden uniwersytet. Po raz pierwszy tego typu artyleria lufowa trafiła w środek raszystów. A głównym dziennikarzem tego dnia był szef Charkowskiej OWA, który przeprowadził odprawę prasową i opowiedział wiele ciekawych rzeczy.

Trwają ostrzały północnych przedmieść Charkowa (czyli nie są one pojedyncze). Oczywiście nasza armia też nie milczy. Moskowici ostrzeliwują przedmieścia Piatychatek i Północnej Sałtówki. Jednak poranek zaczął się nie od kawy: o 6:30 w centrum trafiła artyleria dalekiego zasięgu „Hiacynt-B” – były 3 trafienia – trafiły w centralną część miasta. Jeden pocisk trafił w piętrowy budynek mieszkalny na Podolu – został częściowo zniszczony, wybito okna. W wyniku tego ciosu jedna osoba została ranna, ale kot mieszkający na podwórku domu i ptak zostali zabici. W sąsiednich domach w niektórych miejscach drzwi zostały zablokowane lub skręcone przez falę uderzeniową (jest to obszar starych budynków wielopiętrowych). To już trzeci atak w tej okolicy w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Ponadto jeden pocisk wylądował na dziedzińcu Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. O.M. Beketova – w miejscu przylotu znajduje się duży wąwóz, w pobliżu którego rozrzucona jest ziemia. W niektórych miejscach złamano fragmenty ogrodzenia uniwersyteckiego. Wybito wszystkie okna na uniwersytecie i w pobliskich domach. W niektórych miejscach gruz zniszczył też fasadę uniwersytetu. Budynek zyskowy firmy „M. Helferich-Sade” – wybito okna, częściowo z framugami, uszkodzona została elewacja, a nawet drewniane schody w budynku. Pomnik Ołeksija Beketowa nie został uszkodzony, z cokołu pomnika mogło oderwać się kilka fragmentów. Poszkodowanych na uniwersytecie ani w okolicy nie było.

Наслідки обстрілу по ХНУМГ імені О.М. Бекетова та пошкоджена пам’ятка архітектури навпроти.
Фото: Сергій Петров, CC BY-SA 4.0

Konsekwencje ostrzału w XNUMG im. O.M. Becket i zniszczony zabytek architektoniczny naprzeciwko. Zdjęcie: Serhij Petrow, CC BY-SA 4.0

Po raz pierwszy od początku inwazji na dużą skalę moskowici zaatakowali centrum miasta z artylerią lufy dalekiego zasięgu – był to odłamkowy pocisk artyleryjski 152-mm odłamkowo-wybuchowy z holowanego działa Hiacynt-B. Ponadto rosjanie używali pocisków balistycznych, nalotów i artylerii rakietowej do atakowania centrum, ale nie artylerii lufowej dalekiego zasięgu. Podobna artyleria (działo samobieżne „Pion”) została ponownie użyta w pobliżu centralnej części pod koniec maja, kiedy ostrzeliwany był rejon stacji metra „23 sierpnia”. Oznacza to dwie kwestie: po pierwsze, moskowici stosują swoją taktykę terroru psychologicznego i akustycznego (uderzenie w centrum było słyszane w zasadzie we wszystkich częściach miasta z powodu budowy radialno-pierścieniowej sieci ulicznej Charkowa), zmieniając czas ciosów: jest to typowe zarządzanie czasem i procesem przeznaczonym na sen. Po drugie, użycie artylerii jest bardzo nieprzyjemne dla mieszkańców Charkowa: celność takich pocisków jest niska, ale siła rażenia jest znacznie większa niż MLRS (ale amunicja kasetowa jest w stanie trafić większą liczbę osób i na większym obszarze) – taka muszla może wlecieć do dowolnego domu w centralnej części miasta i tutaj 2 ściany nie pomogą. Ta groźba istniała cały czas, ale moskowici wcześniej z niej nie korzystali.

Z drugiej strony był to pierwszy od 23 maja br. dzień, w którym nad Charkowem i regionem nie było startów rakiet. To dobra wiadomość, która pokazuje, że raszyści mają pewne problemy z rakietami i nie mają już bezgraniczności, która była na początku codziennych ataków rakietowych na miasto i przedmieścia. To ostrożny optymizm. Jednak wciąż mają dużo pocisków różnych klas i różnych typów baz, zwłaszcza pocisków, które można wykorzystać do uderzania w samoloty. Jednak po godzinie 21:00 do 1:00 24 lipca trzykrotnie sygnalizowano zagrożenie ostrzałem artyleryjskim. Ostatni z nich tego dnia został podany o 22:30 i trwał ponad 2,5 godziny. W tym samym czasie kanonada znajdowała się głównie na przedmieściach, które ucierpiały od ostrzałów. W tym czasie w Charkowie doszło do kilku uderzeń.

Nadal trwają ostrzały północnych i wschodnich przedmieść Charkowa – Ruskie i Czerkaskie Tyszki, Borszczowa, Piotrówka, Cyrkuny, Pytomnik, Nowe, Dementiówka, Bezruki, Cupiwka, Lisnogo, Ruska Łozowa, Słatyne i Prudianka, Dergacze. Raszyści ostrzelali także wsie Złoczów, Dowżyk (uszkodzone i częściowo zniszczone miejscową szkołę oraz Udy gminy wiejskiej Złoczów. Wsie Błagodatne gminy osadniczej Wilchowa, Peremoha gminy wiejskiej Lipieck, Stary Sałtów, Czuwiów, Bazaliówka, Koroboczkine, Lebyaże z osady Czkałowsk znalazł się pod ostrzałem, wieś Małyniwka. Walki trwają na północ i północny wschód od Charkowa. Sytuacja jest stabilna, chociaż moskowici próbują atakować i przeprowadzać naloty w kierunku ukraińskich pozycji wojskowych.

Głównym wydarzeniem soboty była odprawa szefa Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Olega Syniegubow.

Oto główne tezy:

  • Siły Zbrojne niezawodnie trzymają obronę, a wszystkie pogłoski, że moskowici gdzieś poszli, nie są prawdziwe, ukraińskie wojsko wie, skąd raszyści ostrzeliwują Charków. Ostrzał jest możliwy, ponieważ cechy broni użytej do uderzenia i pozycja okupantów na to pozwalają. Moskowici starają się przebić przez pozycje obronne ukraińskiego wojska i nie porzucają swoich pomysłów i myśli dotyczących zdobycia miasta Charkowa i obwodu charkowskiego.
  • Tylko 64 placówki edukacyjne obwodu charkowskiego mają schrony spełniające wymogi bezpieczeństwa, ale ewakuacja uczniów szkoły zajmuje 5 minut, a czas lotu rakiety z przedmieść Biełgorodu wynosi 30-40 sekund. Ale kwestia formatu szkolenia zostanie rozstrzygnięta później, biorąc pod uwagę sytuację militarną. W obwodzie charkowskim na tymczasowo okupowanych terytoriach znajduje się prawie 300 placówek oświatowych (szkoły i przedszkola, szkoły zawodowe i wyższe). Spośród 24 szkół wyższych, 21 zostało uszkodzonych, 17 szkół zostało całkowicie zniszczonych, a prawie 200 zostało uszkodzonych.
  • Szef Charkowa OWA Oleg Syniegubow popiera stanowisko burmistrza Charkowa Ihora Terechowa dotyczące rozwiązania problemu z Charkowa z ciepłownią-5 i konieczności zapewnienia mieszkańcom Charkowa ciepłej wody i ciepła. Dlatego władze wspólnie opracują tę kwestię, różne opcje zgodnie z procedurą.
  • Rolnicy mają prawo do pracy poza godziną policyjną podczas żniw na terytorium znajdującym się pod kontrolą rządu ukraińskiego. Urodzaju powinno wystarczyć Obwodowi Charkowskiemu, ale bezpieczeństwo żywnościowe i produktowe innych krajów świata zależy także od Obwodu Charkowskiego jako regionu agrarnego. Zbiory odbywają się na 60% obszarów uprawnych obwodu charkowskiego (czyli terytorium znajdującego się pod kontrolą rządu ukraińskiego) – to jest w porównaniu z 2021 rokiem. Kolejne 30% powierzchni uprawnej znajduje się na terytoriach okupowanych, a 10% to tzw. szara strefa, w której toczą się aktywne walki. Kwestia rekompensaty dla rolników jest kwestią, którą rząd musi rozwiązać.

Według danych Charkowskiej OWA od początku wielkiej inwazji moskowii na Ukrainę przez prawie 5 miesięcy zginęło 978 mieszkańców obwodu charkowskiego, w tym 48 dzieci. W regionie zniszczonych i uszkodzonych zostało prawie 5000 budynków mieszkalnych, ponad 500 placówek oświatowych, 97 instytucji kultury, 108 zakładów opieki zdrowotnej oraz 111 budynków administracyjnych. W tym czasie ponad 5000 razy ekipy naprawcze „Kharkivmiskgaz” udały się na wezwanie, aby zapobiec sytuacjom awaryjnym, wyeliminować wycieki gazu i przywrócić dostawy gazu.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow odwiedził 22 lipca Charków. W szczególności odwiedził także Północną Sałtówkę. Stwierdził, że „po zwycięstwie będzie to właściwe miejsce dla trybunału przeciwko moskowickim zbrodniarzom wojennym.

Zgłosili się wolontariusze, którzy są zaangażowani w ewakuację ludzi z tymczasowo okupowanych terytoriów przez tamę Pechenigi, że kolejna akcja, która miała się odbyć w poniedziałek 25 lipca, zostaje odwołana z powodu informacji o możliwych prowokacjach na skrzyżowaniu, dlatego wolontariuszy prosi się, aby tego dnia nie jechali.

Na południowym wschodzie obwodu charkowskiego toczą się walki na kierunkach słowiańskim i barwinkowskim. Moskowici ostrzeliwują wsie przyfrontowe – Husariwka, Czepil i Nowomikołajówka gminy miejskiej Bałaklija, Wielka Komyszuwacha, Dibriwna i Nowa Dmytriwka gminy miejskiej Barwinkowe.

Również 17 lipca w kierunku Izjum zmarł ochotnik z Kolumbii Marquez Ramos Christian Camilo (“Kolumbia”, który był żołnierzem batalionu ochotniczego “Oddzielny oddział ochotniczy “Karpacka Sicz”), który pracował w Policji Narodowej Kolumbii, a od kwietnia 2022 walczył przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dzięki za pomoc w walce z okupantem moskowickim i wieczną pamięć o bohaterze!

Sytuacja na okupowanych terenach obwodu charkowskiego jest stabilna. Tymczasem okupanci budują system zarządzania na tych terenach. Pierwsza zastępczyni tzw. szefa okupującyjnej „wojskowo-cywilnej administracji obwodu charkowskiego” moskowici mianowali Switłanę Nadion. W 2015 roku była poszukiwana za artykuł dotyczący nieautoryzowanej sprzedaży lub dystrybucji informacji o ograniczonym dostępie, które są przechowywane w komputerach, systemach zautomatyzowanych, sieciach komputerowych lub na nośnikach takich informacji, tworzonych i chronionych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Później sąd zwrócił sprawę do prokuratury w celu przeprowadzenia dodatkowego dochodzenia, a jej nazwisko nie figuruje już w rejestrach sądowych. Również na terenie ORDŁO (tzw. „LNR”) znajduje się deputowany Zinaida Nadion.

Tymczasem nowy przywódca Borowej Serhij Agarkow wraz z innymi lokalnymi kolaborantami zwiedza osiedla społeczności Borowa pod ochroną wojskową. Również w Borowej moskowici zniszczyli jedno z gospodarstw w wyniku ukierunkowanego ostrzału, ponieważ pomieszczenia były pomalowane na kolory ukraińskiej flagi. Następnie okupanci rozprzestrzenili informację, że Siły Zbrojne Ukrainy ostrzeliwały Borową.

Według Olega Syniegubowa, szefa charkowskiej OWA:

  • szef jednej z okupowanych gmin obwodu charkowskiego współpracował z moskowitami i przekazywał im wszystkie bazy studenckie w celu wydawania uczniom dokumentów okupacyjnego reżimu.
  • Algorytm dla ludzi na okupowanym terytorium jest prosty: nie współpracuj z reżimem okupacyjnym i nie przyczyniaj się do ustanowienia reżimu okupacyjnego, unikaj kontaktu pod żadnym pozorem.
  • Najbardziej pożądaną opcją jest opuszczenie okupowanego terytorium. Charkowska Obwodowa Administracja Wojskowa poprzez Kancelarię Prezydenta i odpowiednie ministerstwo stara się stworzyć cztery zielone korytarze z okupowanych terytoriów obwodu charkowskiego (obecnie istnieje jedna droga ewakuacyjna, która nie ma oficjalnego statusu i nie ma pozwolenia na ewakuację z moskowii). Przede wszystkim mówimy o całkowicie zniszczonych osadach, ale w kwestii korytarzy jest perspektywa. W tej chwili nie ma możliwości ewakuacji ludzi w sposób zorganizowany, ponieważ uczestnicy zamieszek ostrzeliwują konwoje i masowo nagromadziły się samochody.

Na początku dnia 23 lipca moskowici ostrzelali jedną z dzielnic starostyńskich gminy miasta Łozowa: nie było ofiar ani rannych, ale zniszczona infrastruktura i budynki mieszkalne. W sumie od początku inwazji moskowii na pełną skalę na terenie gminy łozowskiej zginęły trzy osoby, a 16 osób zostało rannych.

Wierzymy w siły obronne Ukrainy i Siły Zbrojne Ukrainy! Pomagamy wolontariuszom, lekarzom i ratownikom. Wszystko będzie Ukrainą!

Serhij Petrow, historyk, dziennikarz,

dokumentalista zagłady ludności w Charkowie

 

O Сергій Петров 248 artykułów
історик, аналітик Інформаційного Центру "Майдан Моніторинг" (сайт "Майдан"), громадський активіст, редактор української Вікіпедії