Pierwsze wyniki monitoringu niszczenia infrastruktury cywilnej w Charkowie w wyniku ostrzałów i bombardowania przez Federację Rosyjską

7 kwietnia 2022 r. Charków.

Od 10 marca 2022 r. zespół głównego biura Centrum Informacyjnego Monitoringu Majdanu w Charkowie udokumentował ponad 200 obiektów infrastruktury cywilnej, które zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez rosyjską broń.

Robimy to w ramach postępowania karnego we współpracy z agencjami rządowymi. Przedmioty, których to dotyczy, przypadkowo znajdowaliśmy to wcześniej, niż straż pożarna i przed rozpoczęciem postępowania karnego. Kiedyś dzięki współpracy z doświadczonym korespondentem wojskowym z Polski udało nam się udokumentować nalot na system łączności (który okazał się później) 5 sekund po trafieniu.

Wielokrotnie wracamy do niektórych obiektów, aby udokumentować dalsze zniszczenia.

I choć prosi się nas o powstrzymanie się od ocen i komentarzy dotyczących dokumentacji, to nieustannie dyskutujemy o udokumentowanych obiektach i o tym, do czego doszedł nasz zespół.

Oprócz ciągłego, niesystematycznego ostrzału obszarów mieszkalnych, do których może dotrzeć rosyjska broń, z których najbardziej ucierpiały osiedla Charkowa, dochodzi również do celowego niszczenia niektórych rodzajów infrastruktury cywilnej, w tym:

Instalacje gazowe, wodociągowe, elektryczne i ciepłownicze, w szczególności punkty dystrybucyjne, takie jak budki i podstacje transformatorowe, wydziały zaopatrzenia w wodę, główne gazociągi, linie energetyczne na terenach mieszkalnych.

Systemy tankowania i magazynowania paliw (magazyny ropy). Inne magazyny.

Bazy transportowe do przewozu wszystkich typów.

Jednostki ratownicze i podstacje.

Szyny – tramwajowe, kolejowe, linie energetyczne.

Supermarkety i markety od największych do najmniejszych.

Infrastruktura telekomunikacyjna.

Placówki edukacyjne wszystkich typów – od przedszkoli po uniwersytety. Domy kultury i dziecięcej twórczości.

Budynki administracyjne wszystkich typów.

Miejsca dystrybucji pomocy humanitarnej

Zabytki historyczne, kulturalne i placówki pamięci.

Nie chodzi tu o uszkodzenia typu „okna zostały wysadzone przez wybuchową falę” czy „przeleciało na fabrykę i coś jeszcze z tym…”, ale o celowe niszczenie takich obiektów, w tym pocisków samosterujących.

Istnieją obiekty, które celowo trafiają w przypadku niepowodzenia trafienia za pierwszym razem lub zadania minimalnego uszkodzenia (oto przykład takiego obiektu – straż pożarna). To jeden z powodów, dla których NIE publikujemy większości naszych filmów i zdjęć. Ciąg dalszy nastąpi.

Natalia Zubar, Prezes Zarządu Centrum Informacji Monitoringu Majdanu

Serhij Pietrow, sekretarz Centrum Informacji Monitoringu Majdanu

Z pomocą i za wsparcia członków i partnerów Organizacji od Charkowa do San Francisco.

The Dergachi City Council destroyed by an air strike.
Results of the targeted shelling of the Memorial to the Victims of Totalitarianism in Pyatykhatki. “They are killing them a second time,” said the grandson of a Polish officer, who was a victim of the USSR’s Katyn crime. All photos – Nataliya Zubar
O Nataliya Zubar 2353 artykuły
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair