Оголошено конкурс заявок від коаліцій громадських організацій України

Проект “Об’єднуємося заради реформ!” (UNITER) спільно з Міжнародним фондом “Відродження” (МФВ) та Фондом Східна Європа (ФСЄ) оголошують конкурс заявок від коаліцій організацій громадянського суспільства (ОГС) України. Конкурс відбувається в межах проекту “Об’єднуємося заради реформ!” (UNITER), який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і підтримує Міжнародний фонд “Відродження”.

Від ОГС України заявки прийматимуть МФВ, ФСЄ та ПАКТ, який є основним виконавцем проекту “Об’єднуємося заради реформ!”.

Основна мета проекту “Об’єднуємося заради реформ!” – зміцнити та допомогти провідним ОГС України, які опікуються розробкою та впровадженням реформ, посилити та консолідувати демократичні здобутки. Проект спрямовано як на вирішення системних проблем громадянського суспільства, так і на підтримку кампаній громадянського представництва (адвокасі) в різних сферах громадського життя, що є важливими для поглиблення реформ в Україні.

Це оголошення про конкурс започатковує другий етап Програми локальних грантів ініціативи “Об’єднуємося заради реформ!”. Перший етап було здійснено партнерами в 2009-2011 роках, і його результатом стало надання місцевим ОГС 59 грантів, які було спрямовано на підтримку ініціатив у таких сферах: підзвітність органів влади, місцеві кампанії громадянського представництва, активізація участі громадян у плануванні місцевого розвитку, забезпечення прав уразливих груп населення, захист прав споживачів, моніторинг дотримання передвиборчих обіцянок тощо. Список підтриманих проектів можна знайти на сторінці www.uniter.org.ua.

Метою конкурсу є об’єднати зусилля ОГС України, які працюють як на місцевому, так і на національному рівнях для представлення інтересів громадян і просування національних реформ.

Завдання конкурсу:
– підтримка реформ на національному та місцевому рівнях;
– збільшення впливу ОГС на формування державної та місцевої політики;
– представлення інтересів громадян і контроль за підзвітністю органів влади за участю ОГС.

Для посилення впливу місцевих ОГС на впровадження місцевих і національних реформ програма “Об’єднуємося заради реформ!” заохочує громадські організації формувати коаліції навколо актуальних питань, які важливі для місцевих громад і в той же час можуть потребувати вирішення на національному рівні.

Для забезпечення ефективної діяльності коаліцій їх учасники повинні мати чітке уявлення про розподіл обов’язків і відповідальності між собою, а також мати стратегію досягнення бажаного впливу. Для досягнення змін на національному рівні у складі кожної коаліції, як правило, має бути її лідер-координатор чи учасник із усеукраїнським статусом. Водночас кожен інший учасник коаліції може реалізовувати на місцевому рівні власні ініціативи, що як матимуть вплив на місцеву політику, так і сприятимуть досягненню загальної мети коаліції на національному рівні. Крім того, партнери програми “Об’єднуємося заради реформ!” переконані, що реалізація реформ можлива за умов партнерства різних секторів суспільства, тому закликають коаліції розробляти свої ініціативи за участю представників центральних і місцевих органів влади та бізнесу.

У межах конкурсу буде підтримано такі ініціативи:
· спільні проекти національних і місцевих ОГС у сферах, у яких було реалізовано місцеві ініціативи впродовж попереднього етапу програми, що викликали зацікавленість інших місцевих громад і потребують вирішення на національному рівні;
· пріоритетні напрями можуть включати, але не обмежуватися такими:
– доступ до інформації (включно з застосуванням закону “Про доступ до публічної інформації”) на національному та місцевому рівнях;
– прозорість і підзвітність влади;
– демократичні механізми прийняття рішень;
– самоорганізація населення;
– надання адміністративних послуг;
– електронне врядування;
– енергоефективність;
– житлово-комунальні послуги;
– розвиток малого й середнього підприємництва та формування сприятливого середовища для ведення бізнесу;
– політика у сфері культури.
· мережеві проекти, спрямовані на розвиток уже наявних проектів громадянського представництва на національному рівні у вищезгаданих сферах;
· поширення досвіду важливих проектів, які було реалізовано на місцевому рівні та які потенційно можуть мати ефект на національному рівні.

У межах конкурсу гранти буде надано в межах таких загальних тем громадської активності:
· забезпечення участі громадськості, проведення кампаній громадського представництва та процесів моніторингу за плануванням політики та реалізацією реформ;
· посилення партнерства секторів суспільства на різних рівнях і підвищення спроможності до застосування інноваційних рішень для досягнення реформ у зазначених вище сферах;
· покращення обізнаності громадськості про потребу децентралізації управління в Україні;
· підтримка стійкого розвитку ОГС шляхом співпраці з органами влади та бізнесом.

Діяльність коаліцій може стосуватися таких сфер (не обмежуючись ними):
– участь у розробці нормативно-правових документів або підготовці рекомендацій до нормативних актів, яку супроводжують активні зусилля для їх прийняття та виконання на національному та місцевому рівнях;
– проведення кампаній покращення громадської обізнаності у сферах, важливих для громадян;
– підтримка міжсекторальних експертних груп, громадських рад і форумів, створення чи посилення мереж і партнерств зацікавлених організацій;
– зусилля, спрямовані на розширення доступу до інформації, розвиток каналів поширення інформації (веб-сайти, соціальні мережі, бюлетені, публічні дебати, підготовка інформаційних матеріалів тощо);
– заходи комунікації знань (конференції, симпозіуми, семінари, тренінги);
– опитування, аналітичні дослідження, аналіз підходів для визначення можливостей різних регіонів, наприклад, у стимулюванні ділової активності чи регіонального розвитку;
– моніторинг підзвітності влади як дієвий засіб кампаній громадянського представництва;
– обмін найкращими практиками та методологіями між учасниками коаліції, а також із аналітичними центрами, громадськими організаціями, ЗМІ;
– управління та поширення знань через підтримку співпраці між ОГС і науковими установами чи університетами;
– діяльність для загального підвищення спроможності ОГС приймати участь у розробці та прийнятті рішень на різних рівнях;
– презентація результатів успішних кампаній із громадського лобіювання для ОГС в інших регіонах заради поширення досвіду.

Участь у конкурсі можуть узяти коаліції у складі офіційно зареєстрованих ОГС із різних регіонів України, які мають відповідні ресурси та здатні здійснити проект. Очікується, що до складу кожної з коаліцій буде входити одна ОГС національного рівня як координатор коаліції чи її учасник.

У межах конкурсу заплановано підтримати 6-7 коаліцій. До складу коаліції може входити орієнтовно 4 місцевих ОГС із різних регіонів України, а також одна громадська організація національного рівня (всеукраїнська), компетентна в розробці проектів законодавчих чи інших нормативно-правових актів і в їх ефективному лобіюванні, яка має доступ до органів, відповідальних за їх прийняття. Місцеві громадські організації можуть реалізовувати свої кампанії на локальному рівні у своїх регіонах, а лідер – координатор коаліції відповідатиме за проведення кампаній на національному рівні та поширюватиме успішні місцеві практики на всеукраїнському рівні. Очікується, що коаліції буде сформовано до подання заявки на участь у конкурсі.

Конкурс відбудеться у два тури:

1) У першому турі коаліція повинна подати одну коротку концепцію з описом своєї ініціативи. Заявка включатиме опис ролі кожного з учасників коаліції, їхні обов’язки в межах проекту, а також орієнтовний бюджет на діяльність кожного з учасників. Рада експертів розгляне подані концепції та відбере найсильніші заявки, а також розподілить коаліції між ФСЄ та МФВ для їх подальшого адміністрування. Представники кожної організації з відібраних коаліцій мають узяти участь у дводенному тренінгу з побудови коаліцій, який буде організовано партнерами програми “Об’єднуємося заради реформ!”
2) Для участі у другому турі кожна з організацій – учасників відібраних коаліцій подає індивідуальну заявку, де має деталізувати свою роль у реалізації загальної ініціативи коаліції. Рада експертів прийме фінальне рішення щодо кожної з організацій і коаліції в цілому. З кожним членом коаліції буде підписано індивідуальну угоду про надання грантів, де буде зафіксовано обов’язки в рамках проекту. ФСЄ чи МФВ контролюватимуть використання грантів, наданих членам коаліцій, згідно з процедурами управління грантами. Кожен із членів коаліції звітуватиме у відповідний фонд про використання коштів донорів програми.

Усі заявки, подані на конкурс, розгляне й оцінить на основі критеріїв відбору незалежна комісія експертів, яка надасть свої рекомендації Фонду Східна Європа, Міжнародному фонду “Відродження” та ПАКТу.

Критерії відбору

· доцільність та ефективність кампанії
– орієнтація проекту на результат із вимірюваними очікуваними безпосередніми та довгостроковими результатами;
– чітка постановка проблеми, ідентифікація й аналіз причин і наслідків;
– відповідність запропонованих цілей, діяльності й очікуваних результатів меті конкурсу;

· спроможність коаліцій, ефективна структура й управління
– компетентність у розробці проектів законодавчих актів і лобіюванні їх прийняття, а також доступ координатора коаліції до структур, відповідальних за прийняття рішень;
– широке представництво різних регіонів України членами коаліції;
– чітко визначена роль та активне залучення всіх членів коаліції;
– ефективні інструменти внутрішньої комунікації між членами коаліції;
– експертний потенціал членів коаліції та зовнішніх експертів;
– попередній досвід успішного виконання проектів організаціями – членами коаліції;
– партнерство з владою й мас-медіа;

· орієнтація на результат і життєздатність
– інноваційний підхід до вирішення проблеми буде додатковою перевагою;
– чітка ідентифікація ризиків;
– довготривалий стійкий вплив на цільові групи та безпосередніх одержувачів послуг;

· наявність додаткового фінансування, особливо з місцевих джерел
– мінімум 10% проекту має бути профінансовано з інших ресурсів (бізнес-асоціації, приватні структури чи фізичні особи) та/або місцевою владою або за рахунок власних ресурсів організації.

Максимальний розмір гранту – в середньому 12000-14000 доларів США для однієї організації – учасника коаліції та до 25000 доларів США для лідера – координатора коаліції. Максимальний розмір гранту для коаліції – 80000 доларів США.

У межах конкурсу заплановано підтримати проекти 6-7 коаліцій. Очікувана тривалість проектів – до 12 місяців.

МФВ, ФСЄ і ПАКТ зберігають за собою право не надавати фінансування, якщо заявки не відповідатимуть умовам конкурсу.

Останній термін подання заявок – 28 вересня 2011 року. Результати першого туру конкурсу буде оголошено не пізніше 21 жовтня 2011 року.

Як подавати заявку?
Під час першого туру конкурсу ФСЄ, МФВ і ПАКТ прийматимуть лише короткі концепції від коаліцій. Концепції має надіслати координатор коаліції. Для участі у другому турі конкурсу кожен учасник відібраних коаліцій повинен буде подати особисту заявку до ФСЄ або МФВ.

Будь ласка, зверніть увагу, що:

– у межах конкурсу грантів не надаватимуть бізнес-організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям і фізичним особам;
– грантів не надаватимуть на підтримку проектів, які пов‘язані з виборчою тематикою (президентських, парламентських і місцевих виборів) та спрямовані на просвіту й мобілізацію виборців і моніторинг перебігу кампаній;
– дослідницькі проекти можуть бути одним із інструментів, але не метою заявки;
– заявку слід подавати українською мовою;
– координаторів коаліцій повідомлять про хід розгляду їхньої заявки в письмовій формі електронною чи звичайною поштою (передбачається, що координатори коаліцій повідомлять інших членів коаліції про результати конкурсу самостійно);
– рішення конкурсної комісії остаточне й переглядові не підлягає;
– поданих заявок не повертають і не рецензують.

Окрім цього, партнери програми не надаватимуть фінансування для:
· будівництва чи ремонту будівель і офісних приміщень;
· організації спортивних і рекреаційних заходів;
· сплати наявних фінансових або інших боргів організації;
· покриття організаційних витрат, не пов’язаних із діяльністю за проектом;
· медичних і реабілітаційних послуг;
· наукових або технічних досліджень;
· участі в академічних програмах і тренінгах за кордоном;
· діяльності політичного чи релігійного характеру.

Заявки слід надсилати на адресу електронної пошти uniter@eef.org.ua не пізніше 23:59 28 вересня 2011 року.

Заявки в паперовому вигляді (тільки ті, які не було надіслано електронною поштою) також можна надіслати поштою до 28 вересня 2011 року (дату визначають за поштовим штемпелем) на адресу:
Фонд Східна Європа
Тема: “Програма UNITER”
вул. Велика Васильківська, 55, 3-й поверх
м. Київ, 03680

Питання щодо оголошення про конкурс і процедур, пов’язаних із ним, можна надсилати в письмовій формі на вказану вище електронну адресу до 20 вересня 2011 року. Відповіді на питання, які виникають найчастіше, буде оприлюднено на сайтах ФСЄ, МФВ і ПАКТу впродовж п’яти днів.

Аплікаційна форма

Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми

 

Контакти:

Міжнародний фонд “Відродження”
Олексій Орловський, директор програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
тел.: (044) 461 95 00
факс: (044) 486 01 66
orlovsky@irf.kiev.ua

Фонд Східна Європа
Юрій Піскалюк, менеджер програм
тел./факс: (044) 200 38 24 / 25 / 26
yuriyp@eef.org.ua

About Дмитро Пилипець 250 Articles
Громадський активіст