Спирт і “нова команда Януковича”!

У Господарському кодексі України (надалі ГКУ) глава № 8 має назву «Державні та комунальні унітарні підприємства», а її стаття № 73 – «Поняття державного унітарного підприємства». Заглиблюватись у ці поняття не будемо, а лише зазначимо таке, що всі спиртові заводи України є державними комерційними підприємствами, або державними унітарними комерційними підприємствами.

Подаємо витяг із статті № 74 ГКУ: «…Державне унітарне комерційне  підприємство може бути перетворено у випадках та порядку, передбачених законом, у корпоратизоване підприємство (державне акціонерне товариство). Особливості діяльності корпоратизованих підприємств визначаються цим Кодексом та іншими законами…».

Як видно із вищезазначеного, спиртовий завод може бути перетворений законно тільки в державне акціонерне товариство, або іншими словами – у юридичну особу. Тобто, спиртовий завод не може бути перетворений у філію, відокремлений виробничий підрозділ, цех та щось інше, що не вписується у рамки того, що зазначено в ГКУ.

28 липня 2010 року була прийнята Постанова Кабінету міністрів України за № 672. Вона мала таку назву «Про утворення Державного пiдприємства спиртової та лiкеро-горiлчаної промисловостi». У тій Постанові були ще такі слова, цитуємо: «…реорганiзацiї державних пiдприємств i об’єднань спиртової та лiкеро-горiлчаної промисловостi, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства аграрної полiтики, згiдно з додатками 1 i 2 шляхом приєднання до Державного пiдприємства “Укрспирт” та шляхом видiлу майна, з використанням якого виготовляється пiдакцизна продукцiя, i передачi такого майна до Державного пiдприємства “Укрспирт”…».

Практично це виглядало так, що всі спиртові заводи, як державні комерційні підприємства згідно цієї Постанови були перетворені  не у юридичні особи, а у щось інше.

Звичайно, що це є порушенням Закону.

Хотілось би зазначити, що Постанова КМУ та Закон України – то є різні речі.

На кінець. Дамо ще один витяг із ГКУ.”…

Стаття 59. Припинення діяльності суб’єкта господарювання       1. Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом    його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації…”.

Коментуємо. У нашому випадку мова йде за реорганізацію спиртових заводів, тобто за злиття, приєднання, поділ, перетворення. За ліквідацію – Боже борони!

І вже насамкінець. Податки від незаконним чином перетворених на структурні підрозділи підприємств напряму пошурують до Києва, залишаючи ще одну діру у місцевих бюджетах.

 

1 Comment

  1. Щось у Вас, шановні, не зв язується одне з іншим. Не вміщує ГКУ норми про заборону реорганізовувати держпідприємства в щось інше окрім АТ, а от перетворення в АТ відбувається по спецпроцедурі – це точно. Те що місцеві бюджети постраждалі – це точно. А те що самостійні спиртзаводи самостійно допрацювались до того що кожний другий банкрут, то вашим місцевим бюджетом від цього що, користь ? Може їх давно вже треба було впорядкувати ? Аби місцева влада якось цим переймалась, то вона щось би робила, окрім лівої горілки. Просто відбулось перепрофілювання розтринькування держкоштів. Тепер це робитимуть кияни.

Comments are closed.