Звернення до КМДА стосовно замаху на громадянську свободу

Київська міська державна адміністрація

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

01001, Київ, вул.Хрещатик 44

 

21 вересня 2011р.

№7/11/9-23

На підставі ст.40 Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”

 

Шановні пані та панове,

 

Стосовно проекту Положення про порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно- та телезйомок у місті Києві, розміщеного на офіційному веб-порталі Київської міської влади (http://kmv.gov.ua/rpolicyprj.asp?Id=560), ми змушені заявити наступне:

1.  Відповідно до частини першої ст.144 Конституції України “органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території”.

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 “а” ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21.05.97 №280/97-ВР до відання виконавчих органів міських рад належить: “вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку”.

На сьогодні в Україні відсутній закон (законодавчий акт), котрий регулював би питання проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій тощо, а згідно зі ст.39 Конституції України “громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей”.

Отже, за таких умов підпункт 3 п.1 “а” ст.38 Закону “Про місцеве самоврядування” не надає Київській міській раді права здійснювати нормативне регулювання питань проведення мирних зібрань – в силу відсутности “закону”, відповідно до якого це мало б відбуватися. Реалізація органами місцевого самоврядування повноважень щодо забезпечення проведення, зокрема, мирних заходів – зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій – має і може здійснюватися виключно у межах повноважень, на підставі і у спосіб, визначений законом.

Своєю чергою і п.15 ст.22 Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” встановлює, що “визначати порядок організації і проведення заходів” Київська міська рада і КМДА мають право лише “в межах своєї компетенції”, а на сьогодні така компетенція відсутня.

Крім того, згідно з пунктом 1 частини першої ст.92 Конституції України “виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина”.

Таким чином, ані Конституція України, ані будь-який закон України взагалі не дають Київській міській раді права на прийняття рішення про затвердження “Положення” (і взагалі на будь-яке втручання у сферу констиуційного та законодавчого регулювання), при цьому відповідно до частини другої ст.19 Конституції України “органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”. Рішення Київради про затвердження “Положення” було б виходом за межі легітимної компетенції, що обумовлює незаперечну незаконність “Положення” в цілому, як і намірів щодо його прийняття.

2. Проект нормативного акту містить надзвичайно велику кількість положень, котрі є відверто антиконституційними і у разі затвердження акту призведуть до брутального порушення Конституції України, гарантованого Конституцією України права громадян на мирні зібрання, зокрема:

– встановлює дозвільний (за погодженням) порядок проведення мирних зібрань;

– стверджує, що саме наявність погодження певної форми та з певними додатками, а не пряма норма Конституції, дає громадянам право на проведення зібрань,

– встановлює не передбачені Конституцією України обов’язки (подавати “звернення встановленого зразка”, “регламент”, “документ, який підтверджує врахування громадської жителів міста щодо їх ставлення до проведення масового заходу тощо);

– встановлює не передбачені Конституцією України та законами України строки подання “письмового звернення”, хоча визначення таких строків є, відповідно до Рішення Конституційного Суду України №№4-рп від 19.04.01, предметом законодавчого регулювання;

– стверджує нібито право уповноваженого органу відмовляти у проведенні мирних зібрань у позасудовому порядку;

– обмежує можливости проведення мирних зібрань у часі і просторі та за колом суб’єктів.

Таким чином, проект Положення суперечить Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України, а також ст.11 Європейської конвенції з прав людини, є спрямованим на незаконне обмеження конституційного права громадян на мирні зібрання, Київська міська рада не має компетенції на прийняття цього акту чи подібних актів.

 

Враховуючи вищевикладене:

1. Пропонуємо Київській міській раді та КМДА і її підрозділам відмовитися від намірів затвердження “Положення”.

2. Просимо взяти до уваги, що у разі затвердження “Положення” ми будемо змушені вдатися до комплексу юридичних заходів.

3. Про результати розгляду цього звернення письмово повідомити відповідно до Закону України “Про звернення громадян” на наведену адресу.

Звернення надсилається рекомендованим листом та електронною поштою.

 

З повагою,

Віктор Гарбар, ВГО Альянс “Майдан”

Наталя Зубар, ГІМЦ “Всесвіт”

Олександр Северин, к.ю.н., Товариство “Cвої”

1 Comment

  1. Так, це абсолютно незаконні зазіхання на конституційні права громадян України. КМДА – злочинна організація, гніздо узурпаторів. Такі документи – фількіна грамота, що не має ніякої юридичної сили. Нехай Попов використає її за прямим призначенням – у клозеті.

Comments are closed.