АУБ застерігає від непродуманих дій, що загрожують скороченням кількості банкоматних мереж

Асоціація українських банків звернулася до профільного парламентського Комітету щодо відхилення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України  “Про банки та банківську діяльність” (щодо заборони комісії при знятті коштів через банкомат)”, реєстраційний № 9045 від 05.08.2011р.

За задумом авторів законопроект покликаний зробити користування для громадян України банкоматами зручнішим та вигіднішим, а також припинити практику встановлення надвисокої комісії на зняття готівки в банкоматах України. Для цього законопроектом пропонується заборонити банкам стягувати з клієнтів комісійну винагороду при знятті готівкових коштів з банківських платіжних карток в межах власних коштів клієнта в банкоматах банку-емітента та інших банків на території України.

Водночас, аналіз, здійснений АУБ переконливо засвідчує, що даний законопроект не враховує економічну та правову сторону даного питання, відтак не просто не досягає поставленої перед собою мети, але й несе ряд негативних наслідків як для банків, так і для їх клієнтів.

Як відзначають в АУБ, частина 2 статті 53 Закону України «Про банки і банківську діяльність» забороняє банку   встановлювати   процентні   ставки   та  комісійні  винагороди  на  рівні  нижче  собівартості  банківських  послуг у цьому банку. Таким чином банку заборонено надавати банківські послуги за ціною нижче собівартості, що абсолютно нівелюється текстом поданого законопроекту.

Крім того, в АУБ наголошують, що законопроект не вирішує питання відшкодування понесених банком обов’язкових значних витрат на встановлення та забезпечення функціонування (обслуговування та роботу) банкоматів. Серед них:

1. Витрати на закупівлю банкоматів у компанії-виробника. Середня ринкова вартість 1 (одного) банкомату становить 120 -130 тис. грн.

2. Витрати на встановлення (будівельні роботи, послуги з перевезення) та функціонування банкоматів (оренда приміщення, компенсація вартості спожитої банкоматом електроенергії, забезпечення зв’язку із процесинговим центром, підкріплення банкомату готівковими коштами, обробку готівки, поточний ремонт та технічне обслуговування банкомату, охорона тощо). У середньому розмір витрат на поточне функціонування 1 (одного) банкомату складає 1 500,00 – 3 000,00 грн. на місяць.

3. Витрати банку, безпосередньо пов’язані із зняттям коштів з платіжних карток, а саме:

– транзакційні витрати (плата процесинговому центру, близько 0,3-0,5 грн. за операцію, плата міжнародним платіжним системам 0,05-0,1 грн. за операцію);

– у разі зняття коштів у банкоматах інших банків банк емітент сплачує банку еквайеру міжбанківську комісію “Interchange” (наприклад, розмір цієї комісії за платіжними картками, емітованими українськими банками в банкоматах українських банків складає 1 % + 3 грн.). Дана комісія є так званою премією за розвиток мережі та сервіс, який надається банком держателям платіжних карток, емітованих іншими банками.

Як відзначають в АУБ, при повній забороні для банків утримувати комісії з клієнтів за зняття готівки в банкоматах банків-емітентів та інших українських банках, банки будуть змушені збільшити інші види комісій для клієнтів банку, або ввести нові види комісій задля компенсації своїх витрат на оплату “Interchange” комісій, обслуговування банкоматів  тощо.

За словами Президента АУБ Олександра Сугоняко, прийняття законопроекту може призвести до скорочення кількості банкоматних мереж банків через збитковість безкоштовного обслуговування платіжних карток, у наслідок чого погіршиться якість обслуговування клієнтів.

Прес-служба

Асоціації українських банків