Чи сподобається Генпрокуратурі нововведення арбузівського Нацбанку?

Генеральна прокуратура України

01011, Київ, вул.Різницька 13/15

14 вересня 2011 року

На підставі ст.40 Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”,

Закону України “Про прокуратуру.

 

Шановні пані та панове,

11.08.11 Національний банк України прийняв Постанову N 278 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України”. Зокрема, пунктом 1 Постанови до п.1.3. зазначеної Інструкції внесено зміни, відповідно до яких:

“Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзацах другому – шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що не перевищує 50000 гривень, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний зазначити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї Інструкції.

Під час проведення зазначених операцій на суму, що перевищує 50000 гривень, банк (фінансова установа) зобов’язаний(а) зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, серію та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Працівник банку зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня“.

Таким чином, рішенням Нацбанку можливість громадян України здійснювати валютообмінні операції (навіть у самих мінімальних розмірах) обумовлюється збором банковськими установами конфіденційної інформації про особу, її персональних даних.

 

Водночас:

– відповідно до п.2 ст.21 Закону України “Про інформацію” конфіденційною є інформація про фізичну особу…Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом;

– відповідно до ст.32 Конституції України “не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”;

– відповідно до п.6 ст.6 Закону України “Про захист персональних даних” так саме “не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”.

Відтак, запроваджені Національним банком нормативні зміни, передбачаючи збирання конфіденційної інформації про особу без її згоди і будучи встановленими не законом, а підзаконним нормативним актом, протирічать Конституції та законам України.

Враховуючи вищевикладене, прошу Генеральну прокуратуру України розглянути питання, вжити належних заходів відповідно до Закону України “Про прокуратуру” та письмово повідомити мене відповідно до закону про вжиті заходи.

 

З повагою,

Олександр Северин, к.ю.н.