Проект звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України

Звернення
депутатів Тернопільської обласної ради
до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо необхідності
розробки й затвердження загальнодержавної
цільової програми для забезпечення лікування
хворих на хронічні вірусні гепатити В і С

Актуальність проблеми вірусних гепатитів на сьогоднішній день не викликає сумнівів. Найбільш важким є не стільки саме захворювання, скільки його ускладнення: розвиток цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми.
Громадськість, депутати місцевих ради та медичні працівники Тернопільщини стурбовані станом фінансового забезпечення щодо профілактики, діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів та їх ускладнень.
У даний час серед можливих сучасних підходів до противірусної терапії хронічних гепатитів стандартом є застосування пегильованих інтерферонів у комбінації з рибавиріном на самому старті терапії. І хоча така терапія є високоефективною, надзвичайно висока вартість лікування і матеріальна неспроможність хворих робить цю терапію практично недоступною для переважної більшості пацієнтів.
Необхідність підтримки на державному рівні системи надання медичної допомоги хворим з патологією печінки визначається значною поширеністю вірусних гепатитів, недоліками в установленні вірусної етіології у хворих з патологією печінки на ранніх стадіях хвороби, високою вартістю лікування й існуванням реальної можливості зниження інвалідності і смертності від вірусних гепатитів.
Враховуючи те, що захворюваність на хронічні вірусні гепатити В та С серед працездатного населення Тернопільщини невпинно зростає; хворобі властивий прогресуючий та злоякісний перебіг з високими показниками інвалідизації та смертності; існуючі стандарти лікування хронічних гепатитів В та С характеризуються високими показниками ефективності та існуванням реальної можливості зниження інвалідності і смертності від хронічних вірусних гепатитів, – розробка державної програми з цієї проблематики є надзвичайно доцільною.
Зважаючи на вищевказане, просимо розробити та затвердити Державну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів з 2012 року.