Хмельницька ОДА божиться, що збір інформації про учасників масових заходів – “в законі”

10-го жовтня 2011 року інтернет-ресурсом “Українська правда” було вміщено матеріал “Найті і обєзврєдіть” (http://blogs.pravda.com.ua/authors/pantyuk/4e92ccb6c0102/), в якому повідомлялося про існування листа Хмельницької ОДА від 08.09.2011 N01-02-584/2011, в якому від голів райдержадміністрацій, міських  голів вимагалося, зокрема:

 Терміново посилити роботу з органами місцевого самоврядування на предмет моніторингу подання громадсько-політичними об’єднаннями та окремими громадянами заяв (повідомлень) про заплановане проведення акцій протесту, мітингів, зборів громадян, розповсюдження друкованої продукції.

Посилити відслідковування статутної діяльності осередків політичних партій та громадських організацій, які мають політичний ухил (збори, конференції).

Довідка повинна містити не загальні фрази, а вичерпну інформацію про хід та результати заходу: прізвища та посади організаторів, кількість та категорії учасників, гасла, прапори, список виступаючих та основні тези виступів, оцінка діяльності влади, реакція місцевої влади (хто з керівників місцевих органів влади зустрівся з учасниками акції, що вирішили), результати (резолюція учасників акції, направлені листи до керівництва держави, області), заплановані подальші дії, участь в акції народних депутатів, лідерів обласного рівня.

Уся розповсюджувана друкована продукція агітаційного та політичного змісту сканується та невідкладно передається в управління в електронному форматі (policy@adm.km.ua).

 Враховуючи вищевикладене, ми спитали допитливу та ласу до знань Хмельницьку ОДА про таке:

а) Чи справді надсилався Хмельницькою ОДА такий (чи подібний лист)?

б) Якою є конкретна легітимна мета збору такої інформації?

в) На підставі яких конкретних правових документів ОДА здійснює збір такої інформації (включно з відомостями, котрі складають конфіденційну інформацію про особу); куди і у який спосіб передається у подальшому зібрана інформація?

Відповідь не змусила на себе довго чекати. Елекронною поштою було отримано таке:

99/01-33-4838/2011

13.10.2011 р.

                                     Гр. О. Северину                 

                            Шановний пане Олександре!

На Ваш запит на інформацію від 10.10.2011 №7/11/10-3   повідомляємо, що на адресу голів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) голів управлінням з питань внутрішньої політики облдержадміністрації (далі – Управління) дійсно надіслано лист від 08.09.2011 № 01-02-584/2011.

Інформуємо, що Управління є структурним підрозділом облдержадміністрації та, водночас, окремою юридичною особою. Його утворено у 1998 році на підставі розпорядження Президента України Л.Кучми від 16.09.1998 № 492/98-рп «Про поліпшення діяльності місцевих органів  виконавчої  влади  з  реалізації  внутрішньої   політики», постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.1998 №1715 «Про утворення підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань внутрішньої політики». У своїй діяльності Управління керується  постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №128 «Про затвердження Типового положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної і управління (відділ) з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації», підписаною Прем’єр-міністром України Ю.Тимошенко.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №128 Управління забезпечує: аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями, аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань регіону, здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій.

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

Ефективне виконання Управлінням покладених на нього завдань та функціональних обов’язків передбачає володіння значним базисом об’єктивної інформації, зокрема, щодо діяльності суб’єктів місцевого політикуму та інших інститутів громадянського суспільства, які створюють помітний вплив на розвиток суспільно-політичної ситуації у регіоні.

З цією метою на адресу голів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) голів надіслано лист від 08.09.2011 № 01-02-584/2011, вимоги якого не суперечать чинному законодавству України. У зазначеному листі Управління не вимагає від райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад надання відомостей, котрі складають конфіденційну інформацію.

Згідно з положенням про Управління узагальнені висновки щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в області, що формуються на підставі аналізу зібраних таким чином матеріалів, подаються керівництву облдержадміністрації для більш повного врахування громадської думки під час реалізації державної політики.

З повагою

Заступник голови – керівник апарату адміністрації                                    Л.Бернадська

Віддаючи належне чесности та оперативности Хмельницької ОДА, не все так просто. Справді, існує постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №128, котра справді покладає на такі управління такі завдання. Проте:

а) Завзяття і натхнення модифікувати “моніторинг мирних зібрань” у сбір інформації про оцінку тими чи іншими людьми діяльности влади в контексті загальноукраїнської ситуації спонукають згадати фразу “тенденція, одначе”.

б) Ну як же “не вимагає відомостей, які складають конфіденційну інформацію”, якщо за ст.32 Конституції України та п.2.ст.21 Закону України “Про інформацію” інформація про фізичну особу є конфіденційною, а за п.6 ст.6 Закону “Про захист персональних даних” “не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини” ?

Так що дещо не складається і доволі серйозно. Вочевидь, тема (властиво – тема схильности влади до все більшого контролю над суспільством і до праці на самоконсервування) варта подальшої розробки.

Олександр Северин