Результати опитування учасників Круглого столу на тему «Як захистити моральність в Україні в інтересах дітей та суспільства в цілому. Думка громадськості»

За ініціативи Громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 5 грудня 2011 року у прес-центрі «ЛІГАБізнесІнформ» відбувся Круглий стіл на тему «Як захистити моральність в Україні в інтересах дітей і суспільства в цілому. Думка громадськості». В обговоренні взяли участь біля 40 журналістів, представників ЗМІ та медійних асоціацій, профільних органів влади, релігійних та громадських організацій.

Під час Круглого столу відбулась дискусія та обмін думками щодо ефективності та доцільних форм державної регуляторної політики в сфері телебачення, радіомовлення, преси та реклами, спрямованої на дотримання етичних стандартів у діяльності ЗМІ в інтересах дітей і суспільства в цілому.

За результатами письмового опитування, проведеного серед учасників Круглого столу, оргкомітет узагальнив пропозиції щодо покращення ситуації у сфері заявленої проблематики.

В опитуванні взяли участь 22 учасника Круглого столу, серед яких представляють ЗМІ або професійну асоціацію медіа – 45,4 %; орган влади чи державну установу – 22,7 %; громадську організацію соціального спрямування – 22,7 %; Церкву чи релігійну організацію – 9 %.

 

Абсолютна більшість учасників Круглого столу (90,9 %) погодились із тим, що наявні в Україні правила, форми та зміст інформаційної діяльності ЗМІ потребують змін в інтересах захисту дітей та суспільства від негативного впливу. Ніхто із опитаних не заперечував це твердження і лише 9,1 % – вагались із відповіддю.

 

На питання, які заходи найбільш доцільні у цій сфері з боку держави, найбільшу рейтингову підтримку учасників здобули наступні пропозиції:

1)    Розробка механізму взаємодії держави з громадськістю задля контролю суспільства над дотримання чинних законодавчих норм про моральні (етичні) стандарти у діяльності ЗМІ – 76,1 % балів опитаних;

2)    Поліпшення законодавчого регулювання, насамперед деталізація і конкретизація норм та вимог до ЗМІ – 67 %;

3)    Забезпечення дотримання чинних законодавчих норм шляхом підвищення ефективності діяльності профільних органів влади – 55,7 %.

 

При цьому у відповідь на питання, які заходи найбільше доцільні у цій сфері з боку ЗМІ, їх редакцій, власників медіа, найбільшу рейтингову підтримку учасників здобули наступні пропозиції:

 

1)    Розробка чітких критеріїв та термінологічних тлумачень задля однозначного розуміння та  правомірного застосування існуючих законодавчих норм про моральні (етичні) стандарти у діяльності ЗМІ – 68,1 % балів опитаних;

2)    Ухвалення та дотримання етичного кодексу журналіста, редакції, телеканалу чи видання (за зразком Етичного кодексу лікаря України, тощо) – 63,6 %;

3)    Створення громадського колегіального органу саморегуляції діяльності ЗМІ (приміром, спільної загальноукраїнської та регіональних наглядових рад за участі представників кожного зацікавленого ЗМІ) – 51,1 %.

 

Серед пропозицій щодо запровадження конкретних етичних меж у діяльності ЗМІ найбільшу підтримку учасників Круглого столу знайшли наступні:

1)    Обмеження щодо демонстрації тіл загиблих, актів насильства і жорстокості, надмірного зображення крові в результаті загибелі чи насильства стосовно людини (зокрема, часові  обмеження трансляції відповідних програм, в т.ч. кримінальної хроніки, аналогічно до вимог   щодо демонстрації різних категорій кінострічок, та візуальні – тобто без надмірної деталізації) – 77,3% опитаних;

2)    Накладення адміністративного штрафу за лайливі нецензурні слова у прямому теле- чи радіоефірі – 68,2%;

3)    Зобов’язати телеканали та радіостанції здійснювати повне звукове приховування, а також візуальне (самого процесу вимови), лайливих нецензурних слів у програмах, що транслюються у записі – 63,7%;

4)    Введення обмежень щодо використання еротичних образів у рекламі (зовнішній та внутрішній) – 63,7%;

5)    Запровадження обов’язкового кодування з метою обмеження вільного доступу до програм у кабельних мережах, які можуть завдати шкоди неповнолітнім (зокрема, спеціалізованих каналів з еротикою, фільмами жахів і т.д.), або демонстрація їх у встановлений часовий проміжок у разі неможливості такого кодування – 63,7%.

 

Разом із цим половина опитаних учасників Круглого столу підтримали ідею класифікації розважальних шоу за можливістю трансляції їх у певні часові проміжки в інтересах захисту дітей від негативного впливу (подібно до досвіду класифікації кінострічок).

 

Джерело: www.irs.in.ua/mv