Результати громадської експертизи впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» у сфері охорони довкілля

Результати громадської експертизи впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» у сфері охорони довкілля

09 травня 2011 року вступив в дію Закон України «Про доступ до публічної інформації», який вніс суттєві зміни в інформаційне законодавство, значно спростив порядок отримання інформації запитувачами та суттєво звузив коло інформації, яка може бути обмеженою в доступі і у наданні якої може бути відмовлено.

З метою проведення аналізу та оцінки стану впровадження і виконання новоприйнятого закону та підготовки і надання рекомендацій для покращення роботи у цій сфері ЕПЛ звернулася до Державної екологічної інспекції у Львівській області і Державного управління охорони навколишнього природнього середовища у Львівській області із ініціативою щодо проведення громадської експертизи.
Громадська експертиза проводилася на підставі Постанови КМУ від 5 листопада 2008 р. № 976 про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади і тривала з 30 вересня до 10 грудня 2011 року. Крім Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших загальних нормативно-правових актів у цій сфері під час громадської експертизи було оцінено стан дотримання і виконання цими органами вимог спеціального законодавства у сфері доступу до екологічної інформації. Йдеться, передусім, про Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
Предметом експертизи стали: інформаційні запити, які надійшли до цих органів від запитувачів (фізичних і юридичних осіб) за період червня – серпня 2011 року, відповіді на ці запити, нормативні та розпорядчі акти Держуправління та Держекоінспекції, інформація, одержана від держслужбовців в ході інтерв’ю, а також інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах Держуправління та Держекоінспекції у мережі Інтернет.

За результатами оцінки запитів, одержаних для проведення громадської експертизи, а також відповідей на них було встановлено, що в дані органи шляхом внесення змін у їхні внутрішньовідомчі акти чітко налагодили процедури реєстрації та розгляду запитів, а також призначила відповідальних осіб, які організовують роботу по наданню відповідей на запити. Як результат цього, на всі запити, що надійшли до Держуправління та Держекоінспекції протягом червня-серпня 2011р., запитувачам в межах компетенції цих органів були надані повні відповіді у строк встановлений законом (п’ять робочих днів).

Спільним недоліком роботи цих органів є недостатнє інформування громадськості на їхніх офіційних сайтах, зокрема, не ведеться облік інформації, яку зберігають розпорядники, на сайті не розміщена система обліку інформації та інформація щодо переліку та умов надання послуг цими органами, що створює перешкоди у реалізації права на доступ до публічної інформації, зокрема, суперечить гарантії на максимальне спрощення процедури на отримання інформації.
За результатами проведеної експертизи ЕПЛ підготувала та надіслала експертні висновки до Держуправління та Держекоінспекції з пропозиціями щодо вдосконалення роботи при наданні та поширенні публічної інформації для забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». З повним текстом експертних висновків можна ознайомитися тут (Висновок щодо Держуправління, Висновок щодо Держекоінспеції).

Громадська експертиза впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» у сфері охорони довкілля проводилася МБО «Екологія – Право – Людина» (www.epl.org.ua) в рамках проекту «Створення передумов для ефективного застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» у сфері охорони довкілля. Проект реалізовується за фінансової підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» (http://www.irf.ua/)
Vysnovok_Ins
Vysnovok_Upr

Тел : +38 (032) 24-33-888
Факс: +38 (032) 22-57-682

Електронна пошта: epac (a) mail.lviv.ua
Веб сторінка: www.epl.org.ua