Міністр культури виступає за зміну Закону про свободу совісті та релігійні організації

КИЇВ – З метою удосконалення чинного законодавства у сфері міжетнічних та міжконфесійних відносин Мінкультури підготувало зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Про це Міністр культури Михайло Кулиняк заявив 31 січня у Національній філармонії на розширеному засіданні колегії Міністерства, присвяченому підсумкам діяльності в минулому році та завданням на 2012 рік, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Раніше, 11 січня, виступаючи під час парламентських слухань на тему етнонаціональної політики України, Михайло Кулиняк заявив про необхідність зміни чинного законодавства.

“Забезпечення церкві повноцінного правового і соціального статусу, створення для неї сприятливих умов діяльності ставить на порядок дня необхідність ініціювати зміни в чинному законодавстві щодо релігії та церкви, котрі якомога повніше враховували б реалії сьогодення”, – відзначив Міністр з парламентської трибуни.

За словами Міністра, нова редакція Закону про свободу совісті передбачає на меті зміцнення правових засад свободи віросповідання.

Він також відзначив, що головним завданням у сфері державно-церковних відносин має бути створення сприятливих умов для реалізації духовної місії церкви.

“При цьому принципово важливо, щоб держава чітко окреслила свої зобов’язання перед церквою, визначила коло тих повноважень, які є сферою її компетенції, що робить її політику щодо церкви прозорою і відкритою для суспільного загалу”, – вважає Міністр.

Нагадаємо, що Робоча група з підготовки законопроектів у сфері свободи совісті, утворена при Мінкультури у березні 2011 року за участі представників конфесій, не розглядала зміст зазначених законопроектів по суті. Представники конфесій у складі Робочої групи одразу заявили керівництву Міністерства про позицію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка вважає недоцільним внесення поспішних змін до чинного Закону в нинішній ситуації.

“Cпільна позиція конфесій у порушеному питанні залишилася незмінною – за відсутності консенсусу щодо запропонованих законодавчих змін, на даному етапі розробка нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» повинна бути відкладена”, – наголошено в ухваленому на засіданні ВРЦіРО від 19.07.2011 року зверненні до Президента України В.Януковича.

Крім цього, слід звернути увагу, що питання релігії в доповідях Міністерства, як і в інших урядових документах, вже не вперше зазначаються у розділі про етно-національну політику та національні меншини.

Джерело: www.irs.in.ua