Рівність прав чоловіків і жінок Укрдержреєстром прирівняно до пропаганди війни

Не вірите?

Тоді читайте  роз’яснення щодо легалізації організації FEMEN на офіційному сайті цієї служби:

Заява Прес-служби Укрдержреєстру

Щодо спростування заяви стосовно відмови в легалізації Всеукраїнської громадської організації «Жіночий рух «ФЕМЕН»

На інтернет-сайті газети «День» 20.01.2012 була опублікована новина під назвою «Державна реєстраційна служба відмовила жіночому руху Femen у реєстрації». На інтернет-сайті «LB.ua» оприлюднена інформація під назвою «Минюст отказал FEMEN в регистрации, обвинив в экстремизме».

Так, в оприлюднених матеріалах зазначається, що Державна реєстраційна служба України відмовила в легалізації Всеукраїнської громадської організації «Жіночий рух «ФЕМЕН» (далі – Організація).

Інформація не відповідає дійсності, оскільки Укрдержреєстр не видавав наказ про відмову в легалізації Організації.

Укрдержреєстр листом від 12.09.2011 № 65-0-19-11-8 повернув співзасновнику Організації Гуцол А.В. заяву, якою повідомлено про заснування Організації. У листі Укрдержреєстру засновникам було запропоновано доопрацювати мету Організації, ураховуючи норми Конституції України.

Відповідно до частини першої статті 36 Конституції України, громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

За статтею 4 Закону України «Про об’єднання громадян» не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є, зокрема, пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму.

Враховуючи частину третю статті 24 Конституції України, згідно з якою рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям, мета діяльності Об’єднання, в частині об’єднання жінок у захисті своїх прав і в боротьбі проти дискримінації жінки у суспільстві, може сприйматися як така, що закликає до порушення громадського порядку або прав і свобод інших людей.

Слід враховувати, що у Рішенні по справі «Корецький та інші проти України» Європейський суд з прав людини, зокрема, зазначив, що «право на об’єднання – невід’ємна частина права, гарантованого статтею 11 Конвенції. Можливість заснувати юридичну особу з метою діяти колективно в сфері спільних інтересів є одним з найважливіших аспектів права на свободу об’єднання, за відсутності якого вказане право було б позбавлене будь-якого сенсу. Спосіб, в який національним законодавством закріплено цю свободу та її практичне застосування органами державної влади, є проявом стану демократії в певній країні. Безумовно, держави мають право переконатися в тому, що мета об’єднання та його діяльність відповідають вимогам, передбаченим законодавством».

Прес-служба Укрдержреєстру

About Людмила Ямщикова 733 Articles
Координатор Майдан Моніторингу на півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області). Сфери компетенції: проектне мислення, громадянське суспільство, суспільний діалог, інформаційні технології.