Як члени Партії регіонів з Миколаєва підсовують «липу» своєму голові

25 лютого у Миколаєві Всеукраїнська студентська рада (консультативно-дорадчий колегіальний орган при Міністерстві освіти і науки України – саме так і саме з такою назвою Міністерства ВСР позиціонує себе на власному сайті, – прим. Майдан-Інформ) спільно зі Студентським парламентом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова провели захід під назвою ІІ Всеукраїнська нарада керівників органів студентського самоврядування «Роль органів студентського самоврядування у процесах модернізації системи вищої освіти», де мала намір «внести пропозиції до вже доопрацьованого “громадського” варіанту закону про вищу освіту» (цитата з сайту ВСР, – прим. Майдан-Інформ).

Нарада вийшла, м’яко кажучи, не дуже представницькою. Загалом на ній разом з місцевими студентами, які фотографували, сиділи за реєстраційними столиками та займалися іншими оргпитаннями, були присутні рівно 48 осіб. Якщо врахувати той факт, що значна частина з них представляли місцевий НУК, то виходить, що і географічне, і вузівське представництво було аж надто нерепрезентативним (не було, наприклад, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, НТУУ КПІ, чимало областей не були представлені навіть одним делегатом).

Виявилось, що переважна більшість учасників наради, яку вели т. в. о. керівника Секретаріату Всеукраїнської студентської ради Анастасія Сабова та голова Студентського парламенту Національного університету кораблебудування Ростислав Рижков (член Партії регіонів, як і його батько Сергій Рижков – ректор НУК, який виступив на зібранні з вітальною промовою), навіть не читали законопроекту, і представниці створеної за дорученням Прем’єр-міністра Миколи Азарова Робочої групи з доопрацювання законопроекту Катерині Чепурі, яка приїхала на нараду, часто доводилось розповідати, що саме є в новому законопроекті, який на нараді «обговорювали». Причому їй доводилось це пояснювати під акомпанемент репліки А. Сабової «Катерина не є представником студентського самоврядування, а тому ви можете її не слухати». І це при тому, що Катерина не позиціонувала себе як представник офіційних органів студентського самоврядування, а відразу зазначила, що є представником Робочої групи. Тим більше, що Анастасія Сабова була присутня на зустрічі з Прем’єр-міністром з громадськістю і чула як той сказав, що «ми делегуємо представника від нашого зібрання (навіть не від Робочої групи, – прим. Майдан-Інформ)» на цю нараду», і попросив поїхати туди Станіслава Ніколаєнка (він поїхати не зміг і погодився, що замість нього поїде Катерина Чепура).

Рішень на нараді не приймалось. Її учасники обговорили лише дві статті – 36 і 37. До ст. 57 «Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах» навіть не дійшли, хоча в ній йдеться про такі важливі для студентів питання як стипендії, пільговий проїзд у транспорті, безоплатне користування ресурсами і послугами навчальних, наукових, оздоровчих, культурно-освітніх підрозділів вищих начальних закладів, отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, участь студентів у формуванні індивідуального навчального плану, зарахування до страхового стажу років навчання, академічну мобільність, обрання навчальних дисциплін тощо.

Як витікає з аудіозапису наради, лунали пропозиції щодо збільшення фінансування діяльності органів студентського самоврядування з 0,5% до 1% коштів спеціального фонду вищого навчального закладу (до цього дня Всеукраїнська студентська рада чомусь не висувала такої вимоги й підтримувала усі без винятку міністерські варіанти законопроектів «Про вищу освіту», як ті, де стояла цифра 0,5%, так і ті, де навіть цієї цифри закладено не було), збільшення представництва студентів у вчених радах і зборах трудового колективу з 10% до 20%, надання органам студентського самоврядування, які будуть представлені у вчених радах, права вето на рішення вченої ради.

Було запропоновано визначити учасників студентського самоврядування як студентів і аспірантів – таким чином права на студентське самоврядування позбавили курсантів військових навчальних закладів (в законопроекті Робочої групи учасниками студентського самоврядування є студенти і курсанти, аспірантів туди не включали, аби уникнути ситуації, коли органи студентського самоврядування роками очолюють ті самі люди, які давно вже не є студентами). На нараді Всеукраїнської студентської ради пролунало заперечення щодо таємного обрання до органів студентського самоврядування, а термін обрання представницьких, виконавчих та контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування захотіли продовжити з одного року до двох. Також запропонували, щоб положення про студентське самоврядування затверджувала конференція, тоді як в законопроекті Робочої групи це можуть робити й загальні збори. Так само конференцію, а не загальні збори, на нараді ВСР запропоновано зробити вищим колегіальним органом.

Самі пропозиції на нараді чітко й дослівно у вигляді пропозицій до законопроекту сформульовані не були. І навіть рішення по суті, як зазначалося вище, не затверджувалися. Анастасія Сабова лише запитувала «Немає заперечень?» і щось записувала собі. Навіть з тих питань, де заперечення лунали (щодо включення аспірантів до студентського самоврядування, щодо потрібності таємного голосування тощо), голосування не проводилось, і консенсус не шукався. Наприклад, щодо надання органам студентського самоврядування, які будуть представлені у вчених радах, права вето на рішення вченої ради. Думки розійшлись – надавати право вето щодо всіх питань чи лише щодо студентських. Оскільки думати на тим, які питання віднести до студентських, учасники наради не схотіли, то швидко перейшли до іншого питання, й ніхто так і не зрозумів, щодо чого ж вони вимагають собі вето. Обтічно було сказано, що все доопрацюється і з’явиться на сайті ВСР. Навіть кількість зареєстрованих делегатів (після обіду кількість присутніх на нараді суттєво зменшилась) та вищих навчальних закладів, які вони представляють, оголошена не була. Ростислав Рижков сказав, що все це можна буде прочитати на сайті (поки що там немає жодної інформації про кількість і регіональне та вузівське представництво на нараді).

Все це наводить на думку, що «старші товариші» з Міністерства освіти, науки, молоді та спорту напишуть те, що їм хотілось би почути від своїх ручних студентів, і все це буде подане як «пропозиції всього українського студентства». І вже доопрацьовані під наглядом МОНМС пропозиції будуть подані голові робочої групи Михайлу Згуровському і Прем’єр-міністру Миколі Азарову «як бачення національного об’єднання органів студентського самоврядування», хоча насправді учасники наради не могли обговорити пропозиції до нового законопроекту у своїх вищих навчальних закладах, адже для цього вони, як мінімум, самі мали прочитати його (як зазначено вище, нарада продемонструвала, що переважна більшість її учасників цей законопроект навіть не відкривала). Отже мова може йти хіба що про особисту думку самих учасників. І то, скоріше, про відсутність думки, бо неможливо скласти думку про те, з чим не знайомий.

Таким чином не лише очільники Всеукраїнської студентської ради вводять в оману Прем’єр-міністра, а й члени Партії регіонів (батько та син Рижкови) підсовують «липу» своєму голові (головою Партії регіонів є Микола Азаров), вдаючи, що «це не виглядало, як пропозициії однієї людини чи двох, а дійсно ми могли говорити, що так думають студенти у регіонах».

На сайті ВСР вже подані деякі «підсумки» наради так, ніби там були сформовані пропозиції. Зокрема йдеться, що «студентські лідери пропонують прем’єр-міністру М. Азарову та голові оперативної робочої групи М. Згуровському… стимулювати наукову діяльність студентів», і що серед їх вимог – «фінансування наукової діяльності студентів та аспірантів». Насправді ж щодо наукової діяльності студентів на нараді пролунали трохи інші пропозиції – вилучити із ст. 37 розробленого Робочою групою законопроекту пропозицію, що «фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 30% коштів, виділених на діяльність органів студентського самоврядування». А для фінансування наукової діяльності студентів виділити окремо від фінансування студентського самоврядування 0,5% коштів спеціального фонду вищого навчального закладу. Оформляти пропозицію в цілому учасники наради полінувалися, мовляв, студентам-науковцям це треба, то хай самі тепер й формулюють, ми в них забрали свої 30% і запропонували добиватися окремо 0,5% для себе.

Варто також зазначити, що нарада пройшла під знаком потреб виключно студентів, які входять до органів студентського самоврядування звичайних державних вищих навчальних закладів й навчаються за бюджетні кошти. Ніби в нас не існує державних навчальних закладів із специфічними умовами навчання (наприклад, військових вищих навчальних закладів), недержавних навчальних закладів та студентів-контрактників.