Виселення з гуртожитків на літо на час проведення Євро 2012 незаконне – з офіційної відповіді КНУ імені Тараса Шевченка

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чи буде проводитися виселення гуртожитків на час проведення чемпіонату Євро-2012, активістами була отримана відповідь, що літо 2012 року не стане винятком, і поселення, проживання та виселення з гуртожитків Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством.

Зокрема, виселення зі студентських гуртожитків може бути здійснено відповідно до пунктів 1.9 і 4.2 Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка та пунктів 43 і 44 Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2007 р. №1004.
Наводимо зазначені пункти:
– із Правил внутрішнього розпорядку:
1.9. При відрахуванні з Університету мешканці звільняють займане місце в гуртожитку протягом 14 днів з дня видання наказу про відрахування з дотриманням порядку виселення, встановленого дирекцією студмістечка за погодженням зі студентською радою та профспілковим комітетом.

4.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму гуртожитку на мешканців можуть накладатись наступні стягнення:
1. зауваження;
2. догана;
3. виселення з гуртожитку в порядку передбаченим діючим законодавством України;
4. не поселення в гуртожиток на наступний навчальний рік;
– із Примірного положення:
43. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу. У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

44. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки. Також, згідно пункту 27 Примірного положення, у разі непередбачуваних обставин та з поважних причин, студент може бути ПЕРЕСЕЛЕНИЙ (А НЕ ВИСЕЛЕНИЙ!) до іншої кімнати або гуртожитку без погіршення умов проживання!

Таким чином, жодних законодавчих підстав для виселення студентів із гуртожитків на літо, на час проведення чемпіонату Євро-2012, немає! Тому ми сподіваємось на законослухняність адміністрації КНУ імені Тараса Шевченка, що вона не порушуватиме надану у офіційному листі відповідь про фактичну незаконність можливого виселення.


Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут