Зовнішнє незалежне оцінювання отримає законні права замість “пташиних”

Новим законопроектом “Про вищу освіту” вперше законодавчо затверджується система зовнішнього незалежного оцінювання, яка до того регулювалася лише нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки. Вона, за законопректом, є основою для оцінювання вступних знань і вмінь вступника. ЗНО замість вступних іспитів вводиться також для тих, хто вступає до професійних коледжів після 9 класу.

Внутрішньовузівських іспитів законопроект не передбачає, за винятком творчих конкурсів для окремих спеціальностей, “вагу” яких у конкурсному балі вступника встановлює сам вищий навчальний заклад, але вона не може бути більшою за 30 % конкурсного балу.

Для покращення якісного відбору абітурієнтів вищому навчальному закладу надано право встановлювати вагові коефіцєнти для сертифікатів зовнішнього незалежного оцнювання згідно спеціальностей, куди ці сертифікати подаються (раніше всі серттифікати незалежно від обраної вступником спеціальності мали однакову вагу). Але при цьому жоден сертифікат не може складати менше 20 % конкурсного балу.

Вищі навчальні заклади також самі визначатимуть, наскільки враховувати бал шкільного атестату. Але його максимальна “вага” у конкурсному балі не може становити більше 10 %.

Невеличкі преференції щодо вступу надані лише для природничих, фізико-математичних та інженерно-технічних спеціальностей. Тут вищий навчальний заклад може додавати вступникам додатковий бал у розмірі не більше 5 % конкурсного бала за результати навчання на підготовчих відділеннях вищого навчального закладу та за особливі успіхи у вивченні окремих предметів чи творчій діяльності, визнаних при проведенні міжнародних і всеукраїнських олімпіад та конкурсів.

Перелік навчальних предметів і строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначатимуться Міністерством освіти, науки, молоді та спорту та не пізніше 1 жовтня року, що передує рокові вступу до вищого навчального закладу, оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті міністерства.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуватимуться МОНМС із затвердженням переліку навчальних предметів та строків зовнішнього незалежного оцінювання за погодженням із громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів.

Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується шляхом повного і своєчасного інформування осіб, які бажають здобути вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також здійснення державного контролю та громадського спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.

Особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право ознайомитись зі своєю сертифікаційною роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи.