Майдан: Про нас пише Гардіан! (10 принципів відкритої журналістики)

Ну не про нас, а про принципи нашої роботи. Оце вони шалено піарять як свій внесок в теорію журналістики, а насправді… От скажіть чого з цього в нас нема вже давно? Ми все це знайшли на власному досвіді, а більшість пунктів сформульовано в правилах для новинарів десь в році 2003…

Скажіть, будь ласка, дорогі читачі, наскільки вам важливо мати саме такий тип матеріалів, як описано нижче?

10 принципів відкритої журналістики від «Гардіан»

1. Вона заохочує участь. Вона заохочує і забезпечує можливості для відповіді.

2. Це не інтертна форма звернення від «нас» до «них»

3. Вона заохочує читачів починати дебати. Ми можемо за ними слідкувати, а можемо вести їх. Ми включаємо інших в процес підготовки матеріалів.

4. Вона допомагає формувати спільноти навколо тем, проблем та особистостей.

5. Вона відкрита до веба. Вона лінкує, співпрацює з іншими веб-матеріалами і веб-сервісами

6. Вона є агрегатором та-або куратором праці інших людей

7. Вона визнає, що журналісти не є єдиними голосами авторитету, експертизи і цікавості

8. Вона надихає на звершення, віддзеркалює різноманіття і разом з тим просуває спільні цінності

9. Вона визнає, що публікація є тільки початком журналістського процесу, а не його завершенням

10. Вона прозора і відкрита викликам – включно з виправленнями, проясненнями і доповненнями

 

В оригіналі

The Guardian’s 10 principles of open journalism

 

1. It encourages participation. It invites and/or allows a response

2. It is not an inert, “us” to “them” form of publishing

3. It encourages others to initiate debate.We can follow, as well as lead.We involve others pre-publication

4. It helps form communities of joint interest around subjects, issues or individuals

5.It’s open to the web. It links to, and collaborates with, other material (including services) on the web

6. It aggregates and/or curates the work of others

7. It recognizes that journalists are not the only voices of authority, expertise and interest

8. It aspires to achieve, and reflect, diversity as well as promoting shared values

9. It recognizes that publishing can be the beginning of the journalistic process rather than the end

10. It is transparent and open to challenge – including correction, clarification and addition

 

http://storify.com/myersnews/the-guardian-s-10-principles-of-open-journalism/slideshow