ВАСУ рассмотрев иск и аргументы Шведова, внес временные поправки в действующее законодательство

img27Высший Административный Суд Украины в грубой форме “отфутболил” административный иск жителя лисичанска Виталия Шведова к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины о “признании действий без учета мнения каждого гражданина Украины, как таких, которые не отвечают интересам народа Украины и не соответствуют воле народа Украины”. Об этом заявил сам Виталий Шведов.

“Несмотря на то, что многие месяцами ждут какую-либо корреспонденцию из судов, в моем случае реакция судьи ВАСУ Олексеенко на иск была как “дым впереди паровоза“, – заявил Шведов, “Суд своей ухвалой просто не дал мне времени на ответ по устранение недостатков, и иск оставил без рассмотрения. О каком правосудии идет речь, когда судья просто игнорировал требования КАСУ?”.

Постановление ВАСУ, полученное 9 марта 2012 года, про устранение недостатков до 12 марта

img17 img18

Не смотря на то, что согласно почтовой карточки о вручении истец получил постановление 9 марта 2012 года, а судом предоставлено 14 дней для исправления иска.
Новое Постановление о возврате иска уже было получено 20 марта 2012 года

img19 img20

Согласно со слов Виталия Шведова, он все таки направил ответ на Постановление от 09.03.2012 об устранении недостатков, так как ему стало интересно, какие еще нормы закона судья ВАСУ придумает, чтобы не рассматривать данный иск.

Вищий адміністративний суд України

01029, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5

Позивач: Шведов Віталій Миколайович

93118 Луганська обл., м. Лисичанськ,

(050) 475-13-09

Відповідач 1:

Президент України Янукович В.Ф.

Поштова адреса:

01220, Київ, вул. Банкова, 11

Номер засобу зв’язку:

телефон +38 (044)2557333

Відповідач 2:

Кабінет міністр України

вул. Грушевського, 12/2

м. Київ

01008

Відповідач 3:

Верховна Рада України

вул. Грушевського, 5

м. Київ

01008

Усунення недоліків за

Адміністративним позовом про визнання дій без врахування думки кожного громадянина

України, як таких що не відповідають інтересам народу України та не відповідають волі народу України

Як передбачено ч.3 ст.8 КАСУ та ст.8 Конституції України, Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України (254к/96-ВР) гарантується.

А Конституцією визначено що норми конституції є нормами прямої дії відповідно до ст.8 Конституції України.

Таким чином право громадянина України розпоряджатися своїми конституційними правами особисто гарантується Конституцією України й підлягає захисту в суді.

У разі привласнення цих прав третіми особами або перевищення повноважень органів, що представляють інтереси громадянина, підлягають захисту у судовому порядку не зважаючи на те чи є це право суб’єктивним чи об’єктивним.

Саме тому позивач конкретно вказує на правову колізію відносно відсутності відповідного акту чи кількох актів, котрі у існіючій законодавчій системі України не дають можливоті здійснити представницькі функції уповноважених органів. Законне право на самостійне прийняття рішень порушено самостійним виконанням Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України повноважень. Й таким чином порушується свобода вибору позивача в діях. А як наслідок – самочинних дій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, спричинення негативних наслідків відносно власності – державного майна, що є власністю народу України та позивача як співвласника відповідно до ст.13 Конституції України. Саме з цією метою у позові наведені дані у додатках, що демонструють негативне настання для позивача.

Тим більше, що згідно ч.2 ст.71 КАСУ, у адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Тому не розуміння судом викладених обставин говорить або про небажання розуміти, або про відповідний професійний рівень.

Додаток:

1.Клопотання про подовження строку.

21.03.2012р. Шведов В.М.


Вищий адміністративний суд України

01029, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5

Позивач: Шведов Віталій Миколайович

93118 Луганська обл., м. Лисичанськ,

(050) 475-13-09

Клопотання про подовження строку

27 лютого 2012 року Вищим адміністративним судом України і суддею Олексієнько М.М. перевірено позов Шведова Віталія Миколайовича до Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України «про визнання дій без врахування думки кожного громадянина України, як таких що не відповідають інтересам народу України та не відповідають волі народу України».

Судом винесено Ухвалу №П/9991/115/12 від 27.02.2012 року про залишення позову без руху з наданням строку для усунення недоліків, терміном до 12 березня 2012 року.

Таким чином, відповідно до ч.1ст.103, перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної, суд вирішив надати строк для виправлення з 27.02.2012р. по 12.03.2012р. тобто 14 діб.

Позивачем рішення отримано 9.03.2012 року згідно довідки наданої органом зв’язку ВПЗ-18.

Зважаючи, що позивачем отримано Ухвалу у день, який припадає на вихідні, 9.03.2012р., а перший робочий день припадає саме на 12 березня 2012 року, то таким чином позивач міг скористатися своїм правом лише у продовж однієї доби. Таким чином позивач не мав можливості скористатися наданим судом терміном у 14 діб.

ПРОШУ:

1.Подовжити строк для усунення недоліків.

2.Визнати 9.03.2012р. датою, з якої починається відлік строку, й датою закінчення 23.03.2012р.

Додаток:

1.Довідка органу зв’язку ВПЗ-18

21.03.2012р. Шведов В.М.

“Лисичанск как он есть”

3 Comments

 1. Из искового заявления:
  “Зважаючи, що немає жодного документу що підтверджував би згоду співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном належним народу України державними органами, вважаю, що представником в особі державних органів, перевищено повноваження у частині розпорядження власністю Народу України й використали надані повноваження всупереч меті з якою вони були надані”.

  Это так, но есть уточнение.

  Участники этой шайки, заседающие в государственных органах власти, не просто превысили свои полномочия, – они совершили преступное деяние, узурпировав власть у народа. Тот пункт в конституции, о котором идёт речь и которым органы власти присвоили себе право распоряжаться общенародной собственностью (ст.13 конституции), был противоправно вписан в конституцию в 1996 году без согласия на то народа. Т.е., именно тогда и произошла узурпация власти этой шайкой и началось разграбление общенародной собственности, пропорционально принадлежащей каждому гражданину Украины.

 2. Из искового заявления:
  “Результатом діяльності Верховної ради України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України у період з 1991 року до 2012 року стало погіршення за всіма критеріями:…”

  Добавление:

  К результатам вредительской деятельности шайки, захватившей власть в Украине, следует добавить, что кроме разграбления Украины ими был задействован план физического уменьшения граждан Украины.

  МОР НАСЕЛЕНИЯ.
  За период с 1991 года по 2010 год вымерло более 6 000 000 украинцев!
  Это официальная статистика (можно найти на сайте Politicon1.at.ua).

 3. Совершённое оккупационной властью за последние 20 лет не получается рассматривать только в рамках гражданского законодательства. Это примерно тоже самое, если бы в 1941-45 годах на территории фашистской Германии пытаться осудить Гитлера за ущерб, причинённый войной.

  То, что совершили современные украинские оккупанты за последние 20 лет, является преступлением против народа и эти деяния следует дополнительно рассматривать в уголовной плоскости, чтобы подготовить нужное и обоснованное обвинение к ним, которое будет предъявлено в дальнейшем.

Comments are closed.