Збери 100 тис. підписів і отримай право законодавчої ініціативи через Кабмін

Нардеп О.Б. Фельдман сьогодні зареєстрував в ВРаді законопроект Про внесення змін до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (щодо права громадян на внесення законопроекту, за наявності не менш як 100 тисяч підписів на його підтримку)

Подібні закони вже діють в деяких країнах Європи (Великобританії, Фінляндії) та Євросоюзі в цілому. Звісно, появи такого законопроекту можна тільки вітати, якби не…. вкрай низька ймовірність його ухвалення. Раніше той самий нардеп вносив законопроекти про громадське обговорення проектів законів, які і досі пиляться в нетрях серверу ВРади…

Законопроект зокрема передбачає

 1. Ініціатор (ініціативна група) може внести до Кабінету Міністрів України проект закону, якщо збере не менш як 100 тисяч підписів громадян на підтримку цього законопроекту, за умови, що підписи зібрано не менш як у п’яти областях і не менш як по п’ятнадцять тисяч підписів у кожній області.

2. До початку збору підписів на підтримку законопроекту законопроект має бути оприлюднений ініціатором в Інтернеті. Доступ до законопроекту повинен зберігатись протягом усього часу збору підписів.

3. Законопроект складається з проекту закону України та пояснювальної записки, що оформлюються згідно вимог закону України “Про Регламент Верховної Ради України”.

4. Ініціювати збір підписів мають право громадянин (громадяни) України, які досягли на день початку такого збору підписів вісімнадцяти років та яких не визнано судом недієздатними.

5. Право підпису на листах для підписів громадян на підтримку законопроекту мають громадяни України, які досягли вісімнадцяти років та яких не визнано судом недієздатними.

6. Право збирати підписи на підтримку законопроекту мають ініціатори законопроекту або їх представники на підставі довіреності, посвідченої в установленому порядку.

7. На кожному підписному листі повинно бути вказане прізвище, ім’я та по батькові ініціатора або його представника, порядковий номер підписного листа, назва законопроекту, що пропонується внести до Кабінету Міністрів України.

8. Громадянин України, який підтримує внесення законопроекту до Кабінету Міністрів України, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім’я та по батькові та дату підписання. Ініціатор або його представник зазначає у підписному листі згідно з документами громадянина дату його народження та місце постійного проживання. За відсутності у громадянина документа, що посвідчує особу, підпис громадянина вважається недійсним і не зараховується.

9. Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписом ініціатора або його представника.

10 Порядок збору підписів та форми підписних листів на підтримку законопроекту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

11. Після внесення законопроекту та листів для підписів громадян на підтримку законопроекту, текст законопроекту та пояснювальної записки публікується Кабінетом Міністрів України в газеті “Урядовий кур’єр” та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

12. Кабінет Міністрів України створює робочу групу з метою опрацювання внесеного законопроекту. Ініціатори законопроекту або їх представники мають право брати участь у роботі в цієї групи.

13. Законопроекти, що суперечать положенням Конституції України, законопроекти про внесення змін до Конституції України, про зміну території України, з питань податків, бюджету та амністії, про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України, на підставі висновку Міністерства юстиції України повертаються ініціатору разом із листами для підписів громадян на підтримку законопроекту.

14. Висновок Міністерства юстиції України щодо повернення законопроекту публікується Кабінетом Міністрів України в газеті “Урядовий кур’єр” та оприлюднюються шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

15. Повернення законопроекту може бути оскаржено у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

16. Протягом трьох місяців від дня надходження законопроекту, Кабінет Міністрів України зобов’язаний подати його до Верховної Ради України.”

1 Comment

Comments are closed.