Барвенківщина: національний парк замість кар’єрів?

У Барвенківському районі Харківської області, поблизу села Нова Дмитрівка на площі по-над 3000 гектарів планується видобування бурого вугілля відкритим способом. Екологічні ор-ганізації і науковці вважають цей проект дуже сумнівним з позиції екологічних чинників.

Саме в Барвенківському районі у великій кількості збереглися ділянки цілинних степів, яких в такій кількості немає у більшості інших районів Харківщини, і тим більше – у інших об-ластях степової зони України. Ці унікальні ділянки природного степу розташовані на місці по-тенційної розробки вугілля та, без сумніву, будуть знищені в ході її проведення.

Науковці Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії «Вивчення біологічного різноманіт-тя та розвитку заповідної справи» провели обстеження околиць села Нова Дмитрівка (http://pryroda.in.ua/step/dani-poperednoho-ekolohichnoho-obstezhennya-stepovyh-biotopiv-v-okolytsyah-s-nova-dmytrivka-barvenkivskoho-rayonu/).

– Таку цінну в природному та естетичному плані місцевість потрібно використовувати для потреб тваринництва та туризму, а не знищувати видобутком корисних копалин. – гово-рить заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. – Перс-пективним розвитком вказаної частини Харківської області може стати створення тут сте-пового національного природного парку.

Природоохоронці вважають неможливим вести розробку бурого вугілля в цій місцевості в будь-який спосіб, оскільки це призведе до втрати рідкісних природних ландшафтів. З прохан-ням не погоджувати проект по видобутку бурого вугілля на території Барвенківського району поблизу села Нова Дмитрівна та ініціювати створення тут об’єкту природно-заповідного фонду України вони звернулись до голови Харківської обласної ради Чернова С.І. та Міністра екології та природних ресурсів України Ставицького Е.А.

ДОВІДКА: За підрахунками фахівців Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології НАН України, сьогодні в природному або напівприродному стані лишається не більше ніж 4% степів відносно їх природного ареалу в межах України. Їх втрата призвела до того, що пов’язані із ними тварини та рослини зникають – наприклад, 52,6% комах, занесених до останнього видання Червоної книги України (2009), мешкають саме в цілинному степу. То-му, саме серед степового біорізноманіття найбільше видів що потребують охорони в Україні: з 1379 видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, 435 (31,5 %, 159 видів тварин і 276 видів рослин) є степовими, зокрема у Луганській області таких видів за-реєстровано 152, включаючи 10 ендеміків (Червона книга України. Тваринний світ, 2009; Червона книга України. Рослинний світ, 2009). Отже, саме охорона степів має бути наразі одним з найбільш пріоритетних напрямків охорони біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні.

16.12.2010 року Мінприроди дало доручення своїм територіальним органам в областях Степової зони забезпечити проведення заходів щодо обстеження степів з метою їх резервування для подальшого заповідання. Також, 20.07.2009 Харківською ОДА було видане розпорядження № 401 «Про розвиток природно-заповідного фонду та екомережі в області відповідно до Указу Президента України від 23 травня 2005 року №838/2005 «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні», яким було доручено не допускати руйнування цінних природних комплексів, знищення видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України.

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут