В Тернополі дуже хочуть регулювати мирні зібрання

Якщо до цього дійде – будемо писати в прокуратуру, а може і в суд подавати. А поки що – листування з Тернопільською міською радою.

Наше звернення звучало так

У процесі здійснення щорічного національного моніторингу дотримання в Україні права на мирні зібрання (ст.39 Конституції України, ст.11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст.21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні) права, нами, зокрема, проводилося опитування всіх міських раз обласних центрів України щодо їхнього нормативного втручання у питання організації та проведення мирних зібрань.

Листом №2204/05 від 09.04.12 нам було повідомлено, що станом на вказану дату “перебуває на стадії розробки” проект Положення про мирні громадські акції у місті Тернополі.

З зв’язку з цим, з метою унеможливлення правопорушень і обмеження конституційного права на мирні зібрання, ми хотіли б звернути вашу увагу на наступне.

 

Відповідно до частини першої ст.144 Конституції України “органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території”.

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 “а” ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21.05.97 №280/97-ВР до відання виконавчих органів міських рад належить: “вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку”.

На сьогодні в Україні відсутній закон (законодавчий акт), котрий регулював би питання проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій тощо, а згідно зі ст.39 Конституції України “громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей”.

Отже, за таких умов підпункт 3 п.1 “а” ст.38 Закону “Про місцеве самоврядування” не надає міській раді (чи її виконавчому комітету) права здійснювати нормативне регулювання питань проведення мирних зібрань – в силу відсутності “закону”, відповідно до якого це мало б відбуватися. Реалізація органами місцевого самоврядування повноважень щодо забезпечення проведення, зокрема, мирних заходів – зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій – має і може здійснюватися виключно у межах повноважень, на підставі і у спосіб, визначений законом. На сьогодні органи місцевого самоврядування лише мають право звернення до суду у разі щодо обмеження права на мирні зібрання відповідно до ст.39 Конституції України.

 

Крім того, згідно з пунктом 1 частини першої ст.92 Конституції України “виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина”.

Таким чином, ані Конституція України, ані будь-який закон України взагалі не дають органам місцевого самоврядування (чи їхнім виконавчим комітетам) право на затвердження таких актів, як Положення про мирні громадські акції (і взагалі на будь-яке втручання у сферу конституційного та законодавчого регулювання), при цьому відповідно до частини другої ст.19 Конституції України “органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”. Рішення про затвердження Положення було б виходом міської влади за межі легітимної компетенції і обумовило б незаперечну незаконність Положення в цілому.

 

Враховуючи вищевикладене, вносимо Тернопільській міській раді та її виконавчому комітету пропозицію відмовитися від розробки і намірів затвердження Положення. Така відмова цілком відповідала б Конституції України, принципу верховенства права, свідчила б про розуміння місцевою владою Тернополя важливості забезпечення правопорядку і непорушності права громадян на мирні зібрання та позбавила б правозахисників необхідності вживати юридичних заходів у разі прийняття Положення.

 

Заздалегідь вдячні за увагу до цього звернення і конструктивне реагування, відповідь просимо надати для широкого оприлюднення на адресу ,  відповідно до закону.

 

З повагою,

Наталка Зубар, виконавчий директор ГІМЦ “Всесвіт”

Олександр Северин, к.ю.н., правовий радник ГІМЦ “Всесвіт”

А ось їхня відповідь

Далі, мабуть, буде. Залежить від рішеннь Ради.

About Nataliya Zubar 2346 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair