Моніторинг перших місяців діяльності Валерії Лутковської на посаді Омбудсмена

24 квітня 2012 року Уповноваженим Верховної Ради з прав людини обрано Валерію Лутковську. Новообраний Омбудсмен склала присягу у Верховній Раді 27 квітня 2012 року і вже 28 квітня приступила до виконання своїх нових обов’язків.

Ключові кроки, здійснені Валерією Лутковською за перші 2 місяці:

1. Забезпечено прозорість та відкритість діяльності офісу Омбудсмена:

 – вперше за 15 років існування інституції оприлюднена структура її Секретаріату;

 – структуру Секретаріату Уповноваженого з прав людини реформовано після її публічного обговорення в соціальних мережах в Інтернет. Нова структура відкрито розроблялась спільно з представниками правозахисних неурядових організацій;

 – забезпечено гарантії доступу до публічної інформації та спільно з коаліцією НГО «За доступ до публічної інформації» створено відповідну Експертну раду;

 – за сприяння посольства Великої Британії розпочато реформування офіційного веб-сайту;

 – на запрошення Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської та за сприяння Програми розвитку ООН в Україні у червні-липні 2012 року буде проведено оцінку потенціалу (SWOT-аналіз) Секретаріату Уповноваженого з прав людини;

 – за зверненням Уповноваженого з прав людини проводиться аудит діяльності Секретаріату Омбудсмена Рахунковою палатою України;

 – запроваджено практику щотижневих особистих прийомів.

2. Розпочато практичне створення національного превентивного механізму (на базі системи «Омбудсмен+»):

 – призначено представника Омбудсмена з реалізації НПМ;

 – у структурі Секретаріату створено спеціальний департамент, відповідальний за реалізацію національного превентивного механізму;

 – за ініціативи Омбудсмена в кожному міністерстві буде передбачено конкретну особу, відповідальну за координацію роботи з реалізації національного превентивного механізму;

 – за ініціативи представника Омбудсмена з реалізації національного превентивного механізму створено 2 робочі групи з представників НГО, які найближчим часом розроблять «дорожню карту» практичної реалізації системи «Омбудсмен+» та механізми підготовки і залучення представників НГО до її діяльності;

3. Прийнято рішення про створення Консультативної Ради при Омбудсмені:

 – концепцію діяльності Консультативної Ради публічно обговорено з представниками НГО;

 – створено робочу групу з формування Консультативної Ради, до складу якої увійшли відомі представники правозахисних та профспілкових організацій, а також представники ЗМІ;

 – оголошено процедуру висунення та відбору членів Консультативної Ради.

4. Вперше за 15 років існування інституції Омбудсменом оприлюднено пріоритети діяльності та запроваджено інститут представників Омбудсмена за напрямками.

5. Налагоджено ефективну співпрацю Омбудсмена з неурядовими громадськими організаціями.

Одним із перших розпоряджень нового Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведення комплексного аналізу результатів моніторингу діяльності Омбудсмена та його Секретаріату з боку НГО, що спеціалізуються у галузі захисту прав людини і громадянина, а також розробка плану дій по усуненню виявлених недоліків та реформуванню інституції в цілому.

Вивчивши та узагальнивши зауваження неурядових організацій, було складено перелік проблемних питань, що потребують негайного реагування та рекомендацій щодо усунення суттєвих недоліків у діяльності Уповноваженого з прав людини та його Секретаріату.

Рекомендації правозахисників можна умовно розбити на 2 групи: рекомендації, які потребують внесення змін до законодавчих актів та рекомендації, які можна виконати силами Уповноваженого з прав людини та його Секретаріату.

Рекомендації,  які потребують законодавчого врегулювання:

1. Надати обов’язкового характеру представленню Омбудсменом щорічних парламентських доповідей на пленарних засіданнях Верховної Ради і передбачити відповідальність Омбудсмена за порушення цієї вимоги.

2. Законодавчо заборонити Омбудсмену брати участь у політичних кампаніях і виборчому процесі у якості кандидата у народні депутати України.

3. Надати обов’язкового характеру розгляду подань Уповноваженого з прав людини органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій та їх посадовими особами та вжиттю відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини та громадянина.

4. Надати Омбудсмену право законодавчої ініціативи.

5. Законодавчо  обмежити термін перебування Омбудсмена на посаді двома каденціями.

6. Законодавчо закріпити  вибори Омбудсмена кваліфікаційною більшістю парламенту (2/3).

Рекомендації, які можна виконати силами Уповноваженого з прав людини та його Секретаріату:

1. Налагодити співпрацю з правозахисними і громадськими організаціями.

2. Створити Консультативну Раду при Уповноваженому з прав людини, як того вимагає закон.

3. Запровадити інститут представників Уповноваженого з прав людини за конкретними напрямками та інститут регіональних представників Уповноваженого з прав людини.

4. Створити національний превентивний механізм (запровадити модель «Омбудсмен+»).

5. Змінити інформаційну політику, поклавши в її основу принцип відкритості і прозорості діяльності Омбудсмена. На офіційному сайті Омбудсмена викласти повну інформацію щодо структури і організації роботи Секретаріату Уповноваженого з прав людини та оприлюднити інформацію про структурні підрозділи Секретаріату, їх керівників, розпорядок роботи, контактні телефони тощо.

6. Підвищити ефективність роботи з заявами громадян та обмежити практику перенаправлення скарг громадян до інших органів влади.

7. Покращити комунікації з суспільством через розвиток і поглиблення співпраці з засобами масової інформації.

8. Розмістити на сайті інформацію про стратегічні напрямки і плани діяльності Омбудсмена.

9. Викласти на сайті чіткі і зрозумілі рекомендації щодо звернень громадян до Омбудсмена.

10. Покращити роботу «гарячої лінії», залишивши автовідповідач тільки на позаробочі години і вихідні дні.

11. Забезпечити сумлінне ведення фінансових справ, представлення регулярних фінансових звітів, проведення регулярного незалежного аудиту та відкритий доступ до інформації як про використання Омбудсменом коштів, так і про аудиторські перевірки Секретаріату Уповноваженого з прав людини.

12. Посилити просвітницьку діяльність Омбудсмена, вести інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану на конкретні цільові групи населення, а також розміщати на сайті матеріали просвітницького характеру з питань захисту прав людини.

13. В обов’язковому порядку брати участь у розробці програм, які стосуються викладання і дослідження з питань прав людини. Брати участь у їх втіленні в школах, університетах та в професійних колах.

14. Розширити взаємодію Омбудсмена з міжнародними організаціями.

15. Забезпечити здійснення Омбудсменом контролю за узгодженням українського законодавства з міжнародними документами з прав людини, учасницею яких є українська держава, та їх ефективним втіленням.

16. На офіційному сайті Уповноваженого з прав людини створити окрему рубрику «Моніторинг дотримання прав людини», де систематично і повно викладати інформацію про результати комплексних перевірок, акти реагування за цими перевірками та відповіді на них представників влади.

УГСПЛ

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут