Найбільш однакове ставлення мешканці різних регіонів України демонструють до питання боротьби з олігархами

Згідно опитуванню, проведеному Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, погляди мешканців України щодо пріоритетності деяких проблем значно відрізняються в залежності від регіону, де вони проживають. Так, наприклад, припинення політичних репресій та свобода лідерів опозицій віднесли до десятки найбільш пріоритетних 35% мешканців Заходу і 24% Центру Україну, тоді як на Півдні та Сході цю проблему вважають пріоритетним лише відповідно 8 і 9 відсотків. Вступ України до ЄС є пріоритетним хіба що для мешканців Західної України (25%), а в Центрі, на Півдні та Сході до нього ставляться прохолодно (7, 4 і 6 відсотків). Натомість вступ до ЄЕП є пріоритетом для 11% мешканців Півдня і Сходу, тоді як в Центрі ним переймаються лише 3, а на Заході — 1 відсоток людей. І навіть у такому питанні як ставлення до розвитку фізичної культури і спорту проявляються значні регіональні розбіжності, але вони не корелюють, як попередні, з географічною близькістю до Європи чи Росії. Більш важливим це питання є для мешканців Півдня (15%) і Заходу (10%), а в Центрі й на Сході до нього ставляться приблизно однаково (відповідно 6 і 5 відсотків).

Найбільш однакове ж ставлення мешканці різних регіонів України демонструють до таких питань як зниження цін на продукти і товари першої необхідності (на Заході його віднесли до найбільш пріоритетних 43% населення, в Центрі — 46, на Півдні і на Сході — 42%), реформування пенсійного забезпечення (відповідно 27, 28, 26 і 25 відсотків), соціальне розшарування на багатих і бідних (22, 26, 25 і 27 відсотків) та боротьба з олігархами (17% на Заході та 14% в Центрі, на Сході та Півдні).

Дослідження було проведене з 31 травня по 6 червня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (з них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.