Навіть в електоральній вотчині Партії регіонів статус російської мови цікавить людей менше, ніж підтримка української

Опитування, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова засвідчило, що питання щодо статусу російської мови навіть на Сході України є пріоритетним лише для 6% населення. В пріоритетах мешканців Сходу воно ділить 28-29 місце з 33 позицій разом зі вступом до ЄС. Найбільше ж людей у цьому регіоні цікавлять ті самі проблеми, що й мешканців усієї України — підвищення загального рівня зарплат і пенсій (56%), безробіття (59,3%), подолання кризи в економіці (43%), ціни на продукти і товари першої необхідності (42%), соціальний захист малозабезпечених (40%), поліпшення медичного обслуговування (38%), боротьба з корупцією (35%), плата за квартиру і комунальні послуги (31%), соціальне розшарування на багатих і бідних (27%).

Найбільш актуальним питання статусу російської мови є для мешканців Півдня — тут таких 8%, найменш — для Заходу і Центру (1 і 2 відсотки відповідно).

Загалом же по Україні питання підтримки національної культури й української мови є актуальним для 11,2% громадян (22% на Заході, 11% у Центрі, 5% на Півдні та 8% на Сході) проти 3,9% прихильникв підвищення статусу російської мови.

Дослідження було проведене з 31 травня по 6 червня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (з них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.