МВС: Рішення про розпуск Громадської ради не суперечить законодавству

В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що колишній керівник Громадської ради при МВС України Едуард Багіров вважає нелегітимним рішення про розпуск цього дорадчого органу при правоохоронному органі. Про це він повідомив під час прес-конференції.

Роблячи свої заяви, громадянин Багіров посилається на той факт, що постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено Типове положення про громадську раду, однак у ньому не передбачено процедуру дострокового припинення її повноважень.

У той же час слід зазначити, що Типове положення є взірцем, на основі якого зацікавлені сторони можуть розробляти Положення про Громадську раду, вносячи зміни та доповнення, що не суперечать вимогам вітчизняного законодавства.

Положення про Громадську раду при МВС України було схвалено на її засіданні (протокол № 5 від 31 березня 2011 року) і підписане її Головою Едуардом Багіровим.

Зокрема, пунктом 9.2 цього Положення передбачено, що повноваження Громадської ради можуть бути припинені у разі, якщо її засідання не проводилися упродовж трьох останніх місяців.

Засідання Громадської ради при МВС України проводилися безсистемно, плани роботи та консультацій з громадськістю не складалися, надіслані до МВС протоколи засідань не містили пропозицій, урахування яких мало б реальний вплив на прийняття управлінських рішень МВС.

Крім того, Громадська рада не проводила своїх засідань з березня цього року, її керівництво не змогло належним чином організувати її роботу та реалізувати наявні механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики.

У зв’язку з цим і було прийняте рішення про дострокове припинення повноважень теперішнього складу Громадської ради.

 

УЗГ МВС України

2 Comments

  1. Багиров рецидивист, занимается решением вопросов за деньги, занимается
    вымогательствам, ничего полезного не делал так что правильно, что его погнали с его карманнім советом

  2. Этот общественный совет был прикрытием для темных делишек уголовника Багирова и другой пользы от него не было

Comments are closed.