Стосовно законності покарання за фото- і відео-зйомку працівників ДАІ

“Великий роз’яснювальник” Резніков
“Великий роз’яснювальник” Резніков

Як повідомляє «Дорожний контроль», Управління ДАІ України дало відповідь на попередній запит щодо законності фото- й відео-фіксації дій співробітників ДАІ водіями, де «попереджає», що в разі продовження зйомки після прохання співробітника ДАІ її припинити, водієві загрожуватиме 15 діб арешту.

Обґрунтовуючи правомірність подібного покарання, роз’ясення ДАІ (за № М-387зі від 20.07.2012р.) дійсно посилається на чинні законодавчі акти, що регулюють  здійснення вищеозначених дій, однак, врешті-решт, УДАІ (як і решта держорганів, коли потрібно замаскувати протирічний підзаконний акт) використовує техніку «понятійного зсуву» і, як цілком справедливо зазначено у коментарях до опублікованого листа на сайті «Дорожного контролю», це роз’яснення відображає лишень бажаний з точки зору ДАІ стан речей, однак, аж ніяк не може розглядатися як підзаконний акт і, відповідно, як обов’язковий до виконання.

Вдаючись до не дуже зграбної риторики (себто, почергово і неодноразово «приміряючи» ситуацію то під цивільне, то під адміністративне законодавство), зам.начальника УДАІ врешті-решт «робить вибір» на користь того, що ситуація, мовляв, таки підпадає під цивільне законодавство, тому на вимогу ДАІ-шника як фізособи зйомку має бути припинено.

Використана класифікація співробітника ДАІ як цивільної особи у ситуації зупинки водія є неприпустимою, оскільки «цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників». Оскільки під час виконання ДАІ своїх службових обов’язків вищезгаданої «рівності й вільного волевиявлення» не спостерігається, повинні норми цивільного права застосовуватися не можуть.

Інспектори ДАІ – СЛУЖБОВІ особи , бо виконуть державну службу  в Україні, – професійну діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів,а не фізичні особи , як Люди-учасники цивільних відносин.

Від себе можемо лише додати, що не потрібно питати роз’яснень у ДАІ, ДПА та інших державних органів стосовно засад здійснення їхньої діяльності, а керуватися законодавчими актами, що її регулюють. В жодній правовій державі світу будь-який орган, що здійснює ті чи інші державні повноваження, не має права самостійно визначати правила своєї діяльності – це суперечить засадам права, тим більше встановлювати у власних підзаконних актах умови, що обмежують права громадян у порівнянні з законодавчими актами вищої сили. Надто в умовах, коли широковідомою є практика зловживання тих державних органів власними повноваженнями та підстави для сумнівів, що вони виконують свої конституційні обов’язки стосовно громадян. В нинішніх українських реаліях, питаючись роз’яснень, Ви самі спокушаєте ці органи дати їх на власну користь. Тому ми закликаємо громадян не бути т.зв. “корисними ідіотами” й не давати зайвих шансів корумпованим держустановам підвести власноруч законодавчу базу під те свавілля, що вони чинять по відношенню до всіх нас і кожного окремо.

Нижче наведено витяги з законодавства,  на котре посилається наш коментар до цього Роз’яснення ДАІ.

Цивільний кодекс

 

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов’язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Стаття 24. Поняття фізичної особи

1. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 2. Учасники цивільних відносин

1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі – особи).

2. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 269. Поняття особистого немайнового права

1. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом.

2. Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту.

3. Особисті немайнові права тісно пов’язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав.

4. Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.

Закон України “Про державну службу

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державна служба і державні службовці

Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Стаття 2. Посада і посадова особа

Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

—————————

Пов’язані статті в інших виданнях:

/джерело/