Спроба фальсифікації “одобрямсу” сланцевому газу від громадськості Харківщини

14 грудня Громадська рада при Державному управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області визначалася зі своїм відношенням до видобування сланцевого газу. Головуючий на засіданні, заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги і голова її Харківської обласної організації, С. Размєтаєв намагався протягти резолюцію, подібну до “одобрямсу”, прийнятого міністерською громадською радою. Однак присутні його не підтримали, навпаки – запропонували відзначити в резолюції, що через недостатність інформації стосовно екологічних аспектів вибування сланцевого газу в Україні рада з даного питання ніякого рішення не прийняла.  С. Размєтаєв зробити це відмовився – і засідання закінчилося взагалі без будь-якого підсумкового документу.

Проект такого документу з’явився рівно через два місяці після засідання – 13 лютого С. Размєтаєв виніс на погодження свій варіант резолюції. Виглядає цей документ дуже пристойно: С. Размєтаєв розповів, що українська громадськість на видобування сланцевого газу має різні погляди, а начальник харківського Держуправління охорони навколишнього природного середовища Р. Квартенко зазначив, що “громадськість Харківщини сьогодні повинна обговорити дане питання, з подальшим підписанням протоколу”. Далі директор департаменту охорони праці та навколишнього середовища “SHELL’а” Т. Бобровицька відповіла на запитання присутніх, а С. Размєтаєв підсумував обговорення. І далі – рішення засідання.

При цьому обговорення впливу видобування сланцевого газу на довкілля в цьому документі взагалі не відображено. Наприклад, в ньому не згадуються виступи В. Ловчиновського (“Green Video”) та В. Яковлєва (ТОВ “Шерл”) про радіоактивність відпрацьованої після гідророзриву рідини. Так само не потрапили до нього і коментарі О. Вяткіна (ЕкГ “Печеніги”) про ненадання компанією “SHELL” інформації на запити з питань впливу їх діяльності на довкілля. Щоправда, по великому рахунку, такого обговорення на засіданні і не відбулося: бо самі запитання ще не є обговоренням – потрібні ще й відповіді на них. А Т. Бобровицька на більшість з запитань нічого зрозумілого сказати не могла – пояснюючи це тим, що Україна від “SHELL’у” прогнозувати такі наслідки не вимагала.
До речі, В. Ловчиновський навіть не був внесений до списку учасників засідання, а чи були внесені до нього представники ЕкГ “Печеніги” просто незрозуміло: в проекті протоколу вказано, що на засіданні з членів Громадської ради при Держуправлінні були присутні “9 осіб” – а хто саме, можна розуміти, кому як заманеться.

“Вирішаюча” частина проекту протоколу складається з 5-ти пунктів:
1. Інформацію прийняти до відома Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.
2. Розвідку та видобування нетрадиційного газу на території Харківської області проводити із залученням академічних наукових установ, провідних вітчизняних науковців (УкрНДІЕП), експертів, представників обласної державної адміністрації, фахівців Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області, громадськості Харківщини.
3. Розвідку та видобування нетрадиційного газу на території Харківської області проводити із максимальним врахуванням заходів щодо мінімізації ризиків для навколишнього природного середовища та з суровим дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
4. Рекомендувати компанії “SHELL” залучити провідних вітчизняних науковців для отримання висновку щодо проведення діяльності з видобування нетрадиційного газу на території Харківської області з подальшим проведенням громадської екологічної експертизи.
5. Підготувати та надати пропозиції до плану роботи Громадської ради при Держуправлінні на 2013 рік у термін до 29.12.2012.

З них щодо першого та останнього ніяких питань не виникає. Чого не можна сказати про інші пункти.
Так, пункт другий: “Розвідку та видобування … проводити із залученням академічних наукових установ, провідних вітчизняних науковців (УкрНДІЕП), експертів, представників обласної державної адміністрації, фахівців Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області, громадськості Харківщини.
Якщо “SHELL” зараз, на етапі підготовчих робіт, не надає громадськості інформації стосовно наслідків своєї діяльності, що зміниться, коли він перейде саме до розвідки та видобування газу? Чому він буде залучати експертів під час розвідки та видобування? Яким чином будуть залучатися представники облдержадміністрації та фахівці Держуправління? Вони мають діяти згідно із своїми службовими обов’язками, а контроль за подібними роботами до них взагалі не входить. І – звідки в Держуправлінні взялися фахівці з даного напрямку?

Пункт 3: “Розвідку та видобування нетрадиційного газу на території Харківської області проводити із максимальним врахуванням заходів щодо мінімізації ризиків для навколишнього природного середовища та з суровим дотриманням вимог природоохоронного законодавства”.
Саме це формулювання й викликало найбурхливіші спори, і саме по відношенню до неї рада вирішила не приймати ніякого рішення – через обмаль інформації!
Вже зараз відомо, відомо з тих же виступів Т. Бобровицької, що “SHELL” ніякі “ризики для навколишнього природного середовища” не враховує і це цілком задовольняє нашу владу. Хоча багато обіцяє враховувати їх. Що зміниться надалі?
До речі, ані другий, ані третій пункт на засіданні ради не приймалися – дивіться відеозапис засідання.

Пункт 4: “Рекомендувати компанії “SHELL” залучити провідних вітчизняних науковців для отримання висновку щодо проведення діяльності з видобування нетрадиційного газу на території Харківської області з подальшим проведенням громадської екологічної експертизи.”
З цим пунктом нібито все й нормально. Цікаво лише, хто проводитиме таку громадську експертизу. С. Размєтаєв, крім іншого, ввійшов до нової Науково-технічної ради національного природного парку “Гомільшанські Ліси”. 28 вересня рада прийняла рішення про рубки більш ніж на 400 гектарах парку, і С. Размєтаєв це рішення також підтримав (потім ці рубки після громадської кампанії Мінприроди заблокувало). Але зараз цікаво не це – на тому засіданні піднімалося питання й щодо прочистки деревної рослинності навколо газопроводу, який проходить через увесь парк. І С. Размєтаєв швиденько запропонував внести до протоколу необхідність проведення стосовно цієї прочистки громадської експертизи, яку може зробити харківське відділення Всеукраїнської екологічної ліги!
То, може і зі сланцевим газом проведення громадської експертизи вже готується під певну організацію?

Отже, в цілому проект протоколу засідання Громадської ради при Харківському держуправлінні 14 грудня 2012 року – без критичних зауважень стосовно видобування сланцевого газу та з “маніловськими” побажаннями щодо його реалізації, які залежать виключно від прихильності чи неприхильності “SHELL’у”, створюватимуть виключно ілюзію підтримки екологічною громадськістю області даного проекту – якщо в резолюції обговорюється шляхи розвідки та видобування сланцевого газу, то в принципі Громадська рада з ними вже згодна!

З огляду на це, згідно відеозапису засідання, ми вважаємо за необхідне доповнити описову частину протоколу наступним:
Слухали В.І. Ловчиновського, який довів до відома ради, що Громадська рада при Міністерстві екології та природних ресурсів так і не отримала жодної необхідної документації по проекту.
Посилання представників компанії “SHELL” на науковців є спотвореними. Як приклад цього навів виступ Євгена Яковлєва на круглому столі, присвяченому сланцевому газу, що відбувся 12 грудня, де науковець критично оцінював проект та казав про непередбачувані наслідки від його реалізації.
Також В. Ловчиновський зазначив, що рідина після гідророзриву є забрудненою радіоактивно та відмітив, що, на його думку, в проекті ОВНС зовсім не передбачено схеми її утилізації.

Слухали Т. Бобровицьку, яка довела до відома ради, що основною проблемою є некомпетентність людей, що задають їм питання, що вона заперечує можливість радіоактивного забруднення рідини після гідророзриву.

Слухали В. Яковлєва, який, як спеціаліст зазначив, що радіоактивне забруднення рідини дійсно буде однією з проблем гідророзриву, та навів приклади подібного.
Він також зазначив, що доповідь представників компанії викликає більше запитань, ніж відповідей:
– відсутність у членів ради можливості ознайомитися з проектом обговорювання, яке відбувається;
– відсутність висновків стосовно віддалених наслідкам, які мають велику важливість;
– відсутність оцінки впливу видобування газу методом гідророзриву на Сиваське родовище питної води.

З підсумкової частини пункти 2 та 3 виключити – як такі, що не приймалися радою, а саму цю частину викласти в наступному вигляді:
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області прийняти до відома.
2. В зв’язку з тим, що компанією “SHELL” не було надано достатньої кількості інформації, громадська рада не може висловити жодної позиції по відношенню до впровадження видобування нетрадиційного газу в Україні.
3. Рекомендувати компанії “SHELL” підготовити та надати інформацію, що цікавила присутніх, на наступне засідання ради.
4. Рекомендувати компанії “SHELL” залучити провідних вітчизняних науковців для отримання висновку щодо проведення діяльності з видобування нетрадиційного газу на території Харківської області з подальшим проведенням громадської екологічної експертизи.
5. Підготувати та надати пропозиції до плану роботи Громадської ради при Держуправлінні на 2013 рік у термін до 29.12.2012.

Без запропонованих доповнень резолюція даного засідання буде спотворювати її фактичне рішення.

Голова Ради ЕкГ “Печеніги” С.О. Шапаренко.

P.S. Стосовно громадської позиції та фахових здібностей С. Размєтаєва слід додати, що він виявився єдиним представником “екологічної громадськості”, хто 19 червня 2010 р. на громадських слуханнях “Захист зелених насаджень і Лісопарку м. Харкова” підтримав спорудження дороги через Парк Горького. А ще – зробив відкриття, що крони дерев затримують шкідливі викиди, тому їх вирубка сприяє очищенню вулиць міста!
*
____________________

КОНТАКТ:
Олег Вяткін, ЕкГ “Печеніги”: тел. 0951396278, trolll_eco[at]ukr.net

Підготовлено ЕкГ “Печеніги”, членом Міжнародного Соціально-екологічного Союзу.
При використанні матеріалів бюлетеня прохання посилатися на джерело.