Голова вищої кваліфікаційної комісії тисне на суддів?

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВКК) Ігор Самсін заявив що українські судді при прийнятті рішень повинні менше посилатися на рішення Європейського суду з прав людини. Про це повідомляє сайт http://news.liga.net. Директор зі стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини вважає, що це можна трактувати як тиск на суддів.

Самсін зазначив: «Що можна побачити в наших рішеннях? У нас можна побачити по чотири, по п’ять посилань на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Потрібно це робити, але потрібно робити тільки в тих випадках, коли це питання не врегульоване в національному законодавстві. А коли в нашій Конституції і в нашому законодавстві прекрасно врегульовано питання, не потрібно посилатися на рішення ЄСПЛ “, – зазначив Самсін»

Михайло Тарахкало, директор зі стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини з цього приводу зазначає: «Позиція голови ВКК суддів є незрозумілою, та викликає здивування та занепокоєння. Оскільки, як можна штучно обмежувати кількість джерел права, на які посилаються судді? Якщо випадково пан Самсін забув, що в Україні діє Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», у відповідності до ст. 17 якого «суди застосовують при розгляді справ Європейську конвенцію та практику Європейського суду як джерело права», то хотілося б йому про це нагадати.

Більш того, відповідно до статті 9 Конституції України, на яку посилається пан Самсін «Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України». А Європейська конвенція з прав людини і основних свобод – це і є такий міжнародний договір.

Крім того існують ситуації, коли в національному законодавстві питання врегульоване, але відповідно до рішень ЄСПЛ воно регулюється абсолютно іншим чином.

Наприклад ще донедавна абсолютно законним з точки зору українського законодавства був розгляд касаційної скарги  підсудного без адвоката. Проте Європейський суд вважав інакше. Про що вказав в ряді своїх рішень.

Звідси виникає закономірне питання, чи не є позиція голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів непрямим тиском на суддів, які розглядають справи?»

УГСПЛ

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут