Харківській державній академії дизайну і мистецтв винесено смертний вирок.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Ошеломляющая новость подтвердилась. В настоящее время производятся попытки рейдерского захвата Харьковской государственной академии дизайна и искусств, с целью полного ее уничтожения. Формальная цель благовидна: слияние нашей академии с Харьковской академией городского хозяйства. Но всем здравомыслящим людям очевидно, к чему это приведет. Мы, преподаватели и студенты академии готовы на любые законные действия, чтобы сохранить старейшую в Украине школу дизайна и искусств.


Первое действие уже сделано. На многолюдной Чрезвычайной конференции трудового коллектива и студентов нашей академии 19 апреля, где присутствовали практически все, было однозначно и единогласно сказано: «РУКИ ПРОЧЬ ОТ АКАДЕМИИ».

Но мы знаем, насколько долгой и изнурительной может быть борьба с рейдерами. Поэтому просим Вас о любой возможной помощи. То, что Вы можете сделать сейчас – это максимально информировать всех Ваших друзей и коллег, кому небезразлична судьба академии, средства массовой информации, организации, имеющие отношение к культуре, о том, что происходит. Просим Вас опубликовать перепост этой новости в социальных сетях.

Мы обязуемся регулярно информировать Вас о ходе событий вокруг этой ситуации.

РІШЕННЯ
конференції трудового колективу та студентів
Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Заслухавши та обговоривши доповіді:

1. Голови Первинної профспілкової організації ХДАДМ доцента кафедри рисунка Жердєва В.В.;
2. Ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв професора, доктора мистецтвознавства, член-кореспондента Національної Академії Мистецтв України, Заслуженого діяча мистецтв України Даниленка В.Я.;
3. Завідувача кафедри теорії та історії мистецтва, доктора мистецтвознавства, професора Соколюк Л.Д.;
4. Професора ХДАДМ, доцента кафедри інженерно-технічних дисциплін, кандидата технічних наук Голобородько В.М.;
5. Професора кафедри графічного дизайну, члена-кореспондента Національної Академії Мистецтв України Лесняка В.І.;
6. Завідувача кафедри графічного дизайну, кандидата мистецтвознавства, доцента Сбітнєву Н.Ф.;
7. Завідувача кафедри дизайну, кандидата мистецтвознавства, професора, Заслуженого діяча мистецтв України Бойчука О.В.;
8. Професора ХДАДМ, першого проректора з науково-педагогічної роботи, кандидата технічних наук, доцента Бондарчука І.Г.;
9. Голову Харківської організації Спілки дизайнерів України, доцента кафедри дизайну, кандидата мистецтвознавства Погорельчука В.А.;
10. Професора кафедри графічного дизайну Кузьменка А.Ф.;
11. Завідувача кафедри живопису, професора, Народного художника України Ганоцького В.Л.;
12. Завідувача кафедри художнього моделювання тканин та одягу, професора Тіщенко Г.В.

Конференція УХВАЛИЛА:

1. Визнати неприпустимими дії щодо приєднання Харківської державної академії дизайну і мистецтв до будь-якого іншого навчального закладу, оскільки

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є базовим вищим навчальним закладом дизайнерського та мистецького спрямування України з чітко окресленими традиціями, де протягом 90-річної історії сформувалися особливості та специфіка сучасного освітнього закладу. ХДАДМ є унікальним мистецьким вищим навчальним закладом IV рівня акредитації в Україні, коріння якого сягають 18 століття.

При академії успішно діють і розвиваються визнані у світі школи рисунка, живопису, графіки, промислового дизайну, дизайну середовища, графічного дизайну, скульптури, монументального мистецтва, плаката, теорії і історії мистецтв. Академія здійснює періодичні наукові видання, які включено до переліку фахових видань України. З метою підготовки науково-педагогічних кадрів 1989 р. в академії відкрито аспірантуру, з 2002 р. діє спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій, з 2010 р. відкрито докторантуру. Кандидатами мистецтвознавства стали фахівці з різних міст як України, так і інших країн (Росії, Японії, Ірану, Іраку, Китаю).

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є розробником Державних стандартів вищої освіти напряму підготовки та спеціальності «Дизайн» галузі «Мистецтво» та Національної програми розвитку дизайну та ергономіки України.

Академія є членом Європейської ліги вищих навчальних закладів мистецтв і має творчі, освітянські та наукові відносини з вищими закладами освіти Німеччини, Франції, США, Польщі, Росії, Куби, Китаю, Великої Британії, Італії, Швейцарії, Нідерландів, Македонії, Туреччини тощо.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є мистецьким науково-творчим осередком державного значення, протягом останніх років її було відзначено дипломами та почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації тощо, зокрема 2003 р. Дипломом лауреата рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська»; 2006 р. Золотою медаллю Академії мистецтв України за значні творчі досягнення; 2009 р. Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток українського дизайну і мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців; 2009 р. Дипломом Громадської акції «Флагмани освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України тощо.

Європейська практика підтверджує (подібні навчальні заклади Польщі, Угорщини, Чехії, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії тощо), що мистецькі академії є автономними, і тільки за цієї умови здатні здійснювати підготовку фахівців галузі «Мистецтво», яка потребує особливої методики з підготовки творчої особистості.

2. Направити звернення до

– Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
– Кабінету Міністрів України
– Національної Академії Мистецтв України
– Національної спілки художників України
– Національної спілки архітекторів України
– Спілки дизайнерів України

з метою підтримки Харківської державної академії дизайну і мистецтв та недозволу об’єднання такого провідного мистецького вищого навчального закладу, який має тривале історичне становлення та визнану на сьогодні систему підготовки мистецьких кадрів.

3. Звернутися до провідних засобів масової інформації з метою привернення уваги громадськості до таких дій котрі у перспективи призведуть до зникнення відомої у світі Харківської художньої школи, уособленням якої є Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

4. Направити Рішення конференції трудового колективу Харківської державної академії дизайну і мистецтв до

– Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
– Харківської обласної державної адміністрації;
– Національної Академії Мистецтв України

Голова Конференції трудового
колективу та студентів
Голова ППО ХДАДМ
доцент кафедри рисунка,
кандидат мистецтвознавства В.В. Жердєв

Секретар Конференції трудового
колективу та студентів,
учений секретар ХДАДМ,
кандидат мистецтвознавства, доцент В.В. Турчин

Джерело