Мирні зібрання. І на Київщині квітне “місцева самодіяльність”

Рокитнянська та Бучанська ради (Київщина) також, не надто, судячи з усього, переймаючись [не]законністю цих дій, позатверджували власні “положення” з питань організації і проведення мирних зібрань, робити чого не мали права.

Рокитне:

Рокитне-39-2012-1Рокитне-39-2012-2Рокитне-39-2012-3

Буча:

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Бучанської міської ради № 595
від 14 лютого 2012р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення масових заходів у м. Буча

1. Положення про проведення масових заходів у м. Буча (далі – Положення) розроблено відповідно до норм чинного законодавства України з метою забезпечення прав і свобод громадян відповідно до ст. 39 Конституції України, ст. 11 Конвенції „Про захист прав людини”, ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України, Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28.07.1988 р. № 9306 (діючого на території України відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР»), ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Конституційного Суду України від 19.04.01 № 4-рп/2001.

2. Заінтересовані особи (організатори) – уповноважені представники громадян, об”єднань громадян, якими прийнято рішення про проведення масового заходу.

3. Масовими заходами визнаються збори, мітинги, демонстрації, походи, пікетування, культурно-видовищні заходи, презентації, рекламні акції, релігійні (культові), духовно-просвітницькі збори, мирні зібрання, тощо (далі – заходи), які проводяться юридичними та фізичними особами, в тому числі підприємствами, організаціями, установами, політичними партіями, громадськими, профспілковими, релігійними організаціями, творчими спілками, а також групами громадян.

4. Це Положення визначає порядок організації та проведення у м. Буча заходів і є обов’язковим для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь (власників та орендарів визначених місць проведення заходів, організаторів та організацій, що відповідають за їх проведення; учасників заходів; глядачів, тощо).

5. Проведення мітингів, масових заходів, тощо, може бути обмежено за рішенням суду в інтересах національної безпеки та охорони громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

6. Місце і порядок проведення масових заходів, пов’язаних із визначними подіями, загальнодержавними та релігійними святами України, святкуванням міських та інших свят і подій визначається окремим рішенням уповноважених осіб.
6.1. Масові заходи на території міста Буча проводяться тільки за умови погодження даного заходу з виконавчим комітетом Бучанської міської ради.

7. Для проведення масового заходу, їх організаторами ( не менше трьох осіб) завчасно, але не пізніше, ніж за 10 днів (не враховуючи офіційні святкові  та вихідні дні) до проведення, подається письмова заява на ім’я міського голови. У заяві зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище ім’я та по батькові організаторів (уповноважених осіб), місце їх проживання, місце роботи (навчання), номер контактного телефону, дата подачі заяви. Об’єднання громадян, політичні партії, громадські організації додатково подають протокол загальних зборів (конференції) про проведення заходів та уповноваження представників на подачу заяви до виконавчого комітету Бучанської міської ради, статут об’єднання. Заява підписується організаторами заходу (не менше трьох осіб).

8.Організаторами масових заходів можуть бути фізичні особи (громадяни України віком не молодше 18 років, за винятком осіб, визнаних у встановленому законом порядку повністю або частково недієздатними, а також осіб, які перебувають під арештом, утримуються під вартою або у місцях позбавлення волі), юридичні особи, об’єднання громадян, зареєстровані на території України.

9. Якщо ініціатором заходів виступає об’єднання громадян, політична партія або громадська організація, від його імені звертаються уповноважені особи ( не менше трьох осіб) – представники об’єднання громадян, які виступають як організатори (згідно зі статутом цього об’єднання громадян), затверджених протоколом загальних зборів (конференції). Особи визначаються організаторами заходів з моменту здійснення дій, спрямованих на їх організацію і проведення. Діями, спрямованими на організацію і проведення заходів, вважається розповсюдження у будь-якій формі інформації про заходи, що готуються, а також вчинення інших дій щодо забезпечення явки учасників цих заходів.

10. Посадова особа загального відділу виконкому приймає від організаторів (при наявності паспортів та у об’єднань громадян, політичних партій, громадських організацій – протоколів загальних зборів (конференції) про уповноваження їх на подачу заяви до виконавчого комітету Бучанської міської ради) заяву про проведення заходу, зазначає на копії цього повідомлення час і дату його прийняття. Копія заяви про проведення заходів залишається у організаторів, а оригінал надається міському голові. У 10 денний термін (не враховуючи офіційних вихідних та святкових днів) організатори заходу повідомляються про прийняте рішення.
10.1.Заяви про проведення масових заходів, подані пізніше ніж за 10 днів (не враховуючи офіційних вихідних та святкових днів) та не уповноваженими особами, не приймаються посадовою особою загального відділу виконавчого комітету Бучанської міської ради.

11. У разі недотримання умов, передбачених цим Положенням та діючого законодавства, Бучанська міська рада у встановленому порядку звертається до суду з метою отримання його рішення щодо обмеження проведення заходів, про що повідомляє їх організаторів.
12. Заходи можуть проводитися з 8.00 до 17.00. Початок і закінчення заходів не повинні заважати руху транспорту загального користування.

13. Підставами для звернення до суду є:
13.1. Якщо заходи заплановано провести у місці та у час, які вже надано для проведення іншого заходу.
13.2. Якщо проведення заходів безпосередньо створить перешкоди у роботі підприємств, установ і організацій чи загрожуватиме життєзабезпеченню населення, життю, здоров’ю та безпеці громадян, порушуватиме права інших громадян, громадський порядок та санітарно-гігієнічні вимоги.
13.3. У разі введення надзвичайного або воєнного стану та у інших випадках.
13.4. Якщо захід заплановано провести не у місцях, визначених рішенням виконавчого комітету.
13.5. Статутними документами організатора заходу не передбачено провадження діяльності, пов’язаної з організацією та проведенням заходів.
13.6. Заява не відповідає п.7 цього Положення або містить неправдиву інформацію.
13.7. Захід проводиться з порушенням вимог, встановлених законодавством України щодо заборони пропаганди порнографії, культу насильства і жорстокості, виробництва та вживання наркотиків і психотропних речовин, втручання в особисте життя осіб, розпалів міжрелігійних, міжнаціональних конфліктів та інших антиконституційних дій.

14. Обов’язки організаторів та учасників заходу.
14.1. Організатори заходів зобов’язані:
14.1.1. Дотримуватись місця, часу, мети і форми проведення заходу, зазначених у заяві, а також оголосити про них як завчасно, так і на початку проведення заходу.
14.1.2. Забезпечувати безпеку учасників заходу у разі використання під час його проведення засобів підвищеної небезпеки (автомобілі, піротехнічні засоби, засоби із вмістом паливно-мастильних матеріалів, великогабаритні та висотні конструкції тощо) про що додається окремо, в обов”язковому порядку.
14.1.3.Забезпечувати дотримання учасниками заходу громадського порядку.
14.1.4.Призупинити захід у разі вчинення його учасниками протиправних дій.
14.1.5. Виконувати всі законні вимоги працівників міліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотримання правопорядку.
14.1.6. Мати розпізнавальний знак організаторів заходу.
14.1.7. Повідомляти учасників про закінчення заходу.
14.1.8. Організаторам заходу необхідно визначити осіб, які зобов”язані відповідати за прибирання території після проведення заходу, або укласти договір з організаціями для проведення прибирання.
14.1.9. Ознайомлювати учасників заходу, обслуговуючий персонал з вимогами цього Положення.
14.1.10. Забезпечувати своєчасне прибуття учасників заходу, дотримання норм поведінки у громадських місцях.
14.2. Учасники заходу зобов’язані:
14.2.1. Під час проведення заходу дотримуватись громадського порядку, виконувати всі законні вимоги організаторів, уповноважених ними осіб, працівників міліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотримання порядку.
14.2.2. Забороняється мати при собі зброю та інші засоби, спеціально призначені для фізичного ушкодження, а також вибухові, займисті, радіоактивні, отруйні та інші небезпечні речовини, засоби наочної агітації, які принижують честь та гідність інших громадян.
14.2.3. Забороняється приводити, привозити чи приносити з собою тварин, які можуть завдати фізичних ушкоджень учасникам заходів та іншим стороннім особам, крім випадку, коли наявність на заходах домашніх тварин погоджено з організаторами та обумовлено у заяві.
14.2.4. Покинути територію, на якій ці заходи проводяться, і розійтися після їх закінчення тільки після наведення там первинного порядку та чистоти, а також у тому разі, коли організатори заходів або службова особа, яка уповноважена здійснювати функції щодо дотримання правопорядку, оголошують про відмову у проведенні заходів на підставі рішень суду.

15. Під час проведення заходів працівники правоохоронних органів виконують свої повноваження щодо забезпечення громадського порядку відповідно до законів, які регламентують їх діяльність.

16. Посадові особи, організатори, учасники та громадяни, що порушують порядок проведення заходів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

17. Матеріальні збитки, що були завдані учасниками заходів під час проведення заходів державі, органам місцевого самоврядування, суб”єктам господарювання, іншим громадським об’єднанням або громадянам, підлягають відшкодуванню у встановленому законом порядку.

18. Не допускається використання гучномовців та іншої звукопідсилювальної апаратури, встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, наметів, у тому числі тимчасових та пересувних, призначених для роздрібної торгівлі, інформаційних, рекламних, презентаційних та інших цілей) та об’єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок тощо) без погодження з  виконавчим комітетом Бучанської міської ради.

19. У підготовці і проведенні заходів має бути задіяно необхідну кількість обслуговуючого персоналу і технічних засобів усіх організацій-учасників та організаторів.

20. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час проведення заходів здійснюється в обов’язковому порядку органами та підрозділами внутрішніх справ.

Невиконання вимог, визначених цим Положенням, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність організаторів заходів, передбачену законодавством України.

Керуючий справами                                                                                           Г.В. Сурай

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут