НМПУ вважає, що керівництво ТВі порушує закон щодо осередку медіа-профспілки на телеканалі

29 квітня 2013 року. Незалежна медіа-профспілка України (НМПУ) висловлює своє обурення позицією керівництва ТВі, яке не бажає визнавати новостворений осередок НМПУ на телевізійному каналі.

НМПУ наголошує, що створювати профспілкові організації на підприємствах будь-якої форми власності є правом трудового колективу, яке не потребує узгодження із адміністрацією. Заперечення цього права є порушенням Конституції і законів України та міжнародних зобов`язань, які взяла на себе Україна.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «профспілка, об’єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту». Таким чином, первинна профспілкова організація ВПС НМПУ «Журналістів телеканалу ТВі», набула права юридичної особи у момент проведення установчих зборів та прийняття рішення про визнання Статуту ВПС НМПУ.

Крім того, 29 жовтня 1998 року (Справа N 1-31/98) № 14-рп/98 Конституційний Суд України в и р і ш и в:

1. Поняттям «професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації», яке вживається в абзаці шостому частини першої статті 43-1 Кодексу законів про працю України, охоплюється будь-яка професійна спілка (профспілкова організація), яка відповідно до Конституції та законів України утворена на підприємстві, в установі, організації на основі вільного вибору її членів з метою захисту їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів, незалежно від того, чи є така професійна спілка стороною колективного договору, угоди.

Конституційний суд посилається на Конвенцію Міжнародної організації праці: «Ратифікувавши 11 серпня 1956 року Конвенцію Міжнародної організації праці 1948 року про свободу асоціації і захист права на організацію (№ 87), Україна взяла на себе обов’язок ужити необхідних заходів щодо ґарантування трудящим вільного здійснення права на організацію (профспілку), що визначені у її статтях 1, 2, 7, 8, 10, 11. Так, Конвенцією закріплено: право працівників створювати за своїм вибором організації без попереднього дозволу, а також вступати в такі організації за єдиної умови підпорядкування статутам останніх (стаття 2); право організації працівників вільно організовувати свою діяльність (стаття 3)».

Рішення Конституційного Суду України від 18 жовтня 2000 року № 11-рп/2000 у справі № 1-36/2000 засвідчує послідовну позицію найвищого суду: «Конституційний Суд України, розглядаючи справу щодо офіційного тлумачення поняття «професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації», використаного в абзаці шостому частини першої статті 431 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві), сформулював правову позицію, що «Конституція України не містить обмежень щодо утворення професійних спілок громадянами, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації».

Це саме рішення КСУ від 18 жовтня 2000 року наголосило: «Встановлення реєстрації (із набуттям статусу юридичної особи) як єдиного способу леґалізації перешкоджає реалізації права утворювати професійні спілки «на основі вільного вибору їх членів» (частина третя статті 36 Конституції України), оскільки громадяни можуть визнати за потрібне об’єднатися з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав у таку професійну спілку (як правило, нечисленну), яка не обов’язково повинна мати права юридичної особи».

Ігнорування вищезгаданих правових норм свідчить про те, що керівництво телеканалу ТВі у своїй борні проти колективу каналу та проти осередку НМПУ на телеканалі стає на шлях порушення низки правових норм і засвідчує, що воно не збирається діяти в цивілізованих рамках і врегульовувати конфлікт в інтересах трудового колективу.

НМПУ попереджає керівництво телеканал ТВі, що такі дії можуть мати непередбачувані наслідки, а відповідальність за них — не лише моральна, але і юридична — цілком ляже на менеджмент телеканалу.

Медіа-профспілка закликає керівництво ТВі одуматися і діяти у відповідності до закону.

 

Прес-служба Медіа-профспілки
profpres@ukr.net
http://www.nmpu.org.ua
38-050-310-44-41

About Nataliya Zubar 2352 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair