Офіціоз: Комісія при президентові України розглянула клопотання про помилування Ю.В.Тимошенко

 

27 квітня 2013 року Комісія при Президентові України у питаннях помилування на своєму засіданні розглянула клопотання про помилування Ю.В.Тимошенко.

 

Під час розгляду питання Комісія визначилась, що оскільки розслідування кримінальних справ за обвинуваченням Ю.В. Тимошенко у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів поки не завершене і судом по справах не прийняті відповідні рішення, питання про її помилування є передчасними.

 

Комісією також взяті до уваги висновки Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Національного університету ім. Т.Шевченка, Інституту  законодавства Верховної Ради України, відповідно до яких до остаточного розгляду всіх кримінальних справ щодо Ю.В.Тимошенко та постановлення вироків суду, вирішення питання про помилування є передчасним.

 

Отже, ураховуючи ступінь тяжкості вчиненого Тимошенко Ю.В. злочину, а також те, що вона відбула незначну частину призначеного судом строку покарання, обвинувачується та підозрюється у вчиненні інших правопорушень і рішення у кримінальних справах судом не прийняті, Комісія при Президентові України у питаннях помилування не знайшла підстав для внесення пропозицій про застосування помилування.

 

 

Довідково: Нормативне врегулювання інституту помилування в Україні забезпечується Конституцією, Кримінальним, Кримінальним процесуальним та Кримінально-виконавчим кодексами, а також Положенням про порядок здійснення помилування, затвердженим Указом Президента України від 16 вересня 2010 року № 902 і “Порядком подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання Указів Президента України про помилування”, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1439/5.

 

Президент України здійснює помилування на підставі пункту 27 статті 106 Конституції України. Відповідно до статей 85, 87 КК України помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи. На підставі акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

 

Засудженим є обвинувачений, обвинувальний вирок щодо якого набрав законної сили. Згідно зі статтею 376 КПК України після проголошення вироку головуючий роз’яснює обвинуваченому право подати клопотання про помилування.

 

Відповідно до пунктів 3, 4, 9 Положення про порядок здійснення помилування, право клопотати про помилування має особа, яка засуджена судом України і відбуває покарання в Україні. Клопотання про помилування може бути подано після набрання вироком законної сили, а при розгляді справи в касаційному порядку – після прийняття рішення відповідним судом.

 

Під час розгляду клопотання про помилування враховуються: ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, поведінка і ставлення особи до праці до засудження та в установах й інших органах виконання покарань, стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди та інші обставини.

 

Комісія при Президентові України у питаннях помилування є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Складається із 19 членів.

 

До її складу входять народні депутати України, представники Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Верховного Суду України,  Державного департаменту України з питань виконання покарань тощо.

 

Комісія діє на підставі Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 16 вересня 2010 року № 902.

 

Рішення Комісії приймаються шляхом голосування більшістю присутніх на її засіданні членів.

 

За результатами попереднього розгляду клопотань про помилування і матеріалів Комісія вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування.

Джерело