Тернопіль в історії та культурі України і світу…

Оргкомітет конференції запрошує

українських та зарубіжних учених до участі у Міжнародній науково-практичній конференції на тему:

«Тернопіль в історії та культурі України і світу

(від найдавніших часів до сьогодення)»

 

Конференція відбудеться 26 квітня 2013 р. в м. Тернополі на базі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Передбачається робота таких секцій:

 • · Теоретично-методологічні засади вивчення і висвітлення історії і культури міста Тернопіль та їх місця в історії та культурі України і світу.
 • · Історіографія та джерельна база висвітлення історії Тернополя та його культури.
 • · Охорона культурної спадщини і стан історичної пам’яті.
 • · Місто Тернопіль: мультикультурний простір в історії.
 • · Міста-побратими Тернополя: історико-культурні взаємозв’язки і взаємовпливи.
 • · Історія створення, розвитку та перспективи містобудування.
 • · Формування культурного середовища і розвиток інфраструктури.
 • · Діяльність адміністративно-територіальних органів управління.
 • · Соціально-економічний та суспільно-політичний аспекти життя міста.
 • · Визначні діячі науки і техніки, культури й освіти.
 • · Громадські та політичні організації Тернополя в історії та культурі міст, України, Світу.
 • · Церковно-релігійне життя.
 • · Український національно-визвольний рух.
 • · Етнокультурні та етноконфесійні зв’язки.

Заявки щодо участі у конференції просимо надсилати до 22.04.2013 р. із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, поштова та електронна адреси, контактний телефон).

Після отримання заявки Оргкомітет надсилатиме персональні запрошення на участь у конференції.

Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику наукових статей.

Матеріали доповідей обсягом до 15 сторінок надсилати в електронному вигляді або на компакт-диску разом з примірником надрукованого тексту на адресу Оргкомітету до початку конференції або  при реєстрації у день конференції 26.04.2013 р. Передбачається видання збірника наукових статей і матеріалів у роботі конференції.

Вимоги до оформлення публікації: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, далі у круглих дужках – населений пункт і країна; нижче по центру великими літерами – назва статті; посилання на джерела і літературу оформляються у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела чи літератури, друга – номер сторінки. Поля: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Міжрядковий інтервал –1,5. Текст в редакторі МS\Word шрифтом Тіmes New Rоmаn, розмір шрифту (кегль) 14 у форматі dос або гtf. Абзацний відступ – 1,5 см.

Дотримання усіх зазначених вимог обов’язкове.

Адреса Оргкомітету конференції: 46027, м. Тернопіль, вул. Громницького 1А, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, історичний факультет, кафедра стародавньої та середньовічної історії.

Контактні телефони: 8 (0352) 53-59-01 (деканат історичного факультету)

Електронні адреси: petrovsky-arch@yandex.ua,  zuljak@tnpu.edu.ua, ivanzul@ukr.net,