УГСПЛ: Звернення до президента щодо помилування Юлії Тимошенко

Президенту України Януковичу В.Ф.

КЛОПОТАННЯ

  Шановний Вікторе Федоровичу!

Згідно з пунктом 27 частини першої статті 106 Конституції України та частиною першою статті 87 Кримінального кодексу України Президент України здійснює помилування стосовно індивідуально визначеної особи.

Розвиток ситуації із затриманням Ю.В. Тимошенко та подальшим судовим процесом над нею загострив увагу українського суспільства та міжнародної спільноти до проблем неупередженості правосуддя в Україні, відповідності системи кримінального судочинства міжнародним стандартам в царині прав людини, зайвий раз підкреслив нагальну потребу у важливості якісно поліпшувати стандарти у сфері захисту прав громадян.

Під час перебування Ю.В. Тимошенко в ув’язненні неодноразово фіксувалось погіршення стану її здоров’я багатьма медичними фахівцями, що призвело до необхідності тримання її у лікарні. Очевидно, що умови, в яких відбувається її лікування, мало сприяють його ефективності.

На сьогоднішній день стан її здоров’я потребує постійного нагляду та контролю в спеціалізованих медичних закладах, ефективно забезпечити які складно в умовах відбування покарання.

Станом на квітень 2013 року Тимошенко Ю.В. фактично відбула значну частину призначеного судом покарання.

Очевидно, що давно вичерпані ті можливості досягнення цілей, яких мало досягти покарання.

Беручи до уваги, що у справі, за якою Тимошенко Ю. В. відбуває покарання, закінчені всі процесуальні дії, та враховуючи Вашу, шановний Вікторе Федоровичу, позицію щодо необхідності гуманізації системи відбування покарання, а також зважаючи на європейські стандарти в галузі прав людини, які передбачають забезпечення ефективної медичної допомоги особам, що утримуються в місцях позбавлення волі, просимо Вас помилувати Тимошенко Юлію Володимирівну та звільнити її від покарання на підставі статті 85 Кримінального кодексу України.

Від імені УГСПЛ:

Євген Захаров, Голова Правління

Аркадій Бущенко, виконавчий директор

 

УГСПЛ є недержавною, неприбутковою, неполітичною всеукраїнською асоціацією громадських організацій. Згідно з п.2.1. її Статуту, метою діяльності УГСПЛ є, серед іншого, сприяння практичному виконанню зобов’язань України у сфері прав людини та основоположних свобод.

Відповідно до п. 2.3 Статуту УГСПЛ «Для здійснення мети та статутних завдань Асоціація має право:  2.3.2. вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування; 2.3.7. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя.»

Діяльність УГСПЛ спрямована на утвердження гуманності, милосердя, стандартів справедливості та верховенства права.