ІІ Літня школа конституційного права ”Верховенство права і конституціоналізм”

ІІ Літня школа конституційного права «Верховенство права і конституціоналізм»

Школа організується на базі Інституту держави і права країн Європи при юридичному факультеті Ужгородського національного університету за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні з 12 по 17 серпня 2013 року.

На школі будуть викладати провідні вчені у галузі конституційного права України та зарубіжних країн з метою поширення доктрини конституціоналізму та досвіду його впровадження у законодавстві та правозастовчій практиці, застосуванні та інтерпретації конституційних положень у відповідності до сучасних тенденцій розвитку вітчизняного і зарубіжного конституціоналізму.

Учасники Школи навчаться аналізувати та інтерпретувати положення конституцій та міжнародно-правові акти для розуміння природи прав людини і основоположних свобод, способів і засобів їх захистові, що сприятиме європейській інтеграції України.

Програма школи зорієнтована на підготовку компетентних юристів у галузі конституційного права, на якій будуть розглянуті такі тематичні проблеми:

1. Принцип верховенства права та права людини і основоположні свободи.
2. Права людини як межі легітимної діяльності держави.
3. Права людини і негативні та позитивні обов’язки держави.
4. Гарантії прав людини і основоположних свобод
5. Захист прав людини у Конституційному Суді України та Європейському суді з прав людини.

Формат школи – робота у групах, сформованих із студентів різних вищих юридичних навчальних закладів України; робоча мова – українська.

Кількість учасників – 30 студентів вищих юридичних навчальних закладів України, які будуть відібрані шляхом аналізу заявок та есе Оргкомітетом Літньої школи. Обсяг есе – 6 – 8 сторінок з тематики Школи (Word 14, інтервал між рядками 1,5, поля: верхнє, нижнє, ліве – 2 см, праве – 1,5 см).

Для участі в конкурсі необхідно направити організаторам заявку (мотиваційний лист разом із CV) та есе. Останній термін подачі заявки та есе 22 червня 2013 р. до 24:00. Заявки та есе надсилаються координаторові Михайлу Савчину за адресою:msavchyn@bigmir.net, моб. +380507181245 (копія на ivanna.dzhyma@osce.org).

Підсумки конкурсу підводяться не пізніше 12 липня 2013 р. Всі витрати щодо проїзду, проживання та харчування учасників Літньої школи конституційного права бере на себе Оргкомітет. Літня школа відбудеться на базі одного із санаторіїв Карпат.

About Nataliya Zubar 2357 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair