Нарощування потенціалу для підтримки процесу реалізації Угоди Мерів на Чернігівщині

Представники місцевої влади та неурядових організацій Чернігівщини навчались як складати План Сталого Енергетичного Розвитку на семінарах, які пройшли в містах Городня, Щорс та Мена з 25 по 27 липня 2013 року. Підтримку діяльності проекту на місцях надають органи районних державних влад та місцевого самоврядування пілотних районів.

Відкриваючи семінари, Наталія Дрозд, керівник Центру «Доброчин», зауважила, що тематика є актуальною, адже вона піднімає таке важливе питання, як енергетична безпека міст.

Литовські тренери з Асоціації самоврядувань Литви: Арунас Гражуліс та Єва Андріулайтуте розповідали про успішний та негативний досвід своєї країни на шляху до енергетичної стабільності, а потім переходили до практичних прикладів проведення інвентаризації базового рівня викидів CO2 та складання планів.

План Сталого Енергетичного Розвитку є головним документом, який показує, яким чином сторони, що підписали Угоду Мерів, виконуватимуть зобов’язання до 2020 року. У цьому документі використовуються результати Кадастру про базові викиди для визначення найкращих сфер та можливостей застосування дій з метою досягнення запланованих показників щодо зменшення СО2 на місцевому рівні. У плані визначаються конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів, а також часові рамки та розподіл обов’язків, які показують перехід від довгострокової стратегії до дій.
План не потрібно вважати жорстким документом. Зі зміною обставин, а також з появою результатів та певного досвіду внаслідок проведених дій, може виявитись корисним чи необхідним регулярно вносити у план зміни.

Бачення майбутнього в контексті сталого енергетичного розвитку – це головний принцип, яким керуються підписанти Угоди Мерів. Він слугує об’єднуючим компонентом, до якого можуть звернутися всі зацікавлені сторони: кожен, від ключових політиків до громадян, місцевих підприємницьких структур та зацікавлених груп. Його також можна використовувати для розповсюдження інформації про місцевий орган влади на міжнародному рівні.

Діяльність проходить за підтримки Програми Розвитку Співпраці і Сприяння Демократії МЗС Литовської республіки.