Віта Буран: Концепт УКРАЇНА у німецькомовній пресі

Об’єктом нашого дослідження є українські реалії (а саме події, явища, процеси суспільно-політичного життя нашої країни) у світлі джерел європейської періодичної інтелектуальної преси, а саме німецькомовної (Німеччина, Австрія, Швейцарія). Всі ці події актуалізовані у газетному дискурсі у період з січня 2005 р. по квітень 2013р., у період,  коли Україна стала відігравати помітну роль на політичній сцені Європи, час, коли країна зустріла суттєві внутрішні зрушення у політичній, економічній та соціальній сферах.

Цікавить нас саме поняття концепту УКРАЇНА, як поняття, що дозволяє узагальнити всі знання про країну та об’єктивно оцінити події, явища та ситуацію у межах держави загалом. Ми говоримо про об’єктивність сприйняття інформації закордонними читачами та точність і неупередженість способу її викладу закордонними мас-медіа. Перш ніж переходити безпосередньо до аналізу вербалізації (вираження у мові) концепту УКРАЇНА варто визначити особливості національного сприйняття інформації у німецькомовних країнах. Німецька мова характеризується важкістю стилю, педантичністю, послідовністю, логічною структурою довгих складених слів, що слугують для передачі складних понять. Німецький читач концентрується на важливих проблемах і тому для німецької преси характерний ретельний підбір ключових слів, щоб виразити відповідні поняття. Так само німецький читач цінує інформативність, якість контенту, структурованість тексту. Німець схиляється до формулювання своєї точки зору і не любить, коли йому нав’язуються авторську позицію.

Німецька преса як місток між нами та Заходом: обмежене коло тем, інтерес переважно до політики, і переважно у її негативному відображенні. На шпальтах газет виступає певна кількість політичних гравців; чиїсь імена з’являються  і зникають, є такі, що фігурують уже не один рік, мало уваги приділяється культурному аспекту, більше уваги дістається неоднозначним курйозам у державі, які кидають тінь на репутацію країни загалом . Є періоди особливого зростання інтересу до країни, але це пов’язано здебільшого з подіями сумнівного характеру. Зіпсований імідж у Європі: Україна розглядається як безкінечне джерело проблем, її сприймають як нестабільну країну.  Німецькомовна преса не шкодує різких слів, головним чином твердження носять експліцитний характер і відповідно до особливостей сприйняття та відображення дійсності німецького народу вони є інформативними та відстороненим, що дозволяє досягти максимально неупередженої оцінки. Далі варто навести декілька прикладів на підтвердження вищезгаданих положень.

«Zwei Monate nach der Parlamentswahl gerät die Stabilität des Landes zunehmend ins Wanken( Уже через два місяці після парламентських виборів стабільність країни похитнулась. ) (SPIEGEL)

«Paukenschlag in Kiew: Das osteuropäische Land steht ohne Regierung da. Der Ministerpräsident und sein Kabinett haben Rücktrittsgesuche eingereicht.» ( Незвичайний випадок у Києві: Східноєвропейська держава залишилась без уряду. Прем’єр-міністр та кабмін звернулися з проханням про відхід у відставку. ) (Tagesanzeiger)

«Anstehen ist für Ukrainer seit Sowjetzeiten Alltag. Auch fast 20 Jahre nach Zerfall des kommunistischen Machtapparats sind stundenlange Wartezeiten bei Behörden, Universitäten und Krankenhäusern der Normalfall. In der Ukraine gibt es kein Amt mit individuellen Sprechzeiten. Der Bürokratie-Dschungel ist auch für hartgesottene Ukrainer ein Alptraum.» ( Черги – це для українців спадок радянських буднів. Навіть через 20 років після розвалу комуністичного апарату влади годинне стояння і очікування в черзі в громадських установах, в університетах та лікарнях вважається нормальним явищем. В Україні не існує жодної служби з індивідуальними годинами прийому відвідувачів. Джунглі бюрократії видаються жахливим сном навіть для цієї загартованої держави.) (Kleine Zeitung)

«Am Samstag verpassten unzählige deutsche Fans die Partie in Lemberg, weil am Airport Borispol das blanke Chaos herrschte.» ( У суботу багато німецьких фанатів пропустили футбольний матч, що відбувався у Львові, оскільки  у Борисполі панував цілковитий хаос. ) (Tagesanzeiger)

«Die Führung ist gelähmt, eine Lösung der politischen Krise durch ein tragfähiges neues Regierungsbündnis noch immer nicht in Sicht. Und der Druck von der Straße wächst ( Урядове керівництво паралізоване, та розв’язка політичної кризи шляхом утворення нової міцної урядової коаліції все ще не ставиться під питання. Тим часом неспокій на вулицях наростає. ) (SPIEGEL)

Слід відзначати, що останнім часом Україна згадується все частіше, проте знову ж таки у контексті з політичними репресіями, проституцією, нечесними виборами, неадекватними сутичками з використанням сили у парламенті, гомофобією, нелегальною міграцією, аварією на Чорнобильській АЕС, нелегальною торгівлею, внутрішньополітичною кризою загалом. Нас характеризують наступним чином (вибрані лексеми і конструкції у даних контекстах набувають зниженого конотативного значення).

«Abgeordnete in der Ukraine haben offenbar ein ganz eigenes Verständnis von politischer Kultur: Mehrere dutzend Parlamentarier von Opposition und Regierung lieferten sich jetzt eine wilde Schlägerei – und verzögerten damit die Wahl von Ministerpräsident Asarow.» ( Українські депутати, очевидно, мають якесь відмінне від загальноприйнятого поняття політичної культури: більш ніж десяток парламентарів, представників опозиції та уряду, влаштували дику колотнечу, чим затримали вибори прем’єр-міністра Азарова. ) (SPIEGEL)

«Im Parlament in Kiew ist am Morgen eine Massenschlägerei ausgebrochen.» (У парламенті України, в Києві, зранку відбулася масова бійка серед депутатів. ) (Tagesanzeiger)

«Ein Alltagsmoment aus der Ukraine, Ort der Tschernobyl-Katastrophe, Land der Hoffnung.» ( Будні України, місце Чорнобильської катастрофи, країна надії. ) (SPIEGEL)

«Fussballfest im «Land der Finsternis». (Футбольне свято у «країні пітьми». ) (Tagesanzeiger)

«In der Ukraine ist Prostitution verboten. Eigentlich. Faktisch gibt es sie trotzdem – in Wohnungen, die zu Bordellen umfunktioniert werden. Nicht nur die Frauen verdienen an dem illegalen Geschäft, sondern auch Zuhälter, Vermieter und Polizisten.» ( Проституція в Україні заборонена. Загалом. Та все ж це явище існує – підпільно,у квартирах, які обладнуються під борделі. Та й не лише жінки отримують зиск з нелегальної діяльності, також сутенери, орендодавці та міліція мають свій інтерес і частку прибутку. ) (SPIEGEL)

«Wer die schrillen Protestaktionen der barbusigen Amazonen verstehen will, muss die Verhältnisse in ihrem Mutterland, der Ukraine, kennen.» ( Той, хто бажає зрозуміти сенс акцій протесту  з присмаком перцю, що їх проводять гологруді амазонки, повинен бути у курсі того, що відбувається на теренах їх  батьківщині, в Україні.) (Tagesanzeiger)

«Mit niedrigeren Steuern will die finanziell angeschlagene Ukraine für mehr Ehrlichkeit sorgen und so die allgegenwärtige Korruption und Schwarzarbeit zurückdrängen.»  ( Встановлюючи низькі податки, фінансово виснажена Україна  хоче досягти більшого рівня чесності і відвертості, таким чином перекрити кисень  всюдисущій корупції та нелегальній трудовій діяльності. ) (Focus)

«Die Gruppe Femen stammt ursprünglich aus der Ukraine. Die Frauen setzen im Kampf gegen Frauenfeindlichkeit, Prostitution, Homophobie, Kirche oder Sexismus seit Jahren auf spektakuläre Aktionen. Meist lassen sich die halbnackten Aktivistinnen dabei öffentlichkeitswirksam von Polizisten festnehmen.» (Група FEMEN була заснована в Україні. Жінки уже кілька років борються з неповагою до жінок, проституцією, гомофобією, з сексизмом за допомогою видовищних акцій протесту. Доволі часто виступи  напівголих активісток закінчуються тим, що їх на очах у публіки затримує міліція. ) (Berliner Zeitung)

«Zugleich steht die Ukraine kurz vor dem Bankrott.» ( Наразі Україна знаходиться на межі банкрутства. ) (SPIEGEL)

«Altersarmut in der Ukraine: 13 Quadratmeter Elend.» ( Стареча бідність в Україні: 13 квадратних метрів злиденності. ) (SPIEGEL)

«Die Polizei in Frankfurt bestätigte, dass es Probleme mit dem alkoholisierten Politiker gegeben habe, wollte aber erst am Mittwoch Einzelheiten bekannt geben.» ( Поліція міста Франкфурт підтвердила, що проблема з нетверезим політиком таки мала місце, але деталі стануть відомі лише у вівторок. ) (SPIEGEL)

«Ukraine – dem Land, in dem eine schwer kranke Oppositionspolitikerin seit einem dreiviertel Jahr nach einem fragwürdigen Prozess wegen Amtsmissbrauchs im Gefängnis sitzt.» ( Україна – країна, де тяжкохвора представниця опозиції уже третину року перебуває у в’язниці після сумнівного процесу за звинуваченнями у зловживанні службовим положенням. )(SPIEGEL)

Навіть зараз нас  позиціонують як колишню радянську республіку, що дає підстави вважати, що Європа не розглядає поточні досягнення України як суттєві та не бачить помітних зрушень у  соціальній, політичній та економічній сферах від часу отримання статусу незалежної держави, тому і спирається на політичний статус давно минулих років.

«Die Situation im Parlament der früheren Sowjetrepublik eskalierte, als der Fraktionschef der regierenden Partei der Regionen, Alexander Jefremow, trotz Protesten der Opposition auf Russisch sprach.» (Ситуація у парламенті колишньої радянської республіки загострилась, коли голова фракції правлячої Партії Регіонів, Олександр Єфремов, незважаючи на протести опозиції,  продовжив свій виступ російською мовою.) (Die Welt)

«Die Ukraine will Teil des zivilisierten Europa sein.» (Україна бажає стати частиною цивілізованої Європи.) (Die Welt)

«Unter den Staaten der ehemaligen Sowjetunion ist die Ukraine nach Russland dennoch der zweitwichtigste Exportmarkt für die Schweiz.» (Серед держав колишнього Радянського Союзу Україна залишається другим після Росії найважливіший ринком збуту експортних товарів.) (Tagesanzeiger)

«Allein seit Dienstag erfroren in der Ex-Sowjetrepublik 46 Menschen.» (Тільки з вівторка у колишній радянській республіці померло від переохолодження 46 осіб.) (SPIEGEL)

«Als Reiseziel hat die am meisten sowjetisch geprägte Stadt der Ukraine noch nicht viel von sich hören lassen: Doch das ändert sich, wenn die Deutsche Nationalmannschaft in Charkow gegen die Niederlande antritt.» (Місто, що виглядає «зразком радянської дійсності» ще не заявило про себе, як про туристичне, та все ще зміниться, коли німецька національна команда прибуде до Харкова, щоб виступити у матчі проти Нідерландів.) (Focus)

Україна стала майже синонімом слова опозиція, лише з приміткою, що обличчя її представників змінюються від виборів до виборів.

«Das Parlament hatte die pro-westliche Politikerin Julia Timoschenko im vergangenen Dezember mit einer hauchdünnen Mehrheit zur Regierungschefin gewählt. Die pro-russische Opposition hatte die Wahl boykottiert.» (Минулого грудня головою уряду, отримавши більшість голосів, була обрана Юлія Тимошенко, яка є прозахідним політиком. Проросійська опозиція в українському парламенті бойкотувала вибори. ) (SPIEGEL)

«Das ist aber nicht möglich, weil dem Fall der inhaftierten Oppositionsführerin Timoschenko Vorrang eingeräumt wird.» (Але це неможливо, адже через ситуацію з ув’язненою лідеркою опозиції Юлією Тимошенко ми поступилися правом першості.)(SPIEGEL)

«Der Boxweltmeister und Oppositionspolitiker Vitali Klitschko beteiligte sich nicht an der wüsten Keilerei.» (Чемпіон світу з боксу та опозиційний політик Віталій Кличко не брав участі у дикій бійці.)(SPIEGEL)

Лексеми, що стоять у тісному зв’язку в досліджуваним концептом носять негативне забарвлення. З Україною асоціюються перш за все наступні поняття: kritisieren (критикувати), verurteilen (засуджувати), rügen (скаржитися), eskalieren (наростання агресії),  boykottieren (бойкотувати), scheitern (зазнавати поразки), lähmen (паралізувати (наприклад, про економіку)), in Schach halten (загрожувати/тримати у страху), alle Hoffnung fahren lassen (облишити надії і сподівання), die Aufregung (хвилювання), die Unruhe (безчинства), die Krise (криза), die Verletzungen (порушення (зазвичай йдеться про права, особливо права людини), das Elend (бідність/скрута), brutal (брутальний), schmutzig (in Bezug auf die Politik (брудний (часто стосовно політики)), arm (бідний), veraltet (застарілий), schwach (слабкий), ungerechtlich (непрвавовий). До того ж за Україною закріпилось поняття розколу, яке виражається у тому, що німецькомовні мас-медіа доволі часто вживають такі визначення, як prowestlich (прозахідні) і  prorussisch (проросійські) відносно політики країни в цілому так і стосовно окремих представників політичних сил та партій.

Особливої уваги заслуговує аналіз заголовків, бо вони є приманкою, на яку купується читач: якщо заголовок вдалий, то шанси на прочитання статті значно зростають.  Німецька преса у своїх підходах дуже винахідлива і подекуди  доволі в’їдлива: «Alte Feindschaft rostet nicht» (Стара ворожнеча не іржавіє), «Enttäuschung über die Helden der Revolution» (Розчарування в героях революції),  «Mit Napalm gegen die Vogelgrippe» (З напалмом проти пташиного грипу), «USProbleme in der Ukraine: Fatales Spiel mit falschen Freunden» (Проблеми у стосунках з Америкою: фатальна гра з фальшивими друзями), «Schlagerei in dem ukrainischen Parlament: fast schon die Tradition» (Колотнеча в парламенті України: уже майже традиція),  «Der Machiavelli von Kiew» («Київський Макіавеллі» про Віктора Ющенка).

Як можна бачити, німецькі журналісти виходять із принципів легкої завуальованості, широко використовуючи метафори, складові частини деяких уже перейшли у розряд постійних епітетів (Helden der Revolution (герої революції) (хоча для нас вони можуть бути невживаними, виявитися новотворами), але всі ці евфемізми легко дешифруються, а вживаються, цілком очевидно, із не зовсім звичною метою: вони не націлені приховувати непривабливі факти і позначення, а виконують головним чином роль способу творення комічного (іронія та сарказм), а відповідно слугують для передачі недовіри і непевності.

Розвідка була представлена у рамках Всеукраїнської конференції  “Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій”, що проводилась 11.04.2013 у стінах Інституту філології КНУ ім.Т.Шевченка.

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут