Блокування сайтів на підставі заяви – незаконне

Блокування сайтів на підставі заяви про  порушення авторського права – незаконне Як повідомлялося, незабаром в
Україні можуть розпочати блокувати сайти за порушення авторського права.
http://ipress.ua/news/nezabarom_v_ukraini_mozhut_pochaty_blokuvaty_sayty_za_porushennya_avtorskogo_prava_38212.html

Дійсно, ініціативи державної служби інтелектуальної власності, які викладені у проекті закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет” не мають
нічого спільного з розумінням сутності права та порушують основоположні конституційні гарантії.

Запропоновані зміни передбачають, що у разі виявлення порушення права інтелектуальної власності у мережі Інтернет, особа, яка вважає, що її права порушені (наголос на суб’єктивній оцінці ймовірності порушення) має право звернутись до сервісної служби  із заявою про порушення своїх прав у мережі Інтернет. В цій заяві, зокрема, має міститися перелік
відомостей щодо порушення авторського права та вимога про вжиття заходів щодо припинення порушення прав в мережі Інтернет.

Надалі, протягом 1 робочого дня з моменту отримання такої заяви, сервісна служба зобов’язана направити власнику веб – сайту попередження про негайне вжиття заходів щодо припинення відповідного порушення.
Законопроект передбачає, що після отримання попередження, власник веб – сайту зобов’язаний негайно вжити заходів щодо припинення порушення  прав в мережі Інтернет та протягом 2 робочих днів з дати отримання копій заяви та
доданих до неї документів надати сервісній службі та заявнику письмову відповідь на заяву про припинення порушення прав в мережі Інтернет. У випадку, якщо протягом зазначених вище строків, відповіді на заяву від власника веб – сайту не отримано, або якщо відповідь на заяву не відповідає твказаним у статті вимогам, сервісна служба зобов’язана заблокувати адресу мережі Інтернет.

Водночас, ініціативи державної служби інтелектуальної власності завідомо суперечать Конституції України чи чинному законодавству. Одне тільки суб’єктивне припущення будь – якого користувача мережі Інтернет про ймовірне порушення його прав не може бути підставою для блокування сайту.
Цьому є дві причини: блокування сайту без попереднього доведення факту порушення у суді є порушенням принципу презумпції невинуватості, а також є прямим втручанням у роботу того чи іншого суб’єкта господарювання.

Більше того, за умови прийняття парламентом пропозицій державної служби інтелектуальної власності, в Україні може виникнути жорстко контрольоване інтернет – середовище, а це означає ймовірне обмеження свободи слова, думки, переконань.

Зі святами, Станіслав Батрин
директор Lions Litigate

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут