Блокування сайтів на підставі заяви – незаконне

Блокування сайтів на підставі заяви про  порушення авторського права – незаконне Як повідомлялося, незабаром в
Україні можуть розпочати блокувати сайти за порушення авторського права.
http://ipress.ua/news/nezabarom_v_ukraini_mozhut_pochaty_blokuvaty_sayty_za_porushennya_avtorskogo_prava_38212.html

Дійсно, ініціативи державної служби інтелектуальної власності, які викладені у проекті закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет” не мають
нічого спільного з розумінням сутності права та порушують основоположні конституційні гарантії.

Запропоновані зміни передбачають, що у разі виявлення порушення права інтелектуальної власності у мережі Інтернет, особа, яка вважає, що її права порушені (наголос на суб’єктивній оцінці ймовірності порушення) має право звернутись до сервісної служби  із заявою про порушення своїх прав у мережі Інтернет. В цій заяві, зокрема, має міститися перелік
відомостей щодо порушення авторського права та вимога про вжиття заходів щодо припинення порушення прав в мережі Інтернет.

Надалі, протягом 1 робочого дня з моменту отримання такої заяви, сервісна служба зобов’язана направити власнику веб – сайту попередження про негайне вжиття заходів щодо припинення відповідного порушення.
Законопроект передбачає, що після отримання попередження, власник веб – сайту зобов’язаний негайно вжити заходів щодо припинення порушення  прав в мережі Інтернет та протягом 2 робочих днів з дати отримання копій заяви та
доданих до неї документів надати сервісній службі та заявнику письмову відповідь на заяву про припинення порушення прав в мережі Інтернет. У випадку, якщо протягом зазначених вище строків, відповіді на заяву від власника веб – сайту не отримано, або якщо відповідь на заяву не відповідає твказаним у статті вимогам, сервісна служба зобов’язана заблокувати адресу мережі Інтернет.

Водночас, ініціативи державної служби інтелектуальної власності завідомо суперечать Конституції України чи чинному законодавству. Одне тільки суб’єктивне припущення будь – якого користувача мережі Інтернет про ймовірне порушення його прав не може бути підставою для блокування сайту.
Цьому є дві причини: блокування сайту без попереднього доведення факту порушення у суді є порушенням принципу презумпції невинуватості, а також є прямим втручанням у роботу того чи іншого суб’єкта господарювання.

Більше того, за умови прийняття парламентом пропозицій державної служби інтелектуальної власності, в Україні може виникнути жорстко контрольоване інтернет – середовище, а це означає ймовірне обмеження свободи слова, думки, переконань.

Зі святами, Станіслав Батрин
директор Lions Litigate