Звернення УГСПЛ щодо необхідних змін для захисту прав і свобод

завантаження27.02.2014

Євромайдан загострив усі проблеми дотримання прав людини та основоположних свобод в Україні.

Ми відзначаємо, що переважна більшість порушень прав людини відбувалась через відсутність серйозних стримуючих та контрольних механізмів у владі та законодавчому незабезпеченні фундаментальних прав і свобод.

Тому ми пропонуємо негайно розпочати реформи для захисту прав людини та основоположних свобод, зокрема, вимагаємо здійснити наступні кроки:

 1. При розробці нової Конституції привести у відповідність до міжнародних стандартів розділи про засади конституційного ладу, про права людини та основоположні свободи, про вибори та референдуми; ввести розділ «Громадянське суспільство»; визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
 2. Щодо розвитку інституцій:
 • Завершити судову реформу, забезпечуючи незалежність та відповідальність суддів, а також виконання державою судових рішень
 • Розширити обсяг надання безоплатної правової допомоги держави і передати функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді від прокуратури до системи безоплатної правової допомоги
 • Здійснити реформу системи кримінальної юстиції на основі концепції, ухваленої в квітні 2008 року, зокрема:
 • Здійснити докорінну реформу міліції на основі поваги до прав людини, демілітаризації та децентралізації;
 • Завершити реформу прокуратури;
 • Здійснити реформу СБУ та інших спецслужб;
 • Здійснити реформу Державної пенітенціарної служби;
 • Продовжити процес створення та впровадження ювенальної юстиції.
 • Забезпечити ефективний контроль громадськості за правоохоронними органами, зокрема, через діяльність громадських рад, обов’язкових консультацій з громадськістю щодо визначених питань, щорічних публічних звітів СБУ, МВС та інших правоохоронних органів щодо дотримання в своїй діяльності прав людини, що має включати інформацію: щодо оперативно-розшукових заходів, які обмежують права людини (негласні обшуки, прослуховування телефонів та комунікацій тощо), кількості затримань, здійснених інших оперативних і слідчих дій, передбачених законами, кількість кримінальних проваджень та кількості осіб, котрим оголошена підозра у вчиненні злочинів тощо.
 1. Законодавчо забезпечити можливість перегляду Верховним Судом України кримінальних справ, щодо яких є обґрунтовані сумніви в законності вироків і переглянути резонансні справи паламарів, Рафальського, Панасенка, Суслова, Орлова, макіївських терористів та інших осіб, котрі відбувають покарання за вироками, що набрали законної сили.
 2. Забезпечити обов’язковість для виконання рішень Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН проти катувань, Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та інших комітетів ООН, що мають компетенцію розглядати індивідуальні скарги. Ратифікувати 3-й додатковий протокол Конвенції ООН про права дитини, який створює можливості для дітей подання індивідуальних скарг.
 3. У сфері свободи вираження поглядів:
 • Створити на підставі закону громадське телебачення та радіомовлення на базі телеканалу УТ-1 та Національної радіокомпанії України з гарантіями незалежності редакційної політики відповідно до міжнародних стандартів;
 • Законом заборонити створення державних ЗМІ та визначити процедуру роздержавлення усіх державних ЗМІ шляхом їх приватизації колективами, продажу або ліквідації;
 • Привести у відповідність міжнародним стандартам та між собою закони «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інші, після чого привести у відповідність до цих базових законів усе інформаційне законодавство;
 • Скасувати закон «Про захист суспільної моралі»;
 • Скасувати закон «Про державну підтримку засобів масової інформації                  та соціальний захист журналістів»;
 • Скасувати дозвільний порядок державної реєстрації друкованих ЗМІ;
 • Ліквідувати Державний комітет з питань радіо та телебачення.
 1. У сфері виборчих прав та референдуму:
 • Прийняти Виборчий кодекс;
 • Змінити систему виборів до парламенту на пропорційну систему з відкритими регіональними списками;
 • Внести зміни до законодавства, котрими зняти обмеження для участі політичних партій у виборах, зокрема, щодо часу створення партії;
 • Знизити прохідний бар’єр до парламенту до 3% голосів виборців;
 • Прийняти новий закон про всеукраїнський та місцевий референдум та інші форми прямої демократії, наприклад, передбачити органи влади обов’язково розглядати проекти рішень, що підтримані певною кількістю громадян;
 • Законодавчо передбачити ефективну процедуру відкликання місцевого голови та депутатів місцевих рад;
 • Встановити адміністративну відповідальність депутатів за голосування не власною карткою із покаранням «громадські роботи».
 1. У сфері свободи об’єднань:
 • Скасувати адміністративну відповідальність за діяльність незареєстрованих громадських об’єднань (ст. 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення);
 • Переглянути податкове законодавство щодо надання пільг для отримання неприбутковими організаціями коштів від фізичних та юридичних осіб для  здійснення суспільно-важливої неприбуткової діяльності.
 1. У сфері свободи мирних зібрань:
 • Скасувати дозвільний порядок проведення мирних зібрань релігійним організаціям (ч.5 ст. 21 закону про свободу совісті та релігійні організації);
 • Розробити окремий закон щодо визначення обов’язків органів влади під час проведення мирних зібрань;
 • Скасувати ст. 185-1 та 185-2 Кодексу про адміністративні правопорушення.
 1. Об’єднати галузеві державні архіви СБУ, МВС та інші в частині архівного фонду, створеного до 1 грудня 1991 року, в Архів національної пам’яті і включити його до системи архівних установ України, забезпечити доступ до цих архівних фондів на основі окремого закону.
 2. Ухвалити закон про люстрацію і провести її за такими критеріями:
 • Приналежність до керівництва обласних комітетів КПРС та ЦК КПРС, обласних комітетів ЛКСМУ та ЦК ЛКСМУ до 19 серпня 1991 року;
 • Приналежність до служби в 5-му управлінні КДБ УРСР та КДБ СРСР у якості штатних працівників та негласних агентів КДБ;
 • Грубі порушення прав людини та основоположних свобод в 1992-2014 рр.;
 • Участь посадових осіб держави – чиновників 1 та 2 рангу в корупційних діях.
 1. Скасування закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та зупинення виділення коштів на виконання цього закону; розробити нові закони щодо документів, котрі посвідчують особу, а також визначити новий порядок здійснення реєстрації громадян за місцем проживання.
 2. Здійснити справжню реформу системи реєстрації майнових прав з безумовною повною відкритістю реєстру нерухомого майна, земельного кадастру, тощо
 3. Внесення змін до законодавства щодо протидії усім формам дискримінації.
 4. У сфері соціально-економічних прав:
 • здійснити поділ соціальних виплат на ті, що визначенні як реалізація соціально-економічних прав та ті, що є наслідком зайняття певних посад чи отримання певних привілеїв. Законодавчо визначити, що соціальні виплати, котрі визначаються в залежності від зайнятої посади чи отриманого привілею можуть обмежуватися в залежності від економічної ситуації в країні. Заборонити скорочувати чи  не забезпечувати фінансування витрат, що спрямовуються на реалізацію соціально-економічних прав громадян (наприклад, що стосуються бідних, вразливих верств населення, людей з інвалідністю тощо). Здійснити акцент соціальної політики на адресну допомогу тим, хто її потребує;
 • включити недержавні організації на засадах рівного партнерства в систему надання соціальних послуг.
 1. У сфері трудових прав:
 • розробити та ухвалити новий Кодекс законів про працю, концепція якого не повинна передбачати пріоритет інтересів працедавця перед інтересами робітників;
 • змінити практику приватизації підприємств без безпосередньої участі працівників у процесі приватизації та без участі працівників у суттєвій частці майна;
 • забезпечити рівні права усіх профспілок в системі контролю за діяльністю адміністрації підприємств, у розробці та прийнятті колективних договорів; за відмову у реєстрації та дискримінацію незалежних профспілок передбачити відповідну адміністративну та кримінальну відповідальність.
 1. Ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду та внести відповідні зміни до Конституції з метою визнання його юрисдикції.
 2. Здійснити реформи, спрямовані на виконання пілотних та квазіпілотних рішень Європейського суду з прав людини щодо України.

Усі реформи повинні відбуватися із дотриманням міжнародних стандартів та з урахуванням висновків Венеціанської комісії Ради Європи.

Більшість із запропонованих змін не тільки не вимагають додаткових ресурсів, але й навпаки скорочують витрати державного бюджету, що є дуже важливим в умовах економічної кризи. Також багато пропозицій можуть бути на початковому етапі підтримані за рахунок залучення міжнародної благодійної та технічної допомоги.

Зі своєї сторони, ми готові надавати безкоштовну консультативну допомогу у підготовці рішень для виконання цих завдань.

Ми повинні зробити все можливе, щоби війна держави проти народу в Україні більше ніколи не повторилася.

Микола Козирєв, голова правління УГСПЛ

Аркадій Бущенко, виконавчий директор УГСПЛ

Джерело

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут