Енциклопедистика онлайн: Перша світова війна – погляд з ХХІ століття

Літо 1914 року. Тоді, у розпал “липневої кризи” ані звичайні мешканці європейських міст і містечок, ані уряди найбільших країн світу імовірно не усвідомлювали масштабів наступних подій. 

Постріл в Сараєво, яким було вбито спадкоємця австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда став першою ланкою у ланцюжкуподій наслідки яких назавжди змінили світ. Ці події ознаменували руйнацію тогочасного світового порядку, перехід фатальної межі протистояння між країнами. З одного боку, це були країни Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія). З іншого боку, Антанта (Англія, Франція, Росія).

В столицях – інфернальний карнавал, себто патріотичні демонстрації під гаслами «Вбий німця!», «Вбий француза!», «Вбий росіянина!» тощо.

1907674_607865985996268_6033954065243098188_n

38 з 56 тодішніх держав світу втягнуться в війну, а це ¾ населення земної кулі. Дотепер не існує достеменних відомостей щодо втрат внаслідок 1-ї світової війни. Проте за оцінками фахівців, це не менше 30 мільйонів осіб.

Була втягнута у війну і Україна. Українські землі перетворилися на театр воєнних дій, а українці, власне, воювали за чужі інтереси.

Як нині формується пам’ять про Першу світову війну? Як вона має відбиватися в енциклопедичних виданнях? Чому в деяких державах переважає саме пам’ять про 1-шу, а не про 2-гу світову війну?

На ці та інші запитання будуть намагатися відшукати відповіді учасники дискусії.

Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво” (Київ)
Володимир Кривошея, доктор історичних наук, заступник директора Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво” (Київ)
Олександр Кучерук, історик, директор Музею Української революції 1917-1921 років (Київ)
Сергій Петров, історик, редактор української Вікіпедії (Харків)

Модерують дискусію:
Світлана Набок, кандидат історичних наук, відповідальний секретар Головної редакційної колегії Великої української енциклопедії (Київ)

Список спікерів доповнюватиметься.
Пропонуйте ваші тези.

Дискусію можна буде дивитися онлайн на каналі
https://plus.google.com/+майдан

Взяти участь наживо можна буде взяти в Харкові, в Незалежному центрі INDIE, вул. Чернишевська 6.
початок 18:00

====================

Summer 1914. In the middle of July Crisis neither citizens of European cities, nor governments of largest countries in the world would understand what will future brings to them.

The shooting at Sarajevo, which killed the heir to the Austria-Hungary throne Archduke Franz Ferdinand became the first step in the sequence of events that drastically changed the world. This events destroyed of the contemporary world order, and crossed fatal line of opposition between countries. One side was Central Power (or Quadruple Alliance) (Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire and Bulgaria), and the other side was Triple Entente (French Third Republic, Russian Empire and United Kingdom of Great Britain and Ireland)

There were infernal carnivals in the capitals of those contries, the patriotic demonstrations under the slogans “Kill the Germans,” “Kill the Frenchman,” “Kill the Russians!” etc.

38 of the 56 countries in the world joined this war, that was ¾ of the world population. So far there is no information on exactly losses in the World War I. However, according to the experts, it is at least 30 million people.

Ukraine was drawn into the war too. Ukrainian land turned into a battleground, and Ukrainian people fought for foreign interests.

How are memories of WWI arranged nowadays? How should they be reflected in encyclopaedias? Why in some countries the memory of the WWI dominates the memory of the WWII?

Participants of discussion will try to find answers to this and other questions.

professor Iurii Shapoval
Volodymyr Kryvosheia
Olexandr Kucheruk
Sergiy Petrov

Moderator:
Svitlana Nabok

The list of the participants is not final.
You can propose topics to discuss.

on-line (on-air on YouTube)
https://plus.google.com/+майдан AND on this page!

Live in Kharkiv, Independent Culture Center INDIE: Chernyshevska str. 4/6

The beginning at 18:00 EEST

About Nataliya Zubar 2351 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair