Україна стає на захист кримськотатарської та інших мов, яким загрожує зникнення

Як можна запобігти загрозі мовної асиміляції кримських татар та носіїв інших тюркських мов, представлених в України? Які стратегії захисту та підтримки обрати нашій державі? Вчені Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України разом з провідними європейськими лінгвістами шукатимуть відповіді на ці питання в рамках Першої Міжнародної Конференції «Мови під загрозою: кримськотатарська та інші тюркські мови України», яка відбудеться в Києві 26-27 вересня 2014 р. у приміщенні Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса за адресою: вул. Кутузова, 8.

На теренах України проживають 5 тюркомовних народів – кримські татари, гагаузи, караїми, кримчаки та уруми. Усі ці п’ять тюркських мов перебувають під загрозою зникнення у короткій чи віддаленішій перспективі та згідно з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин підлягають захисту та відродженню. За визначенням Атласу загрожуваних мов ЮНЕСКО, ступінь витривалості цих мов варіюється від «дійсно загрожуваних» (гагаузька) до «зниклих» (караїмська). Мова найповніше представлених на демографічній мапі України кримських татар визначається як «надзвичайно загрожувана», оскільки є мовою спілкування здебільшого старших поколінь.Оцінки стану цієї мови, позначені в Атласі загрожуваних мов ЮНЕСКО, видаються надто оптимістичними і потребують глибшого аналізу.

Організатори конференції планують розпочати дискусію щодо розробки ефективніших та виваженіших підходів до мовної політики та мовного будівництва в Україні з урахуванням мовних інтересів кримських татар та інших міноритарних груп, мови яких перебувають під загрозою зникнення. Фахове обговорення проблем збереження загрожуваних мов сприятиме просуванню культурного розмаїття як цінності, толерантного ставлення до представників різних етносів та народів, що проживають в Україні, діалогу та порозумінню між кримськими татарами, українським та російськомовним населенням Криму. Проект створить додаткові можливості для того, щоб кримські татари та інші тюркомовні народи України зайняли гідне місце у суспільному та культурному житті країни.

Олександр Богомолов, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України:
“Наша конференція має на меті проаналізувати мовну політику та освітні практики щодо загрожуваних мов у світі, сприяти зростанню поінформованості в Україні щодо місцевих загрожуваних мов у контексті мовного розмаїття Європи. Ми прагнемо також створити умови для створення міжнародного експертного середовища для обговорення ключових питань державного мовного планування та мовних зсувів, включаючи очікувані культурні та когнітивні наслідки зникнення мов. Впевнений – ознайомлення українських дослідників та спеціалістів-практиків, не байдужих до подальшої долі кримськотатарської та інших тюркських мов, а також культурної спадщини цих народів, зі світовим досвідом у цій сфері сприятиме вирішенню багатьох проблем мовної політики та освіти, що накопичилися останніми роками. Це також допоможе у подоланні політичного напруження навколо мовного питання в Україні.”

Контакти:
керівник проекту Ірина Дрига
idriga@gmail.com
044 278 76 52 / 067 961 0301 / 050 701 9299

About Nataliya Zubar 2353 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair

1 Comment

  1. Проблема мови як і її народів у Криму полягає у світоглядовій оцінці перебування цієї территорії пі російською інтервенцією.Вирішити її можливо лише за умови корінних світоглядових змін на основі нових фундаментальних знаннях про світ шляхом конституційного утвердження світоглядово-розумового розвитку особистості через сукоординацію ідей в суспільстві.Тільки за таких умов ми можемо уможливити відродження мови українськи національних людей у Криму.Народи Криму це право вибороли історично.Слава українськи національним людям Криму!Бог у нас зним переможемо!

Comments are closed.