Конвенція ООН про права інвалідів – дієвий інструмент захисту прав


«Як ефективно здійснювати моніторинг реалізації Конвенції про права інвалідів та проводити адвокаційні кампанії для впливу на владу і середовище, у якому ми живемо?» – ці актуальні питання розглядались на тренінгу «Просування Конвенції про права інвалідів через моніторинг та кампанії адвокасі», що відбувся 25 грудня 2014 року в м. Прилуки Чернігівської області.
Метою заходу було підвищення рівня обізнаності про свої права і можливості представників інвалідських організацій Чернігівщини. Конвенція впроваджує гасло: всі різні – але всі рівні – і гарантує, що особи з інвалідністю мають користуватися тими самими правами, що і всі інші люди. Для повної реалізації статей Конвенції необхідно працювати у напрямку політик та програм, що перенесуть положення Конвенції на практику та посилювати професійний рівень організацій інвалідів – знати і вміти захищати свої права – зазначив Олександр Підгорний, керівник Чернігівського Центру Прав Людини.
Учасники вчились проводити громадський моніторинг, адже він є одним з найважливіших інструментів відстоювання громадянами своїх інтересів, їх участі в процесі прийняття рішень та можливості впливати на владу. Досвід роботи з НУО та органами влади показав, що результати громадського моніторингу могли б мати більший вплив, якби були дотримані основні правила його проведення. До того ж, часто, проведення моніторингу закінчується розробкою рекомендацій і написанням звіту, замість того, щоб використовувати їх для змін законодавства та існуючих “правил гри”, встановленими чиновниками. Тому отриманні знання дозволять його учасникам розробляти і проводити громадські моніторинги, результати якого будуть надійними, об’єктивними і сприятимуть суспільним змінам.
Дмитро Шерембей, керівник БФ «Пацієнти України», розповідаючи про підходи до проведення кампаній громадянського представництва, крім основ їх підготовки, детально зупинився також і на існуючих проблемних аспектах та шляхах їх запобігання. Значну увагу було приділено розробці плану адвокасі – кампанії як одному з її ключових компонентів та врахуванню всіх зовнішніх чинників при її проведенні. Спільними зусиллями учасники розробили план дій по впровадженню безбар’єрного доступу до публічних приміщень та облаштування пішохідних переходів звуковими сигналами.

Діяльність проходить за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив.