Наша соціологія «Трансформація соціально-політичних уявлень та вісі конфліктів в зоні АТО»

В рамках проекту Українська Миротворча Школа було проведення дослідження, яке цілковито змінює уявлення про настрої мешканців Українського Донбасу. І доводить, що Донбас таки український.

Коротка презентація

Наводимо дослідження повністю. Автори готові відповісти на будь які запитання. Файл з результатами дослідження тут Соціологія_Рущенко_1

Інформаційний центр «Майдан Моніторинг»

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

Емпірико-соціологічне дослідження

«Трансформація соціально-політичних уявлень та вісі конфліктів в зоні АТО»

 Мета дослідження: здійснити соціологічний вимір структури соціально-політичних уявлень з фокусом на ставлення населення до  значущих політичних маркерів та відчуття конфліктів, які розгортаються у громадах.

 

Об’єкт дослідження. Доросле населення, що постійно проживає у Луганській та Донецькій областях у віці від 16 років (в зоні АТО підконтрольній Україні).

 

Вибіркова сукупність формувалася на основі статистичного розподілу міського населення Луганської та Донецької областей за критеріями гендеру та віку.

 

З 1 лютого по 7 березня було здійснено польове дослідження та уведення інформації з первинних носіїв до комп’ютеру.

Опитування проводили 8 бригад інтерв’юерів методом індивідуальних інтерв’ю. Мова спілкування – переважно російська.

За результатами обрахунку отримано статистичні дані по масиву опитаних.

 

Всього опитано – 1200

У т.ч. жінок –  53,8% (644 особи)      чоловіків – 46,2% (556 осіб)

За віком

16 – 19

 

20 – 29

 

30 – 39

 

40 – 49

 

50 – 59

 

60 і більше

 

5,4% 16,4% 20,1% 15,3% 17,0% 25,8%

Розподіл опитаних за міськими агломераціями

Луганська обл. Донецька обл.
Старо-більськ Сєвєро-донецьк Лиси-чанськ

Рубіжне

Кремінна

Маріуполь Сло-в’янськ

Краматор.

Констант.

Артемів.

Дружківка

Червоноар-мійськ

Димитрів

151 150 122 82 / 50 162 149 71/30/30/20 131 / 52
555 645

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ (у %)

Характеристика суспільно-політичної ситуації за методом семантичного диференціалу:

+3        +2           +1     0    -1           -2           -3

Спокойная 4,3 3,8 7,2 19,2 32,8 32,7

Напряженная

І = 1,54

Стабильная 1,6 2,4 9,6 24,2 34,5 27,6

Шаткая

І = -1,57

Ясная 1,7 3,3 9,3 22,7 32,6 30,3

Запутанная

І = -1,58

Простая 1,4 1,9 6,5 18,3 32,1 39,8

Сложная

І = -1,86

Дающая надежду 9,3 14,5 31,9 20,1 14,4 9,7

Безнадежная

І = -0,11

Обычная 1,7 3,4 9,7 25,8 30,0 29,5

Особенная

І = -1,54

Прим. Індекс по кожному рядку може коливатися від +3 до -3

 

Напрямок зміни ситуації в останні 6 місяців

Заметно в лучшую сторону

 

5,9

Немного в лучшую сторону

 

11,6

Остается неизменной

 

15,1

Немного в худшую сторону

 

21,7

Заметно в худшую сторону

 

45,7

 

Чого побоюються жителі Донбасу (соціальні страхи):

Военных действий

 

81,4

Захвата территории, на которой живу

 

59,7

Резкого повышения цен

 

54,9

 

Голодного времени

 

42,0
Прекращения соцвыплат, пенсий

40,6

 

Углубления экономического кризиса

 

39,6

Болезней (включая заболевания моих близких)

 

33,7
Отсутствия продуктов и предметов первой необходимости

32,6

 

Безработицы

 

32,5

Преступности

 

24,6

Отмены льгот

 

10,1

Природных или техногенных катастроф

 

7,5

Проранжовано у порядку зменшення процентних часток відповідей респондентів

 

Ступінь довіри основним інституціям та соціальним групам

Індекс Объект доверия

Опреде-ленно

доверяю

Скорее доверяю Затруд. ответить Скорее не доверяю Опреде-ленно не доверяю
+0,8 Членам семьи 79,9 16,0 2,3 1,0 0,8
+0,5 Волонтерам 36,7 37,7 16,7 6,1 2,7
+0,26 Церкви 24,9 28,0 27,7 11,2 8,2
+0,23 Армии 20,1 35,2 23,3 13,1 7,9
+0,01 Украинским телеканалам 9,4 28,7 26,6 23,8 11,5
-0,1 Информации в Интернете 9,9 35,3 28,7 16,8 9,3
-0,1 Большинству соседей 10,0 31,5 25,7 22,9 9,8
-0,31 Местным органам власти 2,7 11,3 29,2 36,2 20,5
-0,32 Центральным органам власти 2,5 11,8 29,4 32,6 23,5
-0,34 Милиции 2,0 10,3 28,2 37,6 21,9
-0,44 Правосудию 1,6 5,5 25,4 39,4 28,1
-0,54 Российским телеканалам 1,8 6,7 20,0 26,0 45,4
-0,63 Слухам 0,8 3,8 13,9 31,2 50,3

Індекс довіри розраховувався за допомоги числових доповнень:

+1; +0,5; 0; -0,5; -1, отже може коливатися від +1 до – 1, де +1 – максимальна довіра аудиторії, -1 – повна відсутність довіри.

 

Ідентичності опитаних (в якій мірі себе відчувають):

  В полной мере В значи-тельной степени В малой степени Совсем не ощущаю Затрудняюсь ответить Індекс
Гражданином Украины 64,5 21,0 9,1 3,7 1,7 3,4
Гражданином другой страны 1,1 3,2 8,8 75,7 11,2 1,04
Патриотом Украины 33,9 30,5 16,9 9,8 8,8 2,63
 Донеччанином     (Луганчанином) 23,7 25,6 23,2 13,1 14,3 2,26
Патриотом Донбасса 19,2 22,8 19,9 19,2 18,9 1,99
Европейцем 8,7 16,1 20,1 41,3 13,8 1,61
Гражданином СССР 4,8 6,9 8,6 62,4 17,3 1,12

Числові доповнення для розраху нку індексу ідентичності – 4, 3, 2, 1, 0

Від 1 до 2 – низький рівень ідентичності у спільноті

Від 2 до 3 –  ідентичність «фіфті-фіфті»

Від 3 до 4 –  домінуюча ідентичність

 

 

 

 

 

 

Найбільш гострі місцеві проблеми:

Плохое состояние дорог

 

65,3

Не эффективная деятельность местных властей.

 

63,3
Разобщенность людей, неумение объединиться для улучшения ситуации. 55,0

Плохое медицинское обслуживание.

 

52,3

Плохое состояние жилищно-коммунальной сферы.

 

43,3

Не «залеченные» последствия военных действий, разрушения.

 

28,5

Перебои в подаче воды, электричества.

 

27,7

Недостаточное отопление в холодное время года.

 

27,2

Острая экологическая ситуация.

 

21,5

Вывоз мусора, мусорные свалки.

 

21,0

Отсутствие детских площадок по месту жительства.

 

12,1

Як респонденти бачать політичне майбутнє Донбасу

Как было и раньше – в составе единой Украины.

 

59,0

В составе единой Украины, но с расширенными полномочиями.

 

28,1

Как федеративное образование в составе Украины.

 

5,7

Как республику с обязательным заключением договора с Украиной.

 

2,3

Допускаю выход из состава Украины.

 

4,9

Чи змінилися погляди на майбутнє Донбасу за останній рік?

так ні Важко відп.
63,0 21,0 16,0

 

В якому напрямку відбулися зміни?

В направлении более тесного объединения с другими областями Украины.

 

В обратном направлении
74,0 26,0

 

Думки респондентів щодо бажаного пріоритету зовнішньої політики України

Евроинтеграция

 

35,3

Равное удаление и от России, и от Европы

 

22,8

Сближение с Россией

 

12,3

Затрудняюсь ответить

 

29,1

 

БЛОК КОНФЛІКТІВ

конфликт между армией (в т.ч. нацгвардия, добровольческие батальоны) и местным населением

Такой конфликт существует реально?

Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
10,5 30,3 30,0 29,0

Как часто он проявляется?

Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
6,9 22,4 40,3 30,3

Считаете ли Вы этот конфликт опасным?

Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
16,4 54,3 26,7 19,0

 

Между патриотами Украины и сторонниками России («ДНР», «ЛНР»)

Такой конфликт существует реально?

Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
50,9 33,2 11,5 4,4

Как часто он проявляется?

Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
35,8 33,3 20,2 10,7

Считаете ли Вы этот конфликт опасным?

Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
40,5 38,2 13,5 7,8

 

Между населением и правоохранительными органами (милиция, прокуратура, суды):

Такой конфликт существует реально?

Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
12,0 36,9 36,4 14,8

Как часто он проявляется?

Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
4,0 28,5 41,8 25,7

Считаете ли Вы этот конфликт опасным?

Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
7,5 41,4 31,7 19,7

 

Конфликты внутри семей, родственником по политическим вопросам:

Такой конфликт существует реально?

Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
14,9 39,8 23,4 21,9

Как часто он проявляется?

Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
7,4 33,9 39,1 19,6

Считаете ли Вы этот конфликт опасным?

Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
8,5 24,8 38,5 28,3

 

Конфликт между населением и местными властями:

Такой конфликт существует реально?

Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
12,3 43,1 28,3 16,3

Как часто он проявляется?

Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
5,9 32,5 40,7 20,9

Считаете ли Вы этот конфликт опасным?

Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
6,9 37,6 35,0 20,5

 

Конфликт между основной массой населения и местными «олигархами», владельцами крупных предприятий и бизнесов:

Такой конфликт существует реально?

Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
7,4 32,2 33,4 26,9

Как часто он проявляется?

Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
3,4 20,8 39,7 36,2

Считаете ли Вы этот конфликт опасным?

Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
5,2 33,7 37,1 24,1

 

Конфликт между постоянными жителями и вынужденными переселенцами:

Такой конфликт существует реально?

Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
3,3 20,4 35,0 41,3

Как часто он проявляется?

Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
2,2 15,0 35,3 47,6

Считаете ли Вы этот конфликт опасным?

Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
3,3 18,3 36,5 41,9

 

Ранги конфліктів

Розрахунковий індекс по кожному рядку від 1 до 3 (3, 2, 1, 0). Методика передбачає обрахування суми за трьома рядками.

Індекси від 1 до 3 – конфлікти початкового рівня.

Від 3 до 6 – середньої інтенсивності.

Від 6 до 9 – високої інтенсивності.

Между патриотами Украины и сторонниками России («ДНР», «ЛНР»)

 

6,4
Между населением и правоохранительными органами (милиция, прокуратура, суды): 5,0
Конфликты внутри семей, родственником по политическим вопросам 4,7
Конфликт между населением и местными властями 4,1
конфликт между армией (в т.ч. нацгвардия, добровольческие батальоны) и местным населением 4,0
Конфликт между основной массой населения и местными «олигархами», владельцами крупных предприятий и бизнесов 3,3
Конфликт между постоянными жителями и вынужденными переселенцами 2,6

 

ДАНІ ЩОДО РЕСПОНДЕНТІВ

Освіта

Начальное, неполное среднее

 

 

4,2

Среднее

 

15,5

Среднее специальное

 

31,9

Неоконченное высшее

 

13,8

Высшее

 

32,7
Ученая степень 2,0

 

Характер зайнятості

Учащийся

 

9,1

Пенсионер, живу на пособие, не работаю

 

26,6

Работающий пенсионер

 

10,8

Имею постоянную работу (служащий, рабочий, предприниматель, руководитель и т.п.)

 

32,5

Работаю не полный рабочий день или неделю

 

9,2

Имею периодические или временные заработки.

 

11,8

 

Етнічність

Українець Етнічний руський Представник інших груп
74,5 19,7 5,9

 

Матеріальне становище

Плохое. Приходится во всем себе отказывать, денег «не всегда хватает на хлеб».

 

14,8

Ниже среднего. На питание хватает, но в остальном бывает очень трудно.

 

39,2

Среднее. Хватает на еду и на одежду, но покупать предметы длительного пользования трудно.

 

37,7

Выше среднего. Имеем некоторые сбережения, иногда покупаем предметы длительного пользования.

 

7,2

Отличное. Ни в чем для нас важном себе не отказываем.

 

1,1

 

Постійне проживання у місті

Постійне проживання Тимчасове проживання Вимушені переселенці із зони АТО
77,6 7,1 15,4

 

Вимушені переселенці з періоду…

Весна 2014 4,0
Літо 2014 46,7
Осінь 2014 32,2
Прибули нещодавно (з 2015 р.) 17,1

 

 

 

 

 

Зміна відчуття безпеки протягом року

Месяцы года Отсутствие угроз Небольшие угрозы Заметные угрозы Достаточно сильные Очень сильные
7 Январь-февраль 69,2 22,7 6,3 1,3 0,4
6 Март-апрель 40,5 36,2 18,1 4,0 1,2
4 Май-июнь 11,3 25,2 29,6 21,0 12,8
2 Июль-август 10,1 21,1 23,2 20,8 24,9
5 Сентябрь-октябрь 15,9 24,1 28,1 20,4 11,4
3 Ноябрь-декабрь 15,3 27,3 21,5 18,7 17,2
1 Янв.-февр.(2015) 9,1 25,3 19,7 20,7 25,2

 

Особиста стратегія на «важкі часи»

Действовать по обстановке

 

67,5

Помогать близким мне людям, и сплотиться в семье

 

55,8

Активно принимать участие в гражданских акциях

 

25,7
Максимально использовать помощь государства, благотворителей, волонтеров 25,1

Преодолевать все трудности самостоятельно

 

24,2

Поддержать государство, если нужно – встать на его защиту

 

21,4

Готовиться к эмиграции

 

18,1
Затрудн. ответить 1,8

 

Науковий керівник проекту

Професор Рущенко І.П.


Додатки

Програма соціологічного дослідження

«Трансформація соціально-політичних уявлень та вісі конфліктів в зоні АТО»

 

Проблемна ситуація. Населення Луганської та Донецької області за 2014 р. опинилося у епіцентрі гібридної війни, яку веде Російська Федерація проти України. Особливість гібридної війни полягає у застосуванні інформаційно-пропагандистський та підривних соціальних технологій, які суттєво змінюють масову свідомість. Агресор намагається розколоти суспільство та збільшити «п’яту колону» і прихильників так званого «руського світу». Отже, масову свідомість в зоні АТО можна розглядати як таку, що зазнала травми війни. Захоплення  міст сепаратистами та проголошення «республік», бойові дії, звільнення населених пунктів та відновлення української влади мало суттєвий відбиток в умах та настроях людей. Проблемна ситуація полягає в тому, що ми не маємо достовірної інформації щодо змін та тенденцій у масові свідомості, поділу населення на групи з різними соціально-політичними уявленнями та основних осів соціального конфлікту, які поділяють соціум на табори  протистояння. Подальша робота соціальних посередників в громадах потребує достовірної інформації щодо настроїв різних соціальних груп та типів конфліктів. Ця інформація може бути зібраною  в процесі соціологічного дослідження.

Мета дослідження: здійснити соціологічний вимір структури соціально-політичних уявлень з фокусом на ставлення населення до  значущих політичних маркерів та відчуття конфліктів, які розгортаються у громадах.

Завдання:

 • Дослідити трансформацію ставлення населення впродовж 2014 р. до основних політичних маркерів – «єдина Україна», «федералізація», «відокремлення від України», «народна республіка», «приєднання до РФ».
 • Виявити інтенсивність основних соціальних конфліктів, які розгортаються у зоні АТО.
 • Виявити кореляційні зв’язки поміж характером соціально-політичних уявлень і різними чинниками, що потенційно впливають на формування свідомості.
 • Проаналізувати особливості ціннісних орієнтацій, системи страхів, довіри до різних інституцій для поглибленого розуміння причин та особливостей соціально-політичних уявлень різних груп населення.

Об’єкт дослідження. Доросле населення, що постійно проживає в  містах зони АТО (особи, які мають місцеву реєстрацію) у віці від 16 років.

Предмет дослідження. Факти свідомості, які торкаються соціально-політичної сфери та уявлень щодо конфліктних ситуацій у громаді.

Гіпотези.

 • Спільнота мешканців зони АТО має принципові розбіжності у площині соціально-політичних уявлень, отже, є розколотою, наявна соціально-психологічна травма, яка викликана різними елементами гібридної війни.
 • Впродовж 2014 р. відбулася певна трансформація уявлень громадян у соціально-політичній сфері у напрямку зміцнення патріотичних позицій.
 • Соціально-політичні уявлення залежать від джерел інформації, віку, соціального положення, етнічності.
 • Значимими можуть бути наступні осі конфліктів: між масою населення та місцевими елітами, поміж прихильниками «єдиної країни» та людьми з сепаратистськими настроями, поміж місцевими та біженцями, поміж місцевими та вояками, поміж прихильниками реформ і людьми орієнтованими на старий режим.

Метод дослідження. Масове репрезентативне опитування за методом індивідуального інтерв’ю.

Генеральна сукупність: жителі міських агломерацій в частині зони АТО, яка контролюється українськими військовими.

Обсяг вибіркової сукупності – 1200 осіб

Тип вибірки – квотний добір за гендерно-віковими ознаками.

 

Громадський інформаційно-методичний центр «Всесвіт»

 

Социологическая анкета «Общественно-политическая ситуация в регионе».

 

Уважаемые жители Донбасса!

 

Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании, посвященном общественно-политической ситуации в регионе. Ваши ответы весьма важны для налаживания нормальной жизни, решения конфликтных ситуаций, работы негосударственных объединений.

 Опрос полностью анонимный! Подписывать анкету не нужно!

 

Начнем с общественно-политической ситуации, которая складывается в Вашем регионе

Охарактеризуйте общую ситуацию с помощью нескольких пар слов. В каждой строке сделайте отметку в том месте, которое выражает Ваше ощущение ситуации.

 

Ситуация в регионе:

0     

1   спокойная 1 2 3 4 5 6 напряженная

 

2  стабильная 1 2 3 4 5 6 шаткая

 

3        ясная 1 2 3 4 5 6 запутанная

 

4      простая 1 2 3 4 5 6 сложная

 

5 дающая надежду 1 2 3 4 5 6 безнадежная

 

6     обычная 1 2 3 4 5 6 особенная

 

 1. Во второй половине 2014 – начале 2015 гг. ситуация меняется:
 1. Заметно в лучшую сторону
 2. Немного в лучшую сторону
 3. Остается неизменной
 4. Немного в худшую сторону
 5. Заметно в худшую сторону
 1. Чего Вы боитесь больше всего? (можно отметить до 5 пунктов)
 1. Прекращения соцвыплат, пенсий.
 2. Резкого повышения цен.
 3. Отсутствия продуктов и предметов первой необходимости.
 4. Углубления экономического кризиса.
 5. Голодного времени.
 6. Природных или техногенных катастроф.
 7. Болезней (включая заболевания моих близких).
 8. Военных действий.
 9. Безработицы.
 10. Захвата территории, на которой живу.
 11. Преступности.
 12. Отмены льгот.
 13. Что еще?____________________________________________________________


В какой степени Вы доверяете…

Объект доверия

Определенно

доверяю

Скорее доверяю Затруд. ответить Скорее не доверяю Определенно не доверяю
9 Членам семьи 1 2 3 4 5
10 Большинству соседей 1 2 3 4 5
11 Церкви 1 2 3 4 5
12 Местным органам власти 1 2 3 4 5
13 Центральным органам власти 1 2 3 4 5
14 Армии 1 2 3 4 5
15 Милиции 1 2 3 4 5
16 Правосудию 1 2 3 4 5
17 Волонтерам 1 2 3 4 5
18 Российским телеканалам 1 2 3 4 5
19 Украинским телеканалам 1 2 3 4 5
20 Слухам 1 2 3 4 5
21 Информации в Интернете 1 2 3 4 5

 

В какой степени Вы себя ощущаете …

  В полной мере В значительной степени В малой степени Совсем не ощущаю Затрудняюсь ответить
22  Гражданином Украины 1 2 3 4 5
23  Гражданином другой страны 1 2 3 4 5
24  Патриотом Украины 1 2 3 4 5
 25  Донеччанином     (Луганчанином) 1 2 3 4 5
26  Патриотом Донбасса 1 2 3 4 5
27  Европейцем 1 2 3 4 5
28  Гражданином СССР 1 2 3 4 5

 

29  Какие местные проблемы Вы считаете наиболее острыми? (отметьте не более 5-и позиций)

 1. Вывоз мусора, мусорные свалки.
 2. Плохое состояние дорог.
 3. Недостаточное отопление в холодное время года.
 4. Острая экологическая ситуация.
 5. Не эффективная деятельность местных властей.
 6. Плохое медицинское обслуживание.
 7. Не «залеченные» последствия военных действий, разрушения.
 8. Разобщенность людей, неумение объединиться для улучшения ситуации.
 9. Плохое состояние жилищно-коммунальной сферы.
 10. Отсутствие детских площадок по месту жительства.
 11. Перебои в подаче воды, электричества.
 12. Что еще__________________________________________________________

 

30 Каким бы Вы хотели видеть политическое будущее Донбасса?

 1. Как было и раньше – в составе единой Украины.
 2. В составе единой Украины, но с расширенными полномочиями.
 3. Как федеративное образование в составе Украины.
 4. Как республику с обязательным заключением договора с Украиной.
 5. Допускаю выход из состава Украины.

 

31 Изменились ли у Вас взгляды на будущее Донбасса за последний год?

 1. Да.
 2. Нет.
 3. Затрудняюсь ответить.

 

32 Если «Да», то в каком направлении?

 1. В направлении более тесного объединения с другими областями Украины.
 2. В обратном направлении.

 

33 Какое направление внешней политики должно преобладать?

 1. Евроинтеграция.
 2. Сближение с Россией.
 3. Равное удаление и от России, и от Европы.
 4. Затрудняюсь ответить.
 5. Что еще?___________________________________

 

А теперь перейдем к конфликтам и конфликтным ситуациям в регионе.

Начнем с конфликта между армией (в т.ч. нацгвардия, добровольческие батальоны) и местным населением

 1. Такой конфликт существует реально?
Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
1 2 3 4

Если Вы выбрали позицию 4 (определенно нет), то переходите к 37

 1. Как часто он проявляется?
Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
1 2 3 4
 1. Считаете ли Вы этот конфликт опасным?
Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
1 2 3 4

 

Конфликт между патриотами Украины и сторонниками России («ДНР», «ЛНР»)

 

 1. Такой конфликт существует реально?
Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
1 2 3 4

Если Вы выбрали позицию 4 (определенно нет), то переходите к 40

 1. Как часто он проявляется?
Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
1 2 3 4
 1. Считаете ли Вы этот конфликт опасным?
Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
1 2 3 4

 

Между населением и правоохранительными органами (милиция, прокуратура, суды):

 

 1. Такой конфликт существует реально?
Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
1 2 3 4

Если Вы выбрали позицию 4 (определенно нет), то переходите к 43

 

 1. Как часто он проявляется?
Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
1 2 3 4

 

 1. Считаете ли Вы этот конфликт опасным?
Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
1 2 3 4

 

Конфликты внутри семей, родственником по политическим вопросам:

 

 1. Такой конфликт существует реально?
Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
1 2 3 4

Если Вы выбрали позицию 4 (определенно нет), то переходите к 46

 

 1. Как часто он проявляется?
Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
1 2 3 4

 

 1. Считаете ли Вы этот конфликт опасным?
Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
1 2 3 4

 

Конфликт между населением и местными властями:

 

 1. Такой конфликт существует реально?
Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
1 2 3 4

Если Вы выбрали позицию 4 (определенно нет), то переходите к 49

 

 1. Как часто он проявляется?
Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
1 2 3 4

 

 1. Считаете ли Вы этот конфликт опасным?
Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
1 2 3 4

 

 

Конфликт между основной массой населения и местными «олигархами», владельцами крупных предприятий и бизнесов:

 

 1. Такой конфликт существует реально?
Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
1 2 3 4

Если Вы выбрали позицию 4 (определенно нет), то переходите к 52

 

 1. Как часто он проявляется?
Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
1 2 3 4

 

 1. Считаете ли Вы этот конфликт опасным?
Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
1 2 3 4

 

Конфликт между постоянными жителями и вынужденными переселенцами:

 

 1. Такой конфликт существует реально?
Определенно «Да» Скорее «Да» Скорее «Нет» Определенно «Нет»
1 2 3 4

 

 1. Как часто он проявляется?
Постоянно, практически ежедневно Достаточно часто Иногда вспыхивает Очень редко
1 2 3 4

 

 1. Считаете ли Вы этот конфликт опасным?
Да, очень опасный В целом опасный Скорее не опасный Не опасный
1 2 3 4

 

55.Ваш пол:
 1. Муж.
 2. Жен.

 56.Возраст:

 1. 16 – 19 лет
 2. 20 – 29 лет
 3. 30 – 39 лет
 4. 40 – 49 лет
 5. 50 – 59 лет
 6. 60 и больше

 57Образование:

 1. Начальное, неполное среднее
 2. Среднее
 3. Среднее специальное
 4. Неоконченное высшее
 5. Высшее
 6. Ученая степень

 

58.Характер занятости?

 1. Учащийся
 2. Пенсионер, живу на пособие, не работаю
 3. Работающий пенсионер
 4. Имею постоянную работу (служащий, рабочий, предприниматель, руководитель и т.п.)
 5. Работаю не полный рабочий день или неделю
 6. Имею периодические или временные заработки.

59.Этничность (национальность):

 1. Украинец
 2. Русский
 3. Представитель другой этнической группы

60.Ваше материальное положение (или Вашей семьи):

 1. Плохое. Приходится во всем себе отказывать, денег «не всегда хватает на хлеб».
 2. Ниже среднего. На питание хватает, но в остальном бывает очень трудно.
 3. Среднее. Хватает на еду и на одежду, но покупать предметы длительного пользования трудно.
 4. Выше среднего. Имеем некоторые сбережения, иногда покупаем предметы длительного пользования.
 5. Отличное. Ни в чем для нас важном себе не отказываем.

 

61.Вы постоянно проживаете в городе?

 1. Да
 2. Нет, проживаю временно
 3. Я вынужденный переселенец из зоны АТО

Если выбраны пункты 1 и 2, то переходите к 64

 

62.Если «вынужденный переселенец из зоны АТО», то с какого времени?

 1. Весны 2014
 2. Лета 2014
 3. Осени 2014
 4. Прибыл недавно, в 2015 г.

 

63.Откуда Вы выехали? __________________________________________________

 

Как изменялось ощущение безопасности в течении последнего года?

Оцените степень угроз Вашей жизни, здоровью, достоинству (включая безопасность вашей семьи) по месяцам прошлого (2014) и настоящего (2015) годов:

Месяцы года Отсутствие угроз Небольшие угрозы Заметные угрозы Достаточно сильные Очень сильные
64 Январь-февраль 1 2 3 4 5
65 Март-апрель 1 2 3 4 5
66 Май-июнь 1 2 3 4 5
67 Июль-август 1 2 3 4 5
68 Сентябрь-октябрь 1 2 3 4 5
69 Ноябрь-декабрь 1 2 3 4 5
70 Янв.-февр.(2015) 1 2 3 4 5

 

71.Каков Ваш личный план пережить «трудное время»? (выберите все варианты, которые вам подходят)

 1. Готовиться к эмиграции.
 2. Максимально использовать помощь государства, благотворителей, волонтеров.
 3. Преодолевать все трудности самостоятельно.
 4. Помогать близким мне людям, и сплотиться в семье.
 5. Действовать по обстановке.
 6. Активно принимать участие в гражданских акциях.
 7. Поддержать государство, если нужно – встать на его защиту.
 8. Другое ______________________________________________________________________________
 9. Затрудняюсь ответить.

 

 

Спасибо за участие в опросе!

About Nataliya Zubar 2346 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair