Науково-практичний семінар з розвитку критичного мислення у дітей відбувся у Полтаві

Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на базі Полтавської гімназії №31 провів обласний науково-практичний семінар “Філософія для дітей у початковій школі”. Для вчителів початкових класів, заступників директорів та директорів ЗНЗ, методистів ПОІППО провели майстер-клас автори посібників “Цікава філософія” та “Філософія для дітей. Цікаві уроки для молодших школярів” доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України Наталія Гавриш та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Київського педагогічного університету ім. Б. Грінченка Олена Ліннік.

IMG_20150416_105028

Семінар став третім у циклі заходів, які ПОІППО ім. Остроградського і, зокрема, кафедра філософії і економіки освіти проводять з метою ознайомлення вчителів Полтавщини з сучасними освітніми практиками рефлексивно-мисленнєвого розвитку учнів, зокрема з програмою “Філософія для дітей” (міжнародна абревіатура – Р4С).

IMG_20150416_104910

Впровадження програми Метью Ліпмана “Філософія для дітей”, котра має міжнародне визнання і вже понад сорок років впроваджується у різних країнах світу (зокрема у Південній Кореї, Франції, Австрії), сприяє зміщенню акцентів із засвоєння інформації та репродуктивної діяльності на креативно-пошуковий рівень виховання особистості, здатної творчо і критично мислити, швидко реагувати на зміни, знаходити нетрадиційні рішення. Програма курсу розрахована на використання у школі з 1-го по 11-й клас і має вражаючі результати: у дітей, які пройшли філософські класи за цією методикою, як показали різні системи тестування, успіхи у математиці на 36% вищі, ніж у класах, де “Філософія для дітей” не викладалась, а успіхи з гуманітарних предметів ще вагоміші – 66%. Перш за все курс спрямований на розкріпачення можливостей інтелекту і розвиток у дітей самостійності мислення та соціальної відповідальності. Це унікальна комплексна методика, яка поєднує в собі принципи і переваги різних навчальних теорій і яку можна використовувати не лише у вигляді цілісного курсу, а й під час проведення уроків літератури, годин спілкування, навіть батьківських зборів.

Годі й говорити по важливість впровадження подібних методик для розвитку критичного мислення у дітей, зважаючи на те, що в Україні ведеться гібридна війна. На жаль, системна державна підтримка подібних педагогічних новацій практично відсутня.  Як на волонтерах тримається армія, так на поодиноких фахівцях-ентузіастах впроваджується “Філософія для дітей” в нашій освіті. Одним з таких “енерджайзерів” впровадження педагогічних технологій розвитку критичного мислення у дітлахів на Полтавщині є кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО Тетяна Бондар, завдяки ініціативі якої та підтримці ІЦ “Майдан Моніторинг” і відбувся цей науково-практичний семінар.

Ігор Кіянчук, ІЦ “Майдан Моніторинг”

Фото автора.

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут