Марія Авдєєва: Щодо маніпуляцій проблемними питаннями польсько-українських стосунків у інформаційному просторі

 

В інформаційному просторі України та Польщі останнім часом спостерігається  активізація появи інформаційних матеріалів, спрямованих на вплив на польсько-українські стосунки з метою зменшення підтримки Республікою Польща української зовнішньої політики, дискредитацію внутрішньо- та зовнішньополітичного курсу нашої держави.

З цією метою використовується зокрема розкручування у Польщі негативного ставлення до України на основі фактів Волинської трагедії 1943 р. Спостерігаються спроби зацікавлених сторін поглибити суперечності між Україною та Польщею, а також формувати негативне ставлення польського суспільства до діючої української влади, яка нібито «наслідує терористичні організації ОУН-УПА».

При цьому, як вбачається, проблематика Волинської трагедії була введена у широке суспільне обговорення приблизно в 2011 р., що співпадає з початком активного використання у Росії інформаційних кампаній при реалізації своєї зовнішньої політики. В цей же час активізувалися польські організації, які об’єднують жертв трагедії на Волині, що почали шукати контакти з відповідними російськими структурами.

З метою підбурювання польського суспільства та політикуму, проведення  паралелей між ОУН-УПА та діючою українською владою, при здійсненні інформаційних кампаній у Республіці Польща використовуються, зокрема, наступні засоби:

  1. 1. Робота зі свідками подій на Волині та їх родичами (найбільше таких осіб мешкають у містах Вроцлав, Краків, Гданськ, Пшемисль). Оскільки вказані особи відчувають психологічну необхідність у визнанні їх жертвами та потерпілою стороною конфлікту, то є «сприятливим ґрунтом» для роботи у їх середовищі псевдо патріотичних польських та російських структур, які визнають діяльність ОУН-УПА злочинною, звинувачують польських політиків, які нібито зрадили жертв трагедії на Волині та обіцяють сприяння у «встановленні винуватців».

Сім’ї постраждалих поляків відчувають необхідність у визнанні, оскільки тема подій на Волині довгий час була заборонена для обговорення, а пізніше, після розпаду СРСР польське керівництво не афішувало вказану проблему для того, щоб не вносити напруженість у польсько-українські відносини. У зв’язку з цим у Польщі широкого вжитку набув термін «подвійні жертви» щодо осіб, постраждалих під час Волинських подій. Термін пов’язаний з тим, що спочатку вказані особи зазнали насилля, а потім означена проблема була виключена із суспільного обговорення.

Враховуючи вказані фактори, польські громадяни, які мають відношення до подій на Волині, охоче співробітничають із російською стороною, оскільки певні російські організації успішно маніпулюють їх історичною пам’яттю і створюють у жертв хибне враження, що нібито їх ситуацією «займаються» компетентні структури і їх проблема становить для Росії неабиякий інтерес.

  1. Широке використання для здійснення маніпуляцій на тему Волинської трагедії польських партій лівого спрямування, зокрема Польської селянської партії. При цьому, використання PSL розширює коло об’єктів інформаційного впливу, оскільки більшість постраждалих поляків були саме селянами. Активно залучаються ліві видання, у яких на регулярній основі розміщуються матеріали тенденційного антиукраїнського характеру.
  2. Використання радикальних польських партій націоналістичного спрямування, в діяльності яких помітні антиукраїнські настрої.

При цьому, на початку 2015 р. радикальні польські угруповання об’єдналися навкруги партії «Зміна», яка нерідко вдається до тенденційного трактування питань спільної історії України та Польщі. Новостворена партія наразі здійснює активну діяльність по дискредитації української влади та внутрішньої політики нашої держави.

 

  1. Використання тенденційних документальних та художніх стрічок, у яких надається однобоке трактування подій на Волині і які пізніше демонструються для визначених об’єктів інформаційних впливів у рамках «спеціальних показів».

 

  1. Активне використання у Польщі російських ЗМІ, які виходять польською мовою: «Спутнік», «Радіо Росії» тощо.

 

Не дивлячись на вказане, загалом настрій населення Республіки Польща щодо України має нейтральний характер і при адекватних діях з боку українського суспільства та влади є перспектива для покращення відносин і знаходження спільних точок дотику, покращення взаєморозуміння, зменшення антиукраїнських настроїв у польському суспільстві,  що знівелює можливості для  інформаційних маніпуляцій на історичні теми. Таким чином, вироблення спільних підходів до зазначеної проблематики надасть перспективи для зменшення дискусійних питань україно-польської історії

Тези доповіді на міжнародній конференції “Урок історії. Використання пам’яті про злочини ІІ світової війни в сучасній інформаційній війні”.(Луцьк,28 квітня), що відбулась у рамках заходів Української Миротворчої Школи