Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід’ємної складової місцевого самоврядування України

Українська Миротворча Школа видала друком ще одну унікальну книгу.

“Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід’ємної складової місцевого самоврядування України” Матеріали міжнародної науково-практичної конференції в Красноармійську 20 березня 2015 року

20150603_162807
Щоби зрозуміти, чому ця книга унікальна, варто прочитати назви матеріалів книги. Авторами стали не тільки мешканці Донецької і Луганської області, але і вчені та практики місцевого самоврядування з Києва, Харкова, Тернополя і Луцька.

Зміст

Історичні аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування (український та європейський досвід)

Самоврядування козацької доби Запорозької Січі
Хто ми, звідки і куди йдемо
Роль козацтва у заселенні Південно-Східної України
Заселення запорізькими козаками території сучасного Красноармійського району
Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні
Розвиток місцевого самоврядування на Донеччині у другій половині ХІХ ст
Європейська система місцевого самоврядування та її вплив на Україну
Запорізькі поселення та зимівники в Донбасі часів Нової Січі (1734 – 1775 рр.)

Роль та значення громад в розвитку місцевого самоврядування

Територіальні громади та проблеми становлення правових основ їх діяльності в Україні
Дієвість територіальної громади в проблемному полі державного управління
Участь міських територіальних громад у місцевому самоврядуванні: результати соціологічного опитування
Статут територіальної громади міста Тернополя. Хроніка розробки та прийняття

Економічний та культурний потенціали місцевого самоврядування.

Впровадження засад зонінгу в управлінні нерухомістю України
Досвід функціонування житлово-орендної кооперації Донбасу в період НЕПу в контексті сучасних реформ управління житловим господарством
Удосконалення формування та виконання місцевого бюджету
Управління комунальним майном як складовою економічного потенціалу міста: шляхи удосконалення
Конгрегація як форма церковного управління менонітів.
Місто як об’єкт управління
Ставлення до переселенців – міра відповідальності держави перед своїм народом
Місцеві податки та збори як джерело фінансування місцевого самоврядування
Завдання органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій
Організаційні механізми забезпечення економічного відновлення Донбасу
Концепція «комунального поліціювання» та доцільність її використання в Україні

Реформування місцевого самоврядування в Україні – виклики сьогодення

Етапи розвитку правової бази місцевого самоврядування в Україні
Роль Державного реєстру виборців України у формуванні органів місцевого самоврядування
Новації стратегічного планування як важливого інструменту ефективного місцевого самоврядування
Реформи місцевого самоврядування : мета, особливості, механізм і умови впровадження
Децентралізація влади – шлях розвитку місцевого самоврядування в Україні
Концепція взаємодії регіональних органів виконавчої влади і регіональних органів військового управління при організації оборони обласних центрів України
Методологія реформи місцевого самоврядування
Ефективність судової системи
До питання про утворення самодостатніх місцевих рад
Проблема гендерної нерівності в органах місцевого самоврядування
Організація політико-адміністративних відносин в умовах децентралізації: огляд підходів
Напрями упорядкування нормативно-правової бази діяльності місцевої ради в Україні

Проект Українська Миротворча Школа проводиться коаліцією громадських і урядових організацій України та Польщі за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.