Проект Резолюції Першого Всеукраїнського Форуму «Співпраця заради порятунку»

25-27 травня 2015 року в Харкові відбувся форум кризових психологів, який об’єднав більше 80 практиків з 35 міст України, що працюють з військовими, переселенцями та жертвами війни.

Форум був організований Інформаційним центром «Майдан Моніторинг» в рамках проекту «Українська Миротворча Школа».

Представляємо вам попередні результати роботи форуму.

11289473_10152868287833148_4709021988241779165_o

Проект Резолюції Першого Всеукраїнського Форуму «Співпраця заради порятунку»

Форум «Співпраця заради порятунку» являє собою відкриту саморегульовану комунікаційно-експерту спільноту, яка об’єднує представників організацій, що надають соціальні послуги тим, хто постраждав та страждає від бойових дій, війни та впливу інших травмуючих подій. Усі організації, представлені на Форумі, діють в межах чинного законодавства України.

Усвідомлюючи, що наша діяльність безпосередньо впливає на стан національної безпеки, ми – учасники Форуму вважаємо за необхідне поставити питання щодо проблеми якості соціально-психологічної допомоги та її відповідності викликам часу.

Серед нагальних проблем, які потребують вирішення, ми відзначаємо відсутність координації у власній діяльності та не системність співпраці з державними установами.

1. Учасники Форуму відзначили, що стосовно координації власної діяльності сьогодні не вистачає:

 • Комунікаційного простору для спілкування фахівців. Цей простір може бути окреслений спільними заходами у різних формах (круглі столи, семінари, інші заходи), які можуть проводитись як у межах Форуму, так і поза ними.
 • Внутрішньої системи обміну досвідом, яка може набувати як форм взаємного навчання, так і його поширення за межі Форуму.
 • Системи взаємної підтримки задля подолання наслідків психічного виснаження та професійних деформацій.
 • Спільного бачення взаємодії як з представниками влади і місцевого самоврядування, так і з представниками державних структур, які виконують споріднені завдання.

Вирішення цих питань можливе через практичні кроки:

Створення міждисциплінарної робочої групи Форуму (МРГФ), завданнями якої є: визначення процедур та регламенту роботи Форуму; термінологічний аналіз та розробка відповідних рекомендацій; розробка рекомендацій з організації соціально-психологічної допомоги бенефіціарам, та їх презентація у відповідних міністерствах через громадські ради; громадська оцінка соціально-психологічної допомоги з боку державних установ та організацій та громадських організацій та ініціатив. МРГФ має створюватись на принципах відкритості та не має обмежуватись лише представниками організацій, які брали безпосередню участь у проведенні Форуму. МРГФ має бути обрана протягом місяця з часу прийняття цього рішення шляхом взаємних консультацій учасників Форуму.

 1. Прийняття Кодексу (зводу правил, положень, етичних норм), що описують як волонтерську діяльність, так і професійну діяльність з надання соціально-психологічної психологічної допомоги.
 2. Створення загальної бази організацій, що надають соціально-психологічну тим, хто постраждав та страждає від бойових дій, війни та впливу інших травмуючих подій. Ця база має бути відкритою та доповняємою. Це сприятиме координації та скорішій реакції на виникаючі потреби, виходячи з їх актуальності.
 3. Підготовка, видання та розповсюдження брошур з описом практик, інфографік, дорожніх карт.
 4. Залучення ЗМІ для висвітлення діяльності Форуму та популяризації ідей взаємодії.
 5. Впровадження навчальних заходів стосовно формування культури діалогу задля реалізації спільних дій.
 6. Залученння бенефіціарів до діяльності учасників Форуму. Вирішення цього питання: по-перше, сприятиме підвищенню якості надання соціальних послуг; по-друге, сприятиме формуванню соціального капіталу з носіїв екстремального досвіду, які мають власне бачення стосовно спрямованості послуг та можуть виступати учасниками цього процесу.

2. Учасники Форуму відзначили також, що для забезпечення системної співпраці з державними установами необхідно:

·        Запропонувати державним установам, які прямо чи опосередковано мають брати участь у надані соціальних послуги тим, хто постраждав та страждає від бойових дій, війни та впливу інших травмуючих подій, представникам наукової спільноти створити спільний з Форумом діалоговий простір.

·        Враховуючи на те, що завдання учасників Форуму безпосередньо впливають на стан національної безпеки, він може бути організований як спільна робоча група під патронатом Ради національної безпеки і оборони.

 • Оргкомітету Форуму доручити у десятиденний строк підготувати необхідний пакет документів та інструментарій для оперативної взаємодії учасників Форуму «Співпраця заради порятунку».

Харків, 27 травня 2015 року

———

Також надаємо результати роботи груп форуму

———

Проект “Українська Миротворча Школа” проводиться коаліцією громадських і урядових організацій України та Польщі за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.