Бюджети на Тернопіллі моніторитиме коаліція

Для координації спільних дій по забезпеченню реалізацію права громадян на доступ до інформації та проведення комплексного моніторингу відкритості інформації про формування та реалізацію усіх місцевих бюджетів в Тернопільській області представники НУО Тернопільщини підписали  меморандум. Текст відкритий для підписаннякоал.

Меморандум коаліції громадських організацій «Своє!»

Тернопіль                                                                                                                       18 вересня 2015 року

Даний меморандум коаліції НУО «Тернопільщини» «Своє»(далі – Меморандум) укладається між «Сторонами», які усвідомлюючи необхідність системних змін та реформ у громадському житті; бажаючи активізувати місцеві громади для негайного посилення відповіді на суспільні та соціальні виклики, керуючись необхідністю виробити механізми координації дій неурядового сектору в реформуванні місцевого самоврядування та залучення до участі якомога більшої кількості громадян, організації інформаційно-просвітницької кампанії серед представників територіальних громад Тернопільщини, керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення поставленої мети, домовилися про наступне:
1. Метою Меморандуму є координація спільних дій по забезпеченню реалізацію права громадян на доступ до інформації та проведення комплексного моніторингу відкритості інформації про формування та реалізацію усіх місцевих бюджетів в Тернопільській області (крім сільських):

 1. Даний меморандум актуальний також і в контексті дії нових законодавчих норм, які містять, зокрема, Закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», і повинні забезпечувати доступ громадян до інформації про діяльність органів центральної та місцевої влади та самоврядування. Для досягнення поставленої мети Сторони погоджуються співпрацювати в реалізації спільних проектів шляхом:
  • Сприяння у проведенні інформаційно-просвітницької кампанії;
  • Надання необхідної інформації для розміщення на власних інформаційних ресурсах;
  • Участі та організаційної допомоги в проведенні заходів спільних проектів;
  3. Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього широкого кола учасників на регіональному та місцевих рівнях.
  4. Меморандум є підставою для укладання окремих конкретних договорів про спільну діяльність, якщо Сторони визнають це необхідним. Сторони будуть проводити регулярні консультації для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.
  5. У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні питання взаємодії Сторін. У разі необхідності або надзвичайних ситуацій, Сторони будуть проводити спеціальні консультації, місце, терміни проведення, а також порядок денний будуть узгоджуватися додатково.

Меморандум відкритий до підписання:

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут